خدا روزی رسان است

شخص ساده لوحی مکرر شنیده بود که خداوند متعال ضامن رزق بندگان است و به هر موجودی روزی رسان است. ادامه مطلب

اطلاعات

آخرین جستجو ها