تحقیق موضوع انواع جلبک

تحقیق موضوع انواع جلبک لینک دریافت فایل ید پایین توضیحاتفرمت word قابل ویرایش پرینتتعداد صفحات: 16 بسم الله الرحمن الرحیمعنوان تحقیق:جلبک هاتهیه کننده:ازاده باقری مربوطه:جناب اقای بهادریانبهار 86جلبک هاجلبک گروه متنوعی هستند که تک سلولی اندازه کمتر یک چند هزارم سانتی متر ارگانیسم غول پیکری طول ده متر شامل شوند. انها بخش عمده زنجیره غذایی دریایی تشکیل دهند . اما بدان معنی نیست کهجلبک صرفا موقعیت شان عنوان غذا بسنده کرده اند .شمار معینی جلبک میکروسکوپی وجود دارند که طور فعال سم ترشح کنند . پژوهش اخیر نشان دهد کهسم جلبک علاوه ت عی بودن دارای نقش تهاجمی هست .الف- اسکوگارد –زیست شناس دریایی انستیتوی علوم دریایی بارسلونا پیر جویل هانسن prymnes کپنهاگشواهد محکمی دست اورده اندکه سم جلبک میکروسکوپی احتمالا منجر دور رقیبان شود حتی جلبک هادر پیدا غذا parvum کمک کند.زیس شناسان دریایی مدت معتقد بودند که سم جلبک شکارچیان مانند ماهی سخت پوستان فراری دهد . تاپیش کاملا مشخص شده که وقتی جمعیت جلبک سرعت افزوده شود تراکم شکوفه سمی انها تواند کشت یک منطقه کلی بین ببرد عبارتی دیگر رستوران دریایی تخته که یک منبع غنی شکوفه سمی مانند گیاهان فتوسنتزparvum p . کند .اما سویی دیگر بسیاری رفتار جانوری دارا است. موجود شکارش قورت دهد . اهسته طرف سایرمیکرو ارگانیسم رود انها بلعد. اما روش تنها شکارهای غیر متحرک خوب جواب دهد.در ضمن جلبک تک سلولی دست پا قطعات دهانی لازم گرفتن نگه داشتن وجود محدودیت همان parvum p .وعده غذای بعدی شان ندارند.رو ش دیگر روش ترشح ماده شیمیایی بیهوش کننده است.اسکوگارد هانسن دریافته اند که ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه تحقیق موضوع انواع جلبک
  • کلمات کلیدی دریایی ,جلبک ,جلبک های ,تولید ,دلار ,میلیون ,جلبک های دریایی ,میلیون دلار ,جلبک های قهوه ای ,میلیارد دلار ,اگارها کاراجینن ها ,تحقیق موضوع انواع

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها