به اون چه؟!

یه وقتی هدفون گذاشتی تو گوشت،داری یه چیزی گوش می دی،حالا هرچی...اگه داداشت بیاد و بگه:اون چی چیه تو گوشت؟!اولین کلمه ای که میگی چیه؟!به تو چه!!!!!!!!!!!حالا پر رو پر رو به ما میگن بیاید ببینیم دارید چیکار می کنید؟!چــــــــــــــی؟ معامله؟! شرکای اقتصادی تون کیان؟!اون پوله بود که... کِی دادیدش به کی؟!اونجا یه چیزی شد چی شد؟!وای خدا این کی از فضولی می ترکه!!!#به_ _چه#نه_به_fatf

اطلاعات

آخرین جستجو ها