کیه که گوش بده؟

باید روزی هزار بااار با خودم تکرار کنم، زندگی اونجایی نیست که همه دوست داشتنی هات رو باهم داشته باشی. انقدر بی ت نکن.

اطلاعات

آخرین جستجو ها