پیام رسان ها تا چه حد امن هستند؟

پیام رسان ها تا چه حد امن هستند؟ بنیاد مرکزی الکترونیک (eff) به بررسی امنیت هریک از نرم افزارهای پیام رسان پرداخته به این صورت که نمره ی کامل را 7 در نظر گرفته و به این پیام رسان ها با بررسی نقاط مهم نمره ی 1 تا 7 داده است نمره امنیتی که بنیاد مرکزی الکترونیک به اپلیکیشن های چت داده است در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. به ادامه مطلب توجه نمایید..

اطلاعات

آخرین جستجو ها