سفسطه یا........

من عقیده ام اینه کاری که درست نیس یا اخلاقی نیس اگه بچه منم انجام بده درست نیس اگه خواهر برادرم هم انجام بده درست نیس اگه پدر مادرم هم انجام بده درست نیس و بالاتر از اون اگه خودم هم انجام بدم درست نیس دیگه تبصره و ماده نداره اقا درست نیس غیر اخلاقی ؛ غیر اخلاقیه، بحثی در این نیس

اطلاعات

آخرین جستجو ها