تبیین روانکاوی فروید

تبیین روانکاوی فروید 35 لینک دریافت فایل ید پایین توضیحاتفرمت word قابل ویرایش پرینتتعداد صفحات: 36 جایگاه روانکاوی تاریخ روان شناسیروانکاوی روان تحلیل گری نام زیگموند فروید سرتاسر دنیای نوین بیشتر مردم اشناست. گر چه سایر چهره پیشرو تاریخ روان شناسی، مانند فخنر، وونت تیچنر خارج روان شناسی حرفه کمتر شناخته شده اند، فروید میان عامه مردم شهرت فوق العاده برخوردار است. بیش چهل سال پس مرگ فروید نیوزویک نوشت که بدون او تفکر قرن بیستم دشواری قابل تصور است. او یکی معدود افرادی که تغییر شیوه تفکر ما موضوع خودمان نقش اساسی داشته است.روانکاوی سایر مکاتب روان شناسی همزمان است. وضعیت سال 1985 نظر بگیرید، سالی که فروید نخستین کتابش انتشار داد اغاز رسمی نوین خود مشخص کرد. وونت زمان 63 سال داشت. تیچنر که تازه 28 ساله شده فقط دو سال پیش رفته تدوین نظام ساخت گرایی اش تازگی اغاز کرد. روح ساخت گرایی امریکا حال رشد بود. روان شناسی رفتار گرایی روان شناسی گشت هیچ کدام شروع نشده بود. واتسون هنگام 17 سال ورتایمر 15 سال داشتند.با وجود هنگام مرگ فروید سال 1939 ، چشم انداز کلی روان شناسی تغییر یافته بود. روان شناسی وونت، رفتارگرایی کارکردگرایی صورت تاریخ درامده بودند. روان شناسی گشت سوی المان سوی ای متحده ریشه دوانید، رفتارگرایی شکل مسلط رفتار امریکا شده بود.بر ع دیگر مکاتب، روانکاوی نه محصول پژوهش ی نه محصول علم محض، بلکه درون روانپزشکی برخاست که تلاش کرد انی که جامعه انان برچسب بیماران روانی زد، درمان کند. بدینسان روانکاوی یک مکتب فکری روان شناسی که طور مستقیم سایر مکاتب قابل قیاس باشد نبود، هنوز نیست.ر ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه تبیین روانکاوی فروید
  • کلمات کلیدی روان ,روانکاوی ,فروید ,شناسی ,روانی ,موضوع ,روان شناسی ,فکری روان ,سایر مکاتب ,بیماریهای روانی ,روانکاوی فروید ,روان شناسی گشتالت ,تبیین روانکا?

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها