تغذیه در یوگا

تمام آنچه در تغییر انرژی ما تاثیرگذارد، جزء تغذیه محسوب می ­شود. مانند: رنگ­ها، صداها، تصاویر و البته خوراکی هاتفکر بزرگان قدیم و مردم گذشته بر این بوده که به دست آوردن روزی یک حلقه است که ما را به خداوند نزدیک­تر می­ کند.جهان شرق کل­ نگر است و همه چیز را در اتحادی به هم پیوسته نظاره می­ کند، از شروع دیدن و بوییدن غذا، بدن شروع به فعالیت می ­کند و همه ی بدن در هضم غذا همکاری کامل دارد.روش پخت غذا در گوارش هر تاثیر خاص خود را دارد، گروهی از افراد که بدنی سالم دارند، غذای ناسالم را هضم نمی کنند و برمی­گردانند که نشانه خوبی است. این روند در ک ن کاملا مصداق دارد، اگر مادری بیش از حد نیاز (غذای اضافه از نیاز بدن نیز ناسالم محسوب می­شود.) به کودک خود غذا بخوراند، کودک آن غذا را برمی­گرداند.در سیستم یوگا رژیم غذایی اهمیت ویژه ای دارد. می گویند: هرچه را که بخوری بر تو تأثیر می گذارد. نوع و کیفیت غذا بر شرایط جسمی و روحی فرد اثر دارد. بنابراین ی که دارای رژیم غذایی مناسبی نبوده و درک درستی از اصول خوردن نداشته باشد، بتدریج از لحاظ جسمی و روحی آسیب می بیند و آثار بد عادات نادرست خوردن را در ظاهر، رفتار، افکار و اع می­توان احساس کرد. ی که برای مدتی دارای طرز فکر، عمل و ظاهر مطلوب نباشد، طبیعتاً با عواقب ناخوشایندی مواجه می شود و مصداق عبارت ((هرچه را که بخوری بر تو تأثیر می گذارد)) می گردد.در یوگا، غذاها به سه دسته تقسیم می شوند: راجاسی، تاماسی، و ساتویک. به توضیحات هر یک از آنها توجه کنید.راجاسی:غذای راجاسی از انواع غذاها تشکیل می شود. این نام از عادات غذایی پادشاهان هند گرفته شده است. گفته می ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه تغذیه در یوگا
  • کلمات کلیدی یوگا ,تاماسی ,تغذیه ,غذایی ,می شود ,غذای ,تصور اشتباه ,کنندگان یوگا ,تمرین کنندگان ,تأثیر می گذارد ,رژیم غذایی

آخرین جستجو ها