روز پنجم شکرگزاری (چک خارق العاده)

سلام مهربانان همانطور که میدانیم اگر قدرت شگفت آور شکرگزاری را به طرف منفی هدایت کنیم شرایطی ایجاد میشه که به دوران قدیمی مون برمیگردیم. (یعنی بی پولی) ما خودمان را در شرایطی قرار بدهیم ادامه مطلب

اطلاعات

آخرین جستجو ها