گمگشته

در «گمشده در ترجمه» توکیو خود یک کاراکتر است. با شخصیت ها وارد این فضای لایتناهی می شویم ، غریبی می کنیم و کم کم انس می گیریم با این دو در دل شهر شلوغی و رنگ و نور... با وجود این ها به هیچ وجه در دام توریستی بودن نمی افتد بلکه در توصیف « گمشده در ترجمه» می توان گفت این داستانی است از : یک مرد ، یک زن و یک شهر.سوفیا کاپولا با طنزی ظریف در نامه اش ، با ضرباهنگ درست و وقایع اش و کات های به جا و یک تدوین عالی تصویری ساخته از زندگی و عشق در دل زندگی صنعتی و پرشتاب مدرن. چقدر خوب است این آقای بیل موری... اولین مواجهه با گمشده در ترجمه / lost in translation - اثر سوفیا کاپولا

اطلاعات

  • مطالب مشابه گمگشته
  • کلمات کلیدی سوفیا کاپولا

آخرین جستجو ها