آ ین صفحه از این روزگار

بارها ماست اما جو نرسید هرچه دویدم بیهوده بود به جایی نرسید دگر شده لبریز کاسه ی صبر این دل خسته هرچه صبر کرد ز معشوق خبری نرسید م خانم اول عرض تسلیت خداوند صبر بده بهت بابت فوت دوستتون دوم تا حالا خیلی ماست جوابم رو ندادی دلم ش ته و تنهام تنها تر از همیشه. شاید دیگه نباشم هر بار بشوق تو به مرخصی اومدم تا یه خبری ازت شده باشه ولی هربار دلش ته تر از قبل. فقط بدون همیشه عاشق بودم و هیچ وقت نخواستم جسارت کنم بهت کاش من هم جایی داشتم. امید وارم تا وقت هست این مطلب بخونی همون همیشگی. ای تازه ترین من. با دلش ته برات بهترین ها رو آرزو میکنم بهتر از بهتر برات آرزو میکنم

اطلاعات

آخرین جستجو ها