تبیین روانکاوی فروید

تبیین روانکاوی فروید 35 تجزیه تحلیل نسبت مالی شرکت رینگ سازی مشهد تجزیه تحلیل نسبت مالی شرکت رینگ سازی مشهد 25 لینک دریافت فایل ید پایین توضیحاتفرمت word  قابل ویرایش پرینتتعداد صفحات: 26 تجزیه تحلیل نسبت مالی:شرکت رینگ سازی مشهدنسبت جاری یکی نسبت نقدینگی باشد که استفاده توان قدرت شرکت پرداخت بدهی جاری شرکت تعیین کرد. اساس نسبت منابع اصلی نقد شرکت پرداخت بدهی جاری، دارایی جاری باشند.نسبت جاری تقسیم دارای جاری بدهی جاری حاصل شود. هرچه نسبت جاری شرکت بزرگتر باشد شرکت پرداخت بدهی جاری خود، مشکلات کمتری مواجه است. سازمان وام دهنده نسبت باید طور متعادل 2 بیشتر باشد که اعتباردهندگان تمایل پرداخت اعتبار داشته باشند.نسبت جاری شرکت رینگ سازی مشهد سال 82 (سهامی عام)نسبت جاری شرکت رینگ سازی مشهد سال 83 (سهامی عام)شرکت لحاظ نقدینگی نسبت جاری وضعیت مطلوبی نمی باشد چون نسبت جاری شرکت تقریبا نزدیک یک این معنی که شرکت تقریبا معادل دارایی جاری خود، بدهی جاری دارد دید اعتباردهنده مناسب مطلوب نمی باشد. سال 83 نسبت مطلوبتر سال 82 چون 044/1

اطلاعات

  • مطالب مشابه تبیین روانکاوی فروید
  • کلمات کلیدی نسبت ,شرکت ,جاری ,روان ,روانکاوی ,فروید ,روان شناسی ,بدهی جاری ,شرکت رینگ ,نسبت جاری ,رینگ سازی ,روان شناسی گشتالت ,ویرایش پرینتتعداد صفحات ,قابل

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها