کتاب بشنویم

این عشق سال های وبا چقددر خوبه *__* تایماز رضوانی چقدرر خوب تره. لحن صداش، فراز و فروداش، کج خندهای وسطش. کلا خیلی خوب می خونه، مریدش شدم :))

اطلاعات