« 47 »

| گر شش جهتت بسته شود باک مدار ، کز قعر نهادت سوی جانان راه است.. |

اطلاعات

  • مطالب مشابه « 47 »
  • کلمات کلیدی

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها