غم غم غم

دوست داشتم الان بهت بگم: میدونی توچه ح ی هستم؟ توهم احتمالا شونه هاتومینداختی بالا بی تفاوت میگفتی :چه ح ی؟ منم نوک انگشتامو کف دستم فشار میدادم و چِشم که به سفیدی دستم میوفتاد میگفتم: عین یه ادمی که واسه سقوط ن تو یه دره خودشو به یه مو بند کرده به یه روزنه امید، به اینکه وسط سردرگمی هاش یهو ممکنه اون مو شه سقوط کنه جایی که صداش به هیج جا قد نمیده.توهم باز بی تفاوت نگاه میکردی و میگفتی: خب نزار پرت شی بعدم پتورو میکشیدی روی سرت و میخو دی..ولی حرفامو نگفتم چون این دفه واقعا به مو بندم چون هر سردی بی توجهی این مو رو رو میکنه چون هر بودن و ابراز علاقه ای دوامش میبخشه من نگفتم توام نخواستی بگم عین همیشه که چشامو میبستم و واسم مهم نبود ولی..که خب ولش کن. -شاید من تا ابد یادم نره، شاید قراره تاابد غمت سنگینی کنه شاید قراره تا ابد من جون م تا فراموش کنم شاید تاابد قراره با دیدن وشنیدن هر دوست دارمی عوق بزنم شاید تاابد قراره ته دلم خوب نشه ولی ولی ولی ولی تا روزی که بمیرم تلاشمو میکنم تااین زندگی رو زندگی کنم.. -من فقط این شبا تلاش میکنم تا زنده بمونم، میدونی؟فقط زنده بمونم.. -میخوام باادرس اصلی خودم برگردم اونو بیشتر دوست دارم

اطلاعات

  • مطالب مشابه غم غم غم
  • کلمات کلیدی شاید ,قراره ,تاابد ,دوست ,تاابد قراره ,شاید تاابد ,شاید قراره ,شاید تاابد قراره

آخرین جستجو ها