رهنمودهایی چند انتخاب همسر ص

رهنمودهایی چند انتخاب همسر 5ص لینک دریافت فایل ید پایین توضیحاتفرمت word قابل ویرایش پرینتتعداد صفحات: 5 رهنمودهایی چند انتخاب همسر در زندگی شویی حالات متفاوتی وجود دارد. بعضی خانواده شرایط مطلوبی سر برند زندگی شویی خود لذت برند نظر روانی شاد هستند؛ بهترین زمان زندگی انان وقتی زن شوهر بچه خانه دور جمع شوند. برع خانواده هستند بدترین لحظات زندگی انها ساعاتی خانه گذرد محیط خانه محل مشاجره وناسازگاری بین زن شوهرو احتمالا بچه هاست. وضعیتی بین دو ح تفاوت دیده شود. اینجا یک پرسش مطرح است:چرا بعضی خانواده خانه انها محل جنگ دعواست زندگی شویی ناشاد ناراحتند، مبادرت طلاق نمی کنند؟خانواده وجود دارند یک عمر یکدیگر ح قهر اشتی ستیز گذرانند، ولی حاضر طلاق نیستند.یکی علل تحمل شرایط مشکلاتی پس طلاق وجود دارد. جامعه ایرانی زن بیوه عنوان کالای دست دوم محسوب شود یدار زیادی ندارد؛ وانگهی داوطلبان ازدواج ن بیوه معمولا شرایط پایین تری برخوردارند، نتیجه بسیاری ن بیوه ا عمر تنها مانند نمی توانند همسر نظر خود دست بیاورند. مسیله دیگروضعیت بچه است. مادر نظر عاطفی حاضر جدا شدن فرزندانش نیست. پدر خاطر تامین هزینه زندگی بچه کنار مادر مطلقه، حاضر تحویل بچه مادرش نیست. مشکل دیگرتربیت بچه کنار مادر خوانده پدرخوانده مشکلات زیاد عاطفی تربیتی پی دارد.مسایل مطروحه بالا مشکلات روانی مالی دیگر موجب شود بسیاری زن شوهرها شرایط نامساعد زندگی خود بسازند طلاق تن ندهند چون صورت طلاق، مشکلات شرایط بدتری خواهند داشت.برای زندگی شویی تداوم یابد، موارد زیر توصیه شود:1- انکه بتوانید همسر مناسب انتخاب کنید زندگی ش ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه رهنمودهایی چند انتخاب همسر ص
  • کلمات کلیدی زندگی ,شرایط ,خواهید ,خانواده ,همسر ,طلاق ,زندگی زناشویی ,انتخاب همسر ,انجام دهید ,مراجعه نمایید ,انچه زندگی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها