رفتار شناسی پرورش اسب

رفتار شناسی پرورش اسب لینک دریافت فایل ید پایین توضیحاتفرمت word قابل ویرایش پرینتتعداد صفحات: 16 رفتار شناسی پرورش اسب (بخش 1) به نظر رسدگله رمیده ویا درحال چرای اسب نقاشی شده دشتهای دوردست انچنان قرابتی اسبهای اهلی درون اصطبلها که ایام خوردن کار چ پادوکها گذرانند نداشته باشند ، اعمال رفتارشان اجداد وحشی خود ارث برده وحفظ کرده اند.اگر اسب سرو کار دارید باید رفتار او اشراف داشته باشید واکنشهای او قبال محرکهای خاص اگاه بوده زبان گویای اندام او اصوات هشدار دهنده اش بدانید.عمده دلیل اگاهی ، ایمنی . اجتناب هر گونه خطر اسیب احتمالی . دیگر ویژگی اگاهی حفظ سلامت جسم روان اوست که موقع بیماری ناخشنودی او مطلع شده پی رفع ایید . دیگر انکه بتوانید علم رفتار اسب حیوان بهترین نحو تر بیت نموده ازاودر جهت اه خویش استفاده کنید.روش طبیعی زندگی اسبامروزه گله اندکی دورافتاده نقاط کره زمین زندگی ادامه میدهند.دراین روش زندگی طبیعی ازادانه انها چراگاهها،سبزینه زارها،بوته زارهارا پیدا اب غذا نوردند.زندگی گله حافظ امنیت انهاست گله سیلمی برتر،محافظت کند احتمال خطر قریب الوقوع هشدار دهد .اسب وحشی باید واکنشهای سریعی داشته باشد بتواند زندگی ادامه دهد.کره نو زاییده شده باید سرعت س ا بایستند اگر گله رمید،انرا همراهی کنند.اسب فقط هنگامی که گیر افتد لگد سر دست زدن ویا گاز گرفتن دفاع خیزد .ضامن تنازع بقا اسب شنوایی خوب، دید وسیع سرعت فرار هنگام وم .هنوز بسیاری ویژگی غرایز اسبهای وحشی مناطق امروزی چشم خورد اطلاع واکنشهای خاص اسب باید غرایز ویژگی بشناسیم.وجوه تمایز - مشخصاتاسب دارای وجوه تمایز مشخص ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه رفتار شناسی پرورش اسب
  • کلمات کلیدی زندگی ,اسبها ,کرده ,اسبهای ,رفتار ,انها ,شناسی پرورش ,وجوه تمایز ,قانون سلسله ,اسبهای وحشی ,زندگی ادامه ,رفتار شناسی پرورش

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها