مذاکره یک پارچه

مذاکرهٔ یکپارچه یا منسجمویرایش مذاکره یکپارچه یا منجسم گاهی مذاکره اصولی شده یا مبتنی بر منفعت نیز نامیده می شود. این نوع مذاکره مجموعه ای از تکنیک هاست که در تلاش است تا کیفیت و احتمال توافق مورد مذاکره را از طریق ارائه جایگزینی برای تکنیک های مذاکره توزیعی سنتی، بالا ببرد. در حالی که مذاکره توزیعی می پندارد که یک میزان ثابتی از ارزش ها وجود دارد که میان طرفین تقسیم شود، مذاکره منجسم غالباً می کوشد تا ارزشی را در دوره مذاکره ایجاد کند. (وسعت دادن پای) این نوع مذاکره به جای تأکید بر مواضع آغازین مستبدانه و دلبخواه گروه ها بر منافع حیاتی و مهم آن ها تمرکز می کند، و به مذاکره به مثابه یک مسئله مشترک می نگرد تا یک مبارزه شخصی، و هم چنین بر وفاداری به هدف و اصرار بر آن تأکید دارد و معیارها به عنوان مبنائی برای توافق قرار می دهد.[] واژه یکپارچه یا منسجم نیز به همکاری اشاره دارد. مذاکره منسجم غالباً مست م درجه بالاتری از اعتماد و ایجاد یک رابطه است. این مفهوم هم چنین دربردارنده را ارهای حل مسئله خلاقانه است که با هدف دستی به یک منفعت دوطرفه ایجاد شده است. این نوع مذاکره هم چنین مذاکره برد-برد نیز نامیده می شود. شماری از رهیافت های متفاوت برای مذاکره منسجم در طیف های مختلفی از کتب و برنامه ها مورد آموزش قرار گرفته اند.

اطلاعات

  • مطالب مشابه مذاکره یک پارچه
  • کلمات کلیدی مذاکره ,منسجم ,چنین ,ایجاد ,یکپارچه ,مذاکره منسجم ,مذاکره توزیعی ,نامیده می شود

آخرین جستجو ها