رنگ امیزی staining

رنگ امیزی staining لینک دریافت فایل ید پایین توضیحاتفرمت word قابل ویرایش پرینتتعداد صفحات: 2 رنگ امیزی , stainingبه افتخار اقای رومانوسکی romanowskyرنگ رایت ( wrigth-stian) ورنگ گیمسا (gimsa-stian) و.... بنام رنگهای رومانوسکی نامگذاری شدند.رنگ رایت ( wrigth-stian)این رنگ دارای i - رنگینه اسیدی مثل ایوزین ii- رنگینه بازی قلیایی مثل متیلن بلو ( متیلن) میبا شد.*به عنوان یک اصل ویژگی*_اجزا وساختمانهای اسیدی سلولها رنگهای قلیایی پذیرند لذا ساختمانها بازوفیلیک(قلیا دوست) دوستار مواد بازی گویند,مثل هسته سلول رنگ امیزی رنگ میشود._اجزا وساختمانهایی فقط رنگینه اسیدی بخود راه میدهند اسیدوفیلیک (اسید دوست)یاایوزینوفیلیک(ایوزین دوست) نامند.این اجزا سیتو پلاسم بعضی سلولها قرار دارند رنگ امیزی قرمز رنگ میشوند_اجزاوساختمانهایی ترکیبی ازدو رنگینه رنگینه اسیدی رنگینه بازی خود راه میدهند نوتروفیلیک(خنثی دوست )می نامند.بهترین رنگ رنگ امیزی گسترش خونی رنگ رایت و( رنگ رایت+ گیمسا) .رنگ امیزی گیمسا توجه مشکلات وعیوبی ذکر میشود هنوز عنوان رنگ امیزی روتین ومعمول ازمایشگاهها استفاده شود . دریافت

اطلاعات

  • مطالب مشابه رنگ امیزی staining
  • کلمات کلیدی امیزی ,رنگینه ,دوست ,رایت ,اسیدی ,گیمسا ,رنگینه اسیدی ,رنگینه بازی ,wrigth stian ,رایت wrigth ,امیزی staining ,رایت wrigth stian

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها