رهنمون لازم پیشگیری بروسلوز کارگران کارخانه بسته بندی گوشت

رهنمون لازم پیشگیری بروسلوز کارگران کارخانه بسته بندی گوشت لینک دریافت فایل ید پایین توضیحاتفرمت word قابل ویرایش پرینتتعداد صفحات: 7 رهنمون لازم پیشگیری بروسلوز کارگران کارخانه بسته بندی گوشتترجمه گرداوری : علیرضا لطفی ( ی علوم دامی – ازاد ی واحد شبستر)arlotfi@gmail.comمقدمهبروسلوز یک نوع بیماری ممکن حیوانات انسان منتقل شود. اما انتقال انسان انسان هنوز موردی برخورد نشده است. وقتی وضعیت شیوع بروسلوز توسط پزشکان گزارش شود بینیم شیوع بیماری عمدتا توسط سهل انگاری دامپروران ، کارکنان کشتارگاه بسته بندی گوشت گهگاه دامپزشکان رخ دهد. همین دلیل دقت ما ممارست کار بهداشت شخصی خوب کار باشد. نحوه شیوع بیماریبروسلوز تواند دامها انسان لمس دام حین کشتار سه طریق سرایت نماید : تماس ،خوردن استنشاق اول (تماس) طریق تماس بریدگی زخم پوست گوشت دام تازه ذبح شده صورت گیرد،یا وقتی مخاط بینی ، لب چشم انسان ذرات معلق مایعات بافتهای دام تماس یابد.سرایت طریق خوردن ، ممکن نوشیدن شیر خام خوردن گوشتی خوب نپخته ویا مصرف لبنیات دامی (پنیر) دارای عامل بیماری باشد صورت بگیرد. کارخانجات بسته بندی گوشت منابع اصلی انتقال عامل بیماری راه دهان (خوردن) ناخن خایی کارگران،خوردن ویا کشیدن سیگار دستی کار کنند مرتبا مایعات بافتی دام تماس است،می باشند.انتقال طریق تنفس ممکن استنشاق هوای دارای قطرات مایع حاصل بافتهای بدن صورت گیرد.علایم عمده بیماریعلایم گزارش شده بروسلوز بیماران عبارتند از:تب ، سردی ، دردهای مفصل ، عرق ، دردهای بدن ، ضعف ، کاهش- وزن ، سردرد ، اشتهایی افسردگی ممارست کاریاین رهنمود ازمایش همه های ماده پر ...

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها