بدون زیرنویس :)

میتونم بگم دوازده ساعته دارم میبینم و چشمام قیلی ویلی میره ی لحظه چشامو بستم ب صدای بازیگرا گوش دادم هرچی میگفتن میفهمیدم بعد با خودم گفتم عجب خولی ام ک بازم زیرنویس میکنم و با زیرنویس میبینم بازوکا با اون همه تنبلی و سول بودنش ب من میگفت خولم ک واسه ا زیرنویس میزارم وقتی میفهمم چ چرت و پرتایی میگن! باورم نمیشه دلم واسه ح دراز کشیدنش وقتی میدید تنگ شده :/ خب ب احترام گفته های پربارش : دیگه با زیرنویس نمیبینم :/ .... پ.ن یادم بمونه ی چیزی کشف راجع ب تجارت بهتون بعدا بگم

اطلاعات

آخرین جستجو ها