انواع سبک های معماری

سبک های معماریسبک های معماری، معماری را از لحاظ استفاده از فرم ها، تکنیک ها، مواد دوره زمانی، منطقه و سایر چیزهای تأثیرگذار دسته بندی می کنند. سبک معماری از مطالعه بر روی روند تکامل تاریخ معماری نشأت می گیرند و با آن پدیدار می گردد. در تاریخ معماری بررسی معماری گوتیک برای نمونه شامل تمامی ابعاد محتوای فرهنگی به کار رفته در طراحی و ساخت این سازه ها می شود. از این رو، سبک معماری راهی برای دسته بندی معماری است که با تأکید بر ویژگی مشخصه طرح، منجر به چنین واژگانی چون «سبک» گوتیک شده است.معماری دارای سبک های معماری از گذشته تا به حال مانند سبک های معماری اروپایی,سبک های معماری معاصر غرب,سبک های معماری ایرانی, سبک های معماری داخلی,سبک های معماری مدرن,سبک های معماری ی , سبک های معماری پست مدرن و…می باشد.دسته بندی بر اساس محدوده مکانی: به عنوان مثال معماری ی، معماری هندی، معماری ایرانی و…دسته بندی بر اساس محدوده زمانی: معماری صدر یت، معماری پیش از ایران، معماری کلاسیک و…دسته بندی بر اساس مکتبی فکری یا اعتقادی: معماری جهان ، معماری مدرن، معماری پست مدرن و…ترکیبی از گونه های بالا که به چند ویژگی اشاره می کنند: معماری جهان ، معماری پیش از ایران و…

اطلاعات

  • مطالب مشابه انواع سبک های معماری
  • کلمات کلیدی معماری ,سبک های , معماری ,اساس ,دسته بندی ,سبک های معماری ,جهان اسلام، معماری , معماری جهان ,اساس محدوده ,تاریخ معماری

آخرین جستجو ها