مرا نترسان از رفتنت

مرا نترسان از رفتنت ،تو خیلی وقت است که رفته ای...خیلی وقت است سراغی از دلم نمیگیری...مرا نترسان از رفتنت ، برایم رویا شده در آغوش گرفتنتگاهی که دلم میگیرد ، احساس میکنم همیشه تنها بوده امتو برایم یک قصه ای ، قصه ای که با شنیدنش همیشه به خواب میرومو این احساس یک خواب است ، عشقت برایم رویاست ، چقدر چهره ات برایم آشناست!هوای دلگیری است، دلم درگیر با تنهایی است، این برایم بهتر است، شاید دوباره بخواب روم و به قصه برسم...

اطلاعات

آخرین جستجو ها