آرزویِ زخمی

آرزو نباش چشم همه شور است فکر میکنند چقدر خوبی! بیخود چشمت میزنند! حسرت میخورند آرزو نباش آرزو نرسیدنست بلوتوثش برای چشم زخم شدن روشن میشود تو دعای مستجاب من باشی جان سالم به در برده ای در خفا استجابت شو حالا از من گفتن و... چشم زخم خورده ای.. . از تو نشنیدن ... کندور که دود داده ام... لابد چشم منم زده این دودها،که چشمم رویت بی اثر شده..

اطلاعات