درست میشه

درست میشه همه چی همونی میشه که میخوام زندگی این حقُ نداره خلاف خواسته ی من پیش بره درست میشه همه چی درست میشه روزای بد میگذرن اون چیزی که من میگم باید بشه میشه همه چی خوب میشه باز میشه این در صبح میشه این شب صبر داشته باش.. خدا با منه مال منه و درست میشه.. *******

اطلاعات

  • مطالب مشابه درست میشه
  • کلمات کلیدی میشه ,درست ,درست میشه

آخرین جستجو ها