ستون های آسمان

در حدود دو سال پیش دانشمندان رصدخانه لایگو(۳) در موفق به ثبت و اندازه گیری تغییرات زمین بر اثر امواج گرانشی شدند که چندین سال قبل انیشتین (در نظریه نسبیت عام) این اتفاق را پیش بینی کرده بود. ادامه مطلب

اطلاعات

آخرین جستجو ها