تحقیق کاروفناوری آشنایی با زنبور و زنبورداری

تحقیق کاروفناوری - مطالب کمک درسی و آموزشی پودمان پرورش و نگه داری از حیوانات اهلی کاروفناوری هشتم آشنایی با زنبور و زنبورداری زنبورداری یکی از مشاغلی است که در اکثر کشور ها وجود دارد. بنابراین با توجه به تنوع آب و هوایی در نقاط جهان نژادهای گوناگونی از زنبور شناسایی شده است که از آن جمله می توان به زنبور عسل اروپای مرکزی، زنبور سیاه، زنبور ایتالیایی قفقازی و زنبور نژاد ایرانی اشاره داشت. زنبور هندی کمی کوچکتر از زنبورعسل معمولی بوده ، قد کارگرش 13 میلیمتر می باشد. سلولهایی را که با موم در روی شانها درست می نماید از سلولهای زنبور عسل کوچکتر هستند. زنبور درشت در هندوستان و چین زندگی نموده و بزرگترین نوع زنبور عسلی است که تاکنون شناخته شده است. به ح وحشی زندگی کرده و در زیر شاخه های درخت شانش را می چسبانند. سالانه نیز چند بار از نقطه ای به نقطه دیگر کوچ می نماید. زنبور ریزاز همه زنبورها کوچکتر بوده و فقط یک شان درست می کند که مثل زنبورهای درشت به زیر شاخه درخت می چسباند. به ح وحشی در هندوستان و جنوب ایران یافت می شوند. زنبور عسل معمولی که فقط آنها را در دهات و ا برای تولید عسل در کندوها نگهداری می کنند. زنبور عسل یکی از ات مفید برای انسان است که متعلق به رده دوبالان است و ساختمان بدنی پیچیده ای دارد. زنبور عسل خیلی پیش از انسان در روی زمین بوجود آمده و زندگی می کرده است. زنبور عسل حدود 150 میلیون سال قبل وجود داشته و مشغول زاد و ولد بوده است. با این تفاوت که در آن فاقد یک زندگی اجتماعی بوده و مثل خیلی از زنبورهای غیرعسلی امروزی ، زندگی انفرادی داشته و هر زنبور لانه مخصوص بخود را داش ...

اطلاعات

آخرین مطالب