پاو وینت فلسفه سوم انسانی - 19 اسلاید

اختصاصی از سورنا فایل پاو وینت فلسفه سوم انسانی - 19 اسلاید با و پر سرعت .       1-1)واژه فلسفه( philosophy )   -کلمه فلسفه ریشه یونانی دارد. -معرب کلمه“فیلوسوفیا“( philosophia )است ”فیلوسوفیا“مرکب از دوکلمه“فیلو“ و ”سوفیا“ است.   فیلو       +       سوفیا (=فلسفه)    دوستداری    +    دانایی  مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا برای کل پاو وینت از لینک زیر استفاده کنید: با پاو وینت فلسفه سوم انسانی - 19 اسلاید

اطلاعات

آخرین جستجو ها