دل از سامان برکنیم...

اگر کشاکش ابتلائات است که مرد می سازد پس یاران! دل از سامان برکنیم و روی به راه نهیم فتح خون؛ روایت محرم شهید سید مرتضی آوینی

اطلاعات

آخرین جستجو ها