رمان سرگذشت تام جونز کودک سرراهی، نشر نیلوفر

کتاب سرگذشت تام جونز کودک سرراهی هنر فیلدینگ توسط انتشارات نیلوفر منتشر شده است. درباره کتاب سرگذشت تام جونز کودک سرراهی: «تام جونز»، یک حماسۀ زندگی است-در واقع، حماسۀ عالیترین، نادرترین و پر رین صحنه ها و مراحل زندگی نیست؛ بلکه حماسۀ زندگی سالم و عادی آدم عادی و معمولی است. انسان مورد نظر فیلینگ، به هیچ وجه بی نقص و کامل نیست؛ ولی، خصائص بشری دارد و واقعیست، آنچنان که هیچ دیگر جز ش پیر، او را در دنیای مس ه، نشان نداده است. لینک ید آنلاین کتاب سرگذشت تام جونز کودک سرراهی: http://moorchebook.ir/fa/product/468.html فیلدینگ، درچارچوب وجود «سوفیا وسترن»، تصویر لطیف و فریبایی از یک زن جوان کشیده است-آنچنان زن دلربایی که هرگز هیچ زنی نظیر او خوانندۀ رمان را افسون نکرده است. سوفیا ساده است، ولی احمق نیست؛ پاکدامن است، ولی جا آب کش نیست؛ قدرتی اخلاقی و عزم و شجاعت دارد؛ قلب رئوفی دارد و زیباست. دانستن این نکته رقت انگیز است که فیلدینگ هنگام آف سوفیا، زن محبوب (و، متأسفانه باید بگویم: بسیار زجر کشیدۀ) خود را در نظر داشت.

اطلاعات

آخرین جستجو ها