ماس بی ی

اگر دیگه نمی خوای مزاحمت بشم و دیگه این وبلاگ و نبینی اگر حرف اون قاصد حقیقت داره و دلت جای دیگس اگر دیگه برات یه مورده شدم اگر شدم یه خاطر تلخ فقط یک خبر یک پیغام بده همه چی رو پاک میکنم و برای همیشه مهو میشم تا روزی که بهش میگن قیامت. فقط تو این بلا تکلیفی من نزار ترو خدا جان پدرت.

اطلاعات