رده بندی بازوپایان

رده بندی بازوپایان لینک دریافت فایل ید پایین توضیحاتفرمت word قابل ویرایش پرینتتعداد صفحات: 11 شکم پایانشکم پایان یکی رده های جانوری هستند. رده پس ات نظر تنوع بزرگ ترین رده جانوری است.ح ونها خاره چسب ها جزیی شکم پایان هستند. شکم پای دریایی cypraea chinensisح ونمقدمهنرمتنان شاخه ای جانوران هستند شامل 5 رده امفی نورا ، شکم پایان ، ناوپایان ، دوکفه ایها س ایان هستند. ح ونها جزء رده شکم پایان می باشند. ح ونها ، دریازی ، ن اب شیرین خشکی اند. توده احشایی اصولا پیچ خورده درجه ت دگی ی ان نیست. معمولا صدف دارند. سر چشم یک دو جفت شاخک وجود دارد 35000 گونه دارند.بدن ح ونبدن شامل قسمتهای زیر است: سر دارای یک جفت بازوی حسی است، یک پای شکمی پهن عضلانی نوعی عمل خزیدن انجام می دهد یک توده احشایی پشتی گنبد مانند بیشتر اندامهای داخلی جای داشته اند. مرحله لاروی ح ون ولیگر نام دارد مجهز یک کمربند مژکی ظریف عنوان عضو شنا بکار می برد. قسمت پشتی ولیگر بعدا کاملا بزرگ می شود توده احشایی حال رشد سمت پشت برامدگی می بابد. اما رشد رو بالا طرف راست چپ بطور ی ان صورت نمی گیرد نتیجه پیچ خوردگی توده احشایی صدفی توده می گیرد. رشد رو بالا همچنین سبب می شود لوله گوارشی شکل u دراید م ج کاملا دهان نزدیک شود. مجموعه توده احشایی ولیگر نسبت بقیه بدن معمولا معادل 180 درجه خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت می چرخد. نتیجه فضای جبه جلو بالای سر قرار می گیرد، ابششها جلویی می شوند، م ج سوراخهای دفعی همه همگی جلو قرار می گیرند فضای جبه باز می شوند. لوله گوارشی شکل u صورت یک قطعه درمی اید قلب می چرخد.تحول صورت ت دگی بدون تردید نوعی سازگاری روش زندگی ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه رده بندی بازوپایان
  • کلمات کلیدی حلزون ,توده ,احشایی ,حلزونها ,نتیجه ,زمین ,توده احشایی ,تنفس می کنند ,ساکن خشکی ,لوله گوارشی ,بندی بازوپایان

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها