تبلور یک ماده

تبلور یک ماده لینک دریافت فایل ید پایین توضیحاتفرمت word قابل ویرایش پرینتتعداد صفحات: 21 تبلور یک ماده ، عبارتست جهت یافتگی ذره ای ارایش مولکولی تثبیت نظم فضای ماده.تاریخچه بلورشناسیعلم بلورشناسی کریستالوگرافی موضوع نحوه تشکیل رشد بلورها شکل ظاهری ساختمان داخلی انها خصوصیات فیزیکی شیمیایی مواد متبلور بحث می نماید. کلمه کریستال (crystal) اصل یونانی دارد دو کلمه (سرد= kryos) (سخت شدن= stellesual) تشکیل شده مجموعا معنی سخت شدن اثر سرما می دهد.فلاسفه قدیم منشاء بلورهای یک سنگ بلورهای یخ می دانستند اثر تحمل سرمای بسیار شدید طول مدت مدید ، طوری سخت مقاوم شده می تواند حرارتهای بالاتر صفر تحمل نماید. سال 1690 ، "huyghens" دریافت بلورها اجتماع ذرات کوچکتر بوجود امده اند سال 1912 ، "m.v.laue" توانست تیوری ساختمان شبکه ای بلورها استفاده اشعه ای اثبات برساند.تبلور نمو بلورهابرای اینکه یک بلور بتواند تشکیل گردد، باید وحله اول نطفه بسته شود، پس تشکیل ، نطفه شروع نمو می کند بالا ه بلوری بوسیله سطوح احاطه شده است، بوجود اید. نطفه های بلور عبارتند بلورهای ریزی قطر تقریبی 40 180 انگستروم بطور ناگهانی بخارات مایعات اشباع شده مواد مذاب سرد شده تشکیل می شوند. اجسام جامد تشکیل بلور ، نقش مهمی بازی می کند، مثلا تشکیل بلور اثر فعل انفعالات شیمیایی نارسایی های حرارتی شیشه ایجاد می گردد، باعث بین رفتن شفافیت شیشه خواهد شد.تبلور معمولا موقع تبدیل یک ح فیزیکی ح فیزیکی دیگر صورت می گیرد. تبدیل سه صورت زیر انجام می شود:تبلور هنگام تبدیل ح مایع جامداین نوع تبلور دو صورت انجماد مواد مذاب تبلور مواد محلول انجام می گیرد:انجماد ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه تبلور یک ماده
  • کلمات کلیدی تبلور ,تشکیل ,بلور ,بلورها ,مواد ,حالت ,تبلور مواد ,صورت می گیرد ,انجماد مواد ,مواد مذاب ,نطفه بلور ,شود، اتمها مولکولها ,تبلور هنگام تبدیل

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها