رئیسعلی دلواری و میرزا کوچک خان هم با تعریف fatf ترویست حساب می شوند

رئیسعلی دلواری و میرزا کوچک خان هم با تعریف fatf ترویست حساب می شوندبه گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، گروه ویژه اقدام مالی پول شویی «fatf» در سال 1989 در نشست سران«g 7 » در پاریس برای مبارزه با مشکل رو به رشد پول شویی تأسیس شد. اکنون بحث الحاق ایران به این سازمان وجود دارد و مجلس شورای ی نیز به الحاق به این کارگروه رأی مثبت داد. در این رابطه با توجه به سابقه و نوع تعهداتی که ایران باید به این سازمان به صورت داوطلبانه بدهد باعث انتقاد بسیاری از کارشناسان شده است در این رابطه با حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای ی گفت وگو کردیم.وی با انتقاد از جو زدگی رسانه ای در مسأله fatf گفت: اصلا لیست سیاهی در fatf وجود ندارد و آنها بر اساس چارچوب دیگری کشورها را تقسیم بندی د.این مجلس شورای ی در تشریح چگونگی این چارچوب گفت: در تقسیم بندی fatf کشورها به سه دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول کشورهایی هستند که به اعتقاد آنها به لحاظ فنی پایبندی دارند و دسته دوم شامل کشورهایی می شوند که به لحاظ آنها پایبندی موثر دارند و دسته سوم کشورهایی را قرار داده اند که به اعتقاد آنها کشورهای پر خطر ارزی می شوند.* نظر fatf در مورد ایران؛ پر خطر و ضرورت تحت اشراف و نظارت دقیق بودن آنحاجی دلیگانی با اظهار تعجب از نمایندگانی که به fatf رای دادند گفت: احتمالا جو رسانه ای ایجاد شده اجازه نداده که این نمایندگان به این نکته توجه کنند که لیست سیاهی در fatf وجود ندارد و ایران در گروه پر خطر fatf است، حال این نمایندگان از خود بپرسند که چرا ایران در لیست پر خطر fatf قرار گرفته است و با عضویت در آن آیا از این ل ...

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها