تحقیق موضوع اتم

تحقیق 12 موضوع اتم لینک دریافت فایل ید پایین توضیحاتفرمت word قابل ویرایش پرینتتعداد صفحات: 11 اتم چیست ؟همه چیز جهان ، باکتریهای ذره بینی ویروس که میکرون (micron ، یک هزارم میلیمتر ) کوچکترند ، ستارگان ک شان که میلیون کیلومتر ما دورند ، اتم ساخته شده اند . اتم قدر ریزند که نیرومند میکروسکوپ دیده نمی شوند . سر یک سنجاق 000/000/000/000/000/000 /55 اتم وجود دارد ، اگر بتوانیم سرسنجاق اندازه یکی عظیم بناها بزرگ کنیم ، هر اتم مثل مگسی خواهد ، که یکی ستون بخزد .اتم ترکیب سه ذره اصلی نام الکترون (electron )، پروتون (proton ) نوترون (noutron ) ساخته شده . الکترون واحد الکتریسته منفی ، پروتون واحد الکتریسته مثبت ، نوترون لحاظ الکتریکی خنثی است. ترکیب مختلف ذرات اصلی ، اتم متفاوتی وجود اورند . هر جسمی که تعداد اتم جدا شود ، عنصر جسم ساده نامیده شود .تا کنون درجهان 109 عنصر شناخته شده کربن ، ا یژن ، اهن زیبق (جیوه ) نمونه عناصرند که یک نوع اتم ساخته شده اند . اجسام مرکب موادی هستند که دو نوع اتم بیشتر ساخته شده اند . اب ، گازکربینیک ،کولروفورم ، نمک طعام اموکیان مرکباتند .درون اتم :پروتون هسته اتم سازند . الکترون مداری دور هسته چرخند . اتم گاز هیدروژن که ساده اتم هاست تنها یک الکترون دارد هسته فقط یک پروتون . اتم هلیوم helium گازی که پیش پر کشتیهای هوایی کار رفت ، ساختمانی پیچیده تر دارد . اتم شامل دو الکترون مدار هسته مرکب 2 پروتون و2 نوترون . اتم کربن که جزء اصلی زغال مواد معمولی ، باز ساختمان پیچیده تری دارد . اتم 6 الکترون دور هسته مرکب 6 پروتون 6 نوترون درست شده . اتم دیگر بازهم پیچیده ترند . اتم پلاتین (طلای سفید ) ف گرانبهایی که ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه تحقیق موضوع اتم
  • کلمات کلیدی انرژی ,الکترون ,پروتون ,هسته ,نوترون ,ساخته ,انرژی جنبشی ,انرژی سینیتیک ,نمونه انرژی ,انرژی پتانسیل ,پروتون نوترون

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها