تاریخچه روانشانسی رشد ص

تاریخچه روانشانسی رشد 37ص لینک دریافت فایل ید پایین توضیحاتفرمت word قابل ویرایش پرینتتعداد صفحات: 39 تاریخچه روانشانسی رشداگر امروز حمایت ازک ن فراهم اوردن امکانات رشد همه جانبه شکوفا تمام ظرفیتهای انسانی انها هدف مطالعه ک ن است، چنین دیدگاهی گذشته کمتر وجود داشته است.در دوران باستان بسیار اتفاق افتاد که ک ن دلایل مختلف بین بردند مثلا رم قدیم (تا سال 374میلادی ) کشتن ک ن حق قانونی والدین بود. تاریخ گذشته پر رویدادهایی که دران ک ن قربانی خدایان بتها د. پلوتارک چگونگی قربانی ک ن مقابل بتها میان کارتاژها چنین توصیف کند :با شور وشوق وعلاقه خیال ارام ، ک ن خود مقابل بتها قربانی د انان که خود فرزندی نداشتند ک ن فقرا یدند مقابل بتها سر تنشان جدا د. توگویی که ک ن، پرندگان کوچکی بودند که ذبح شدند. اثنای قربانی والدین ک ن بدون ریختن قطره اشکی ابراز شکایتی شاهد ماجرا بودند. اگر برخی والدین سستی شکایت د باید توبه د ازگناه خویش عذر خواستند اما هر صورت ک نشان قربانی شدند. تمام محوطه معبد مملو صدای طبلها شیپورها اگر ی ناله کرد هرگز گوش دیگران نمی رسید .رومیان عقیده داشتند نوزادی که شکل واندازه غیر عادی دارد بیش اندازه گرید نباید زنده بماند. انان بیشتر، اولین فرزند بویژه اگر پسر زنده نگه داشتند بقیه نابود د دریاها رودخانه انداختند ویا ط حیوانات د. کشتن ک ن، یک شیوه عادی کنترل جمعیت حساب امد، بسیار اتفاق افتاد که ک ن لای دیوارها مدفون د. کتیبه 1000 میلادی معبد دلفی خوانیم که :از میان 600 خانواده فقط شش خانواده اجازه داده بودند که بیش یک دختر بزرگ کنند. حتی خانواده ثروتمند مجبور بودند دختران خود ب ...

اطلاعات

  • مطالب مشابه تاریخچه روانشانسی رشد ص
  • کلمات کلیدی کودکان ,فرماید ,کودک ,انها ,قربانی ,فرزندان ,مقابل بتها ,کودکان پیامبر ,پیامبر اکرم ,امام صادق ,انجام دادن ,بسیار اتفاق افتاد

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها