جای درست ، زمان غلط !

ما همیشه یا جای درست بودیم در زمان غلط، یا جای غلط بودیم در زمان درست! و همیشه همین گونه همدیگر را از دست داده ایم! پل استر چقدر این متن ی جوریه ! خیلیا ! فقطم عشقولانه نیست ، در هر زمینه وقتی جای درست نباشی ؛ اتفاق درست رو از دست میدی ...

اطلاعات

آخرین جستجو ها