مثل هلال لاله

جایی برای کوثر و زمزم درست کن اسما برای فاطمه مرهم درست کن تابوت کوچکی که بمیرم درون آن با چند تخته چوب برایم درست کن تا داغ این شقایق زخمی نهان شود تابوتی از لطافت شبنم درست کن مثل شروع زندگی مرتضی و من بی زرق و برق، ساده و محکم درست کن از جنس هیزمی که در خانه سوخت، نه از چند چوب و تختۀ مَحْرَم درست کن طوری که هیچ خون نچکد از کناره اش مثل هلال لاله کمی خم درست کن #رضا_جعفری

اطلاعات

آخرین جستجو ها