چالش نوا نگـار !

سلام. سومین پست امروزمـــــه میدونم :)) ولی به دعوت نسیم جــانم و چون امشب شب ا ه فک کنم ،اومدم :)بعضی از اهنگاشو قبلا شنیده بودم :) پـــس خلف وعـــده نیست :) "آهنـــگ ششمــــی" theme_from_the_mermaid_chair شنیده ام امشب حوالی صفر عاشقی، دور شمع دیگری پروانه می شوی... برای دیگری می سوزی و برای دیگری می میری... کلاغ صادق هنوز هم پیدا می شود. خواستم بگویم... بوی تنت انگار سالهاست با شعله هایم خا تر شده. دل تنگی میدانی چیست ؟! من دلتنگ آن بوی خا تر شده ام ! دل تنگم و سلول هایم مظلومانه گوشه ای در حال احتضارند. لاقل بیا و یک بار دورم بچرخ...یک بار برایم بسوز...یک بار برایم بمیر ! بویت که دوباره حوالــــی ام گـرم گرفت؛ برو...! پیش هر شعله ای که خیال می کنی "زیادی" از من گرم تر است...! "نارتی تی " پ.ن: چون دیگه ا است و اونایی که من تا حدی میشناختمم شرکت و اونای دیگــــه ام اهل این قرتی بازیا نیستن که بیان و بنویســـن پس یو نمیتونم دعوت کــــــنم :) پ.ن2: داشتم فکـــر می این متنو میدادم قبل گذاشتن نسیم با صدای خودش بخونه بعد بزااارم اینجـــا :) اع :( حیف شد :))

اطلاعات

آخرین جستجو ها