i dont know

از گذشته بیزارم از آینده ی نامعلوم هم همچنین و در حال نیز زندگی نمیکنم چه میکنم ؟ نمیدانم

اطلاعات

  • مطالب مشابه i dont know
  • کلمات کلیدی

آخرین جستجو ها