پاو وینت تخصیص منابع

پاور پوینت تخصیص منابع لینک دریافت فایل ید پایین توضیحاتدسته بندی : پاو وینتنوع : .ppt ( قابل ویرایش اماده پرینت )تعداد : 50 اسلاید قسمتی متن : resource allocation(تخصیص منابع)1 – افزایش تعداد بیماران قابل درمان2 – تکنولوژی جدید گران قیمت3 – افزایش انتظارات عمومی4– محدودیت منابعتعریفتخصیص منابع عبارتست تقسیم توزیع خدمات امکانات بین مردم برنامه موجودعلل ضروری بودن تصمیم گیری خصوص تخصیص منابعسطح کلانسطوح مختلف تخصیص منابع مراقبتهای بهداشتی درمانیسطح میانیسطح د پایینعبارت تقسیم توزیع منابع بین بخشهای مختلف جامعه مانند اموزش دفاع حمل نقل بهداشت درمان غیرهتصمیم گیری سطح کلان دریافت

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها