پاو وینت بررسی و تحلیل تراکم مس ی در شهرسازی

پاو وینت بررسی و تحلیل تراکم مس ی در شهرسازی تاریخ ایجاد 09/10/2018 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 31 اسلاید قیمت: 6000 تومان تعدادمشاهده 6 پاو وینت بررسی و تحلیل تراکم مس ی در شهرسازی تراکم ساختمانی از جمله مقوله هایی است که در طرح های شهری ایران مورد توجه قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای شهر و تعادل بخشی فضایی به آن مطرح شده مهار توسعه. در این طرح ها، تراکم ساختمانی با توجه به انواع تراکم متداول در حوزه برنامه ریزی و طراحی شهری: تراکم جمعیتی (grd), تراکم کلی مس ی (trd), تراکم ناخالص مس ی (grd)تراکم ساختمانی (far), تراکم در مسکن (hd), تراکم خالص مس ی (nrd) سرانه (per capita space) در طرحهای توسعه شهری, سرانه کاربریهای مختلف نقطه آغازین تحلیل وضعیت کالبدی موجود شهراست. و همچنین شاخص اصلی تخصیص فضاهای لازم برای توسعه آتی شهر است که نسبت جمعیت به مساحت فضای ویژه هر کاربری است. : افزایش دائمی جمعیت کلان ا و حومه شهری در حالیکه از سال 1900 تا1970 جمعیت 7/2 برابرشده است. جمعیت ن در کلان ا معادل 4 برابر و جمعیت ن حومه های کلانشهری 6 برابر شده است . طبق پیش بینی بعمل آمده تا سال 2000 75 میلیون نفر به جمعیت افزوده می شود که این خود معضل جدی برای تمردان می باشد. ((کمیته ملی سیاست رشد شهری)) پیشنهاد کرده: ت در طی 30 سال آینده 100 شهر جدید 100 هزار نفری و 10 شهر 1 میلیون نفری ایجاد کند 20 میلیون نفر از رشد جمعیت این ا در خود جای دهند و 35 میلیون نفر دیگر در نواحی کلان ای موجود جذب شوند. لذا می بایست تا سال 2000 هر ماه یک شهر جدید در ایجاد شود در حالیکه از سال 1947 تا 1970 تنها 63 شهر و شهرک ایجاد شده بود و فصا 3 شهر بالای 250 هزار نفر جمعیت داشت.بحرانی ...

اطلاعات

آخرین مطالب