جستجوی عبارت آلبوم محمد کمیاب حسن عبدالصمد شیبدرازی کمیاب ترین محمد منصور محمود منصور عبدالله هلری جزیرتی درخواست بازدیدکنندگان


بلبل جزیره لقب علی بن محبوب می باشد که وی را با صدای گیرایش خاص و عام ساخته است علی محبوب از پیش واتان موسیقی هرمزگانی، متولد روستای صلخ از توابع جزیره قشم است. علی محبوب از پیش وتان موسیقی هرمزگانی سبک جزیرتی است. این نوع موسیقی بعلت اینکه در جزیره قشم رواج بیشتری داشت به سبک جزیرتی معروف بود، و با توجه به بافت فرهنگی جزیره قشم، تا حدودی سبک اولیه خود را حفظ نموده و بیشتر به موسیقی خلیجی و طرب نزدیک است. استودیوی خلیج فارس، اولین استودیوی ضبط موسیقی در هرمزگان واقع در فلکه بلوکی بندر عباس، برای اولین بار با ضبط کارهای علی محبوب و بخش گسترده نوارهای این هنرمند باعث گردید که مردم هرمزگان با گوشه های دیگری از موسیقی استان خود اشنا گردند. علی محبوب به همراه گروه خود که همگی از جزیره قشم بودند، در مدت کوتاهی در سراسر استان معروف شدند و مردم از آنها برای اجرای برنامه در مراسم عروسی دعوت بعمل می آوردند در موسیقی به سبک جزیرتی، عود ساز محوری است و اکثرا نوازنده عود، خود نیز خواننده گروه هستند. معمولاً گروه به نام خواننده شناخته می شود، مانند گروه علی محبوب یا گروه محمد منصور ی. علی محبوب نوازنده چیره دست عود است. آهنگ های وی روی بخشی از موسیقی هرمزگانی تأثیر گذاشته و توسط خوانندگان زیادی در هرمزگان بازخوانی شده است. علی محبوب بعد از انقلاب اکثر کارهایش در شهر دبی اجرا می کند و در انجا هم چهرهٔ شناخته شده ای است. اشعار آهنگ های علی محبوب یا سرودهٔ خودش بود، یا از اشعار شاعران قشمی مانند عبدالصمد شیب درازی، عبدالقادر سوزایی، حسن عبدالله هلری، شافعی (شاعر) و ابراهیم میرشکال استفاده می کرد و آهنگ می ساخت و بدین ترتیب به معرفی آنان می پرداخت. یکی از آهنگ های اولین نوار ضبط شده از علی محبوب بود حدود ۳۵ پیش با ات زیر آغاز می شود رسیدم اسکله بندر ام دی جونونش - به قصد گردش و تفریح قدم امزد خیابونش تهیه و گرداوری:محمد ی **سرریگ موزیک**

سری کمیاب ترین آهنگ های جزیرتی + درخواست بازدیدکنندگان آپدیت لحظه ای update moment این پست ثابت می باشد .................................................................................................................................. *** محمد منصور ی *** .................................................................................................................................. (track) 1. یک مرض پیدا بودن 2. یک جا شکه اشتباه (قدیمی ) 3. یک جا شکه اشتباه (جدید ) 4. وا تو امگو امشو اتام 5. هواپیما که در آن بو مسافر 6. همی قسمت و تقدیرن 7. ای دخت نمک نشناس 8. مه مردم به حجر تو گدازم 9. مه افهمم تقسیر خودت نینن 10. مسلمانان چه سازم با دل ریش 11. کیای ای حور دنیاتی 1 12. کیای ای حور دنیاتی 2 13. کیای ای حور دنیاتی 3 14. کشیدن کافران از بدنم روح 15. کجایی که تارن بی تو خانه 16. قربن نامی بشم 17. قد کوتاه سفید گورمونی 18. عهد ندهم نسیه به 19. عزیز من تویی چون ماه 20. ظالما بشنو ز دل 21. شب و روز نسختنم 1 22. شب و روز نسختنم 2 23. شو که اخواوم ولله 24. شکر خدا آرم به جا 25. سلام علیک مه انشو چه امگو وا تو 26. سبزه به قربنت بشم 27. دختر ایرانی 28. زدن در و نیامد هیچه آواز 29. زبون چربی شکه چند تا حسودن 30. رفیقان گوش کنی حدیث سرگذشتم 31. رفتی سفر 32. دوستم ای نور چش 33. دیر وقتن نمردنم خاطت 34. دلم تنگن 35. دلم از زندگی سیرن خدایا 36. دل مه امروز گرفتارن 1 37. دل مه امروز گرفتارن 2 38. دل مه از تو رنجی 39. دل امدا بت بی امانت 40. دفتری که ما مکه امضا در ان 41. دخترن حالا به دل عاشق نهن 42. دایم نه فکر دایم نه غم 43. خداوندا چه پیرم چه جوانم 44. خبر بی مه شدا از یار قدیمی 45. خانه امیدم تاریکن مثل گور 46. حبیبم مریضم بدو زودی طبیبم 47. حبیبم ای حبیبم 48. حبیب دل مه 49. حالا رسیدم به مرادم 50. شما ای دوستن بری به او بگویی 51. حالا بیست سالن 52. چه بگم ای بی وفا 53. چه اسم الله نم تو سر زبن من 54. چتن ای جان که بودی دل ش ته 1 55. چتن ای جان که بودی دل ش ته 2 56. تو ای بالا بلند 57. تلیفن اکنم 58. تگو امروز تگو فردا 59. پسینی هندم پیشش نشته در سرا 60. بین سفید و سبزه ان 61. بی دل خو امدا نهیب 62. بی تو نادم دل بسن خواری 63. به کودکی رفت از جهان 64. به شب خواب و به روز در فکر خوردن 65. به آن ساعت 66. بگویم قصه خو با رفیقن 67. بسم الله و ماشالله 68. برو مجرم مکن دلخو دگه شاد 69. بالا بلند 70. باش تا تو از قول خو رفتی 71. این آ شعرن 72. ای مرغ هوای رهگذر 73. ای سنم برس به دادم 74. ای خدایا رحم 75. ای خدا من توبه از عاشقی 76. انیدم انتظارت 77. امشو چه شوی پر برکتن 78. امروزون از تو نین هیچه خبر 79. امروز هندن روز عید 80. آلا ای سبزه چکار ادکه 81. از قضا آن روز پسین 82. از سرا در هند بی مه اشکه 83. از روزی امکه عزم سفر 84. معلم 85. سرگذشتم بیان 86. ملاقات عزیز امکه نه بازار 87. کاش هسترم 88. شرح حالم 89. سبزه ماه بندری 90. راز مه تو خود ادنی 91. به مه ان دل که بر دریا زنم نین 92. به دام عشقت اسیرم 93. ای بنده بی بند و بار 94. الهی تن به قربان تو باشم 95. قربن تو خدای مهربن 96. دلم اه نشتن بوده تنگ 97. دل نگرنم 98. یالله بودی چقد عنید 99. زندان عشق 100. چند سالن محرومیم ز دیدار 101. یک شبی در خواب به یه امدی از قضا 102. بدو شیشه عمرم 103. حالا اگوی حکم زمانن 104. دوباره اخوام نی نی بشم 105. قرص روت ماه چاردن 106. نتوی بی مه نه یک کلمه گپن 107. ممد امین اهل گچینم 108. بری بگیتن وا بپش 109. مه مجنون و تو لیلا 110. باش فقیرن و سبزن .................................................................................................................................. (album) ............................. یکی از قدیمی ترین و کمیاب ترین آلبوم محمد منصور [آلبوم دل به رنج غم] 1. مه که بختم کجن 2. دل به رنج غم 3. بی تو نادم دل - نتویت بی مه 4. خشم هندن یکی از قدیمی ترین و کمیاب ترین آلبوم محمد منصور ............................. [آلبوم ای زمانه] 1. ای زمانه 2. بهتر از امروز جان 3. قاصد رسید از پی دلبرم 4. قاصد رسید از پی دلبرم k+ ............................. [آلبوم روز عید] 1. مه چون حمال .::l::. شعر از: عبدالقادر سوزایی 2. امروز روز عیدن .::l::. شعر از: حسن عبدالله هلری 3. عزیز دل مه .::l::. شعر از: حسن ابراهیمی 4. ای بی بی زنن .::l::. شعر از: فاضل سوزایی 5. آه به خدا .::l::. شعر از: پرستو دل جزیرة 6. آه به خدا .::l::. شعر از: پرستو دل جزیرة 7. تو ای عزیز دل مه .::l::. شعر از: عبدالله پلنگر ............................. [آلبوم بری بگی وازش] 1. تا کی دگه .::l::. شعر از: محمد عبدو 2. مه ناگینم .::l::. شعر از: حسن عبدالله هلری 3. شنیدم غصه خواری .::l::. شعر از: محمود منصور 4. چه بدی امکه .::l::. شعر از: علی ابراهیمی 5. بری بگی وازش .::l::. شعر از: محمد بی دل 6. ابود چن سال .::l::. شعر از: عبدالله طاهر 7. بدو سبزه .::l::. شعر از: اسماعیل صیادی ............................. [آلبوم بالا بلند] 1. زبنم میکند وصف ج .::l::. شعر از: شعیب احمد 2. بالا بلند .::l::. شعر از: غلام شاه رمکانی 3. بالا بلند .::l::. شعر از: غلام شاه رمکانی 4. گوش ی مسلمانان .::l::. شعر از: عبدالصمد شیبدرازی (مرحوم) 5. مه تا نمردم و زندم .::l::. شعر از: شعیب احمد ............................. [آلبوم سلام علیک] 1. سلام علیک مه چمگو .::l::. شعر از: عبدالصمد شیبدرازی 2. هرچی بد امگفت ببخش .::l::. شعر از: عبدالصمد شیبدرازی 3. دختری امدی نشته .::l::. شعر از: خالد عبدالرحمن بلالی 4. از گوش ی .::l::. شعر از: مجنون 5. شکر خدا صد بار .::l::. شعر از: محمود منصور 6. شعرم گوش .::l::. شعر از: غلام شاه رمکانی 7. بگویم سرگذشتم از دل .::l::. شعر از: عبدالطیف رمکانی 8. دو پس امهه و یک دخت .::l::. شعر از: 9. هرچی بد امگفت (+ک) .::l::. شعر از: عبدالصمد شیبدرازی ............................. [آلبوم ساعت دوری] 1. دل مه از تو رنجی .::l::. شعر از: عبدالصمد شیبدرازی 2. ای یار شیرین شکر .::l::. شعر از: محمد خش 3. بدو یارم .::l::. شعر از: علی ابراهیم 4. گوش کنی ار من بیان .::l::. شعر از: شافعی دیرستانی 5. ساعتی که از مه دوری .::l::. شعر از: عبدالله پلنگر 6. گوش کنی ار من بیان (+ک) .::l::. شعر از: شافعی دیرستانی ............................. [آلبوم روز دل ب ] 1. روز دل ب .::l::. شعر از: حسن مرذوقی 2. دگه یادی مکن از مه .::l::. شعر از: حسن مرذوقی 3. دوری مکن خوب نین .::l::. شعر از: حسن مرذوقی 4. رحم ای همساده .::l::. شعر از: محمد تنوح سوزایی ............................. [آلبوم به زودی] .................................................................................................................................. آهنگ قدیمی و کمیاب علی محبوب - محمد عیسی قادری و غلام ناصر و... به زودی .................................................................................................................................. (به دلیل زیاد بودن حجم آهنگ ها قادر به گذاشتن همه آهنگ ها با هم موجود نیست آپدیت ها روزی یکبار می باشد) .................................................................................................................................. اخطار: هرگونه نشر وکپی برداری بدون ذکر منبع (موسیقی قشم ) ممنوع میباشد .::موسیقی قشم::.

در سالهای آ عمر خود شدیداً لاغر و ضعیف شده بود و به تعبیر یکی از افرادی که را درآن روزگار دیده بود از او چیزی نمانده بود جز سرش، کنایه ازاینکه بدن کاملاً فرسوده ونحیف شده بود. سراسرزندگیش به دشواری وسختی ورنج آفرینی گذشته بود. ودرسالهای آ عمربر میزان محدودیت واحضار وتهدید او اضافه می شد که این خود بر خستگی ورنجش می افزود. روزی منصور به دربارش « ربیع » گفت همین اکنون جعفربن محمد ( صادق( علیه السلام)) رادراینجا حاضر کن . ربیع فرمان منصور را اجرا کرد حضرت صادق( علیه السلام) را احضار نمود، منصور باکمال خشم و تندی به آنحضرت رو کرد وگفت: « خدامرا بکشد اگر تو رانکشم آیا درمورد سلطنت من اشکال تراشی می کنی ؟» : آن که چنین خبری به تو داده دروغگو است ... ربیع میگوید: صادق (علیه السلام) رادیدم هنگام ورود لبهایش حرکت می کند، وقتی که کنارمنصور نشست، لبهایش حرکت می کرد و لحظه به لحظه ازخشم منصور کمتر می شد.

سری کمیاب ترین آهنگ های جزیرتی + درخواست بازدیدکنندگان آپدیت لحظه ای update moment این پست ثابت می باشد .................................................................................................................................. *** محمد منصور ی *** .................................................................................................................................. (track) 1. یک مرض پیدا بودن 2. یک جا شکه اشتباه (قدیمی ) 3. یک جا شکه اشتباه (جدید ) 4. وا تو امگو امشو اتام 5. هواپیما که در آن بو مسافر 6. همی قسمت و تقدیرن 7. ای دخت نمک نشناس 8. مه مردم به حجر تو گدازم 9. مه افهمم تقسیر خودت نینن 10. مسلمانان چه سازم با دل ریش 11. کیای ای حور دنیاتی 1 12. کیای ای حور دنیاتی 2 13. کیای ای حور دنیاتی 3 14. کشیدن کافران از بدنم روح 15. کجایی که تارن بی تو خانه 16. قربن نامی بشم 17. قد کوتاه سفید گورمونی 18. عهد ندهم نسیه به 19. عزیز من تویی چون ماه 20. ظالما بشنو ز دل 21. شب و روز نسختنم 1 22. شب و روز نسختنم 2 23. شو که اخواوم ولله 24. شکر خدا آرم به جا 25. سلام علیک مه انشو چه امگو وا تو 26. سبزه به قربنت بشم 27. دختر ایرانی 28. زدن در و نیامد هیچه آواز 29. زبون چربی شکه چند تا حسودن 30. رفیقان گوش کنی حدیث سرگذشتم 31. رفتی سفر 32. دوستم ای نور چش 33. دیر وقتن نمردنم خاطت 34. دلم تنگن 35. دلم از زندگی سیرن خدایا 36. دل مه امروز گرفتارن 1 37. دل مه امروز گرفتارن 2 38. دل مه از تو رنجی 39. دل امدا بت بی امانت 40. دفتری که ما مکه امضا در ان 41. دخترن حالا به دل عاشق نهن 42. دایم نه فکر دایم نه غم 43. خداوندا چه پیرم چه جوانم 44. خبر بی مه شدا از یار قدیمی 45. خانه امیدم تاریکن مثل گور 46. حبیبم مریضم بدو زودی طبیبم 47. حبیبم ای حبیبم 48. حبیب دل مه 49. حالا رسیدم به مرادم 50. شما ای دوستن بری به او بگویی 51. حالا بیست سالن 52. چه بگم ای بی وفا 53. چه اسم الله نم تو سر زبن من 54. چتن ای جان که بودی دل ش ته 1 55. چتن ای جان که بودی دل ش ته 2 56. تو ای بالا بلند 57. تلیفن اکنم 58. تگو امروز تگو فردا 59. پسینی هندم پیشش نشته در سرا 60. بین سفید و سبزه ان 61. بی دل خو امدا نهیب 62. بی تو نادم دل بسن خواری 63. به کودکی رفت از جهان 64. به شب خواب و به روز در فکر خوردن 65. به آن ساعت 66. بگویم قصه خو با رفیقن 67. بسم الله و ماشالله 68. برو مجرم مکن دلخو دگه شاد 69. بالا بلند 70. باش تا تو از قول خو رفتی 71. این آ شعرن 72. ای مرغ هوای رهگذر 73. ای سنم برس به دادم 74. ای خدایا رحم 75. ای خدا من توبه از عاشقی 76. انیدم انتظارت 77. امشو چه شوی پر برکتن 78. امروزون از تو نین هیچه خبر 79. امروز هندن روز عید 80. آلا ای سبزه چکار ادکه 81. از قضا آن روز پسین 82. از سرا در هند بی مه اشکه ادب 83. از روزی امکه عزم سفر 84. معلم 85. سرگذشتم بیان 86. ملاقات عزیز امکه نه بازار 87. کاش هسترم 88. شرح حالم 89. سبزه ماه بندری 90. راز مه تو خود ادنی 91. به مه ان دل که بر دریا زنم نین 92. به دام عشقت اسیرم 93. ای بنده بی بند و بار 94. الهی تن به قربان تو باشم 95. قربن تو خدای مهربن 96. دلم اه نشتن بوده تنگ 97. دل نگرنم 98. یالله بودی چقد عنید 99. زندان عشق 100. چند سالن محرومیم ز دیدار 101. یک شبی در خواب به یه امدی از قضا .................................................................................................................................. (album) ............................. یکی از قدیمی ترین و کمیاب ترین آلبوم محمد منصور [آلبوم دل به رنج غم] 1. مه که بختم کجن 2. دل به رنج غم 3. بی تو نادم دل - نتویت بی مه 4. خشم هندن یکی از قدیمی ترین و کمیاب ترین آلبوم محمد منصور ............................. [آلبوم ای زمانه] 1. ای زمانه 2. بهتر از امروز جان 3. قاصد رسید از پی دلبرم 4. قاصد رسید از پی دلبرم ............................. [آلبوم روز عید] 1. مه چون حمال .::l::. شعر از: عبدالقادر سوزایی 2. امروز روز عیدن .::l::. شعر از: حسن عبدالله هلری 3. عزیز دل مه .::l::. شعر از: حسن ابراهیمی 4. ای بی بی زنن .::l::. شعر از: فاضل سوزایی 5. آه به خدا .::l::. شعر از: پرستو دل جزیرة 6. آه به خدا .::l::. شعر از: پرستو دل جزیرة 7. تو ای عزیز دل مه .::l::. شعر از: عبدالله پلنگر ............................. [آلبوم بری بگی وازش] 1. تا کی دگه .::l::. شعر از: محمد عبدو 2. مه ناگینم .::l::. شعر از: حسن عبدالله هلری 3. شنیدم غصه خواری .::l::. شعر از: محمود منصور 4. چه بدی امکه .::l::. شعر از: علی ابراهیمی 5. بری بگی وازش .::l::. شعر از: محمد بی دل 6. ابود چن سال .::l::. شعر از: عبدالله طاهر 7. بدو سبزه .::l::. شعر از: اسماعیل صیادی ............................. [آلبوم بالا بلند] 1. زبنم میکند وصف ج .::l::. شعر از: شعیب احمد 2. بالا بلند .::l::. شعر از: غلام شاه رمکانی 3. بالا بلند .::l::. شعر از: غلام شاه رمکانی 4. گوش ی مسلمانان .::l::. شعر از: عبدالصمد شیبدرازی (مرحوم) 5. مه تا نمردم و زندم .::l::. شعر از: شعیب احمد ............................. [آلبوم به زودی] .................................................................................................................................. (به دلیل زیاد بودن حجم آهنگ ها قادر به گذاشتن همه آهنگ ها با هم موجود نیست آپدیت ها روزی یکبار می باشد) .................................................................................................................................. اخطار: هرگونه نشر وکپی برداری بدون ذکر منبع (موسیقی قشم ) ممنوع میباشد .::موسیقی قشم::.

به اطلاع میرساند امروز بعد از ظهر در شهرستان خوی مجلس یادبودی از طرف خانواده های حسینی کو مری ( برادران عالیه خانم همسر زنده یاد حاج منصور ) ار ساعت 16.30 نا 18 در مسجد قمسال برگزار خواهد شد . شرکت شما عزیزان باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان می شود .

حضرت آیت الله انقلاب ی در پیامی درگذشت والده ی مکرّمه ی جناب آقای حاج را تسلیت گفتند. به گزارش گروه باشگاه خبرنگاران جوان؛ حضرت آیت الله انقلاب ی در پیامی درگذشت والده ی مکرّمه ی جناب آقای حاج را تسلیت گفتند. متن پیام انقلاب ی به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای حاج دامت توفیقه درگذشت والده ی مکرمه را به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت می گویم و رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحومه از خداوند متعال مسئلت دارم. سیدعلی ۲۴ شهریور ۹۵

سلام به دوستان عزیز... آلبوم یاد تو اولین آلبوم من هست که به زودی به دست شما دوستان خواهد رسید که مورد قبول شما قرار بگیره.البوم یاد تو شامل هفت ترک هست که به سبک متفاوتی ساخته شده که حتما خوشتون میاد.این آلبوم در شهرستان ملایر در استودیو شخصی میلاد با آهنگسازی و تنظیم دوستانم جناب میلاد درویش و منصور یوسفی ساخت و تهیه شده،این آهنگ ها با دقت عالی برای شما دوستان تنظیم وساخته شده.. امیدوارم که از آهنگ ها خوشتون بیاد و مورد حمایت شما باشه.به زودی با آهنگ جدید در خدمت شما هستم... ارادتمند شما محسن صادقی البوم یاد تو.....به زودی..... 1395/4/14

✍تاثیر خوردن مال حرام داستانک: شخصی به نام شریک بن عبدالله نخعی بود که از علمای بزرگ زمان خود بود. مهدی بن منصور عباسی به او گفت: من می خواهم قاضی القضاتی حکومت ی را به شما بدهم. شریک بن عبدالله گفت: من قبول نمی کنم؛ چون شما حاکم ظالمی هستی، قاضی القضاتی شما هم ظلم است. گفت: خوب حداقل معلمی بچه های من را قبول کن. گفت: بچه های تو هم یکی هستند مثل تو؛ درست نمی شوند. گفت: این دو تا را که قبول نکردی حداقل یک روز ناهار به منزل ما بیا. در قصر یک روز مهمان ما باش. گفت: باشد؛ این یکی را قبول می کنم. مهدی بن منصور هم حرام ترین غذاها را آماده کرد و برای شریک بن عبدالله آورد. غذا که تمام شد، شریک بن عبدالله رو کرد به مهدی بن منصور و ✔️گفت: شما به من یک پیشنهادی هم داده بودی. گفت: بله قاضی القضاتی. شریک گفت: خوب قبولش ! اما این را که با دست راستم گرفتم؛ دست چپم خالی است. یک پیشنهاد دیگر هم دادی. گفت: تربیت فرزندانم. گفت: آن را هم قبول ! این ماجرا گذشت و بعد از مدتی، خزانه دار، حقوق شریک بن عبدالله را کمی دیر داد. شریک بن عبدالله خیلی اعتراض کرد. خزانه دار گفت: تو مگر به ما گندم فروخته ای که اینقدر از ما طلبکاری؟ ✍شریک گفت: از گندم مهمتر فروختم؛ من دینم را به شما فروختم. ☀️✏️نکات ناب✏️☀️ بیشتر مواظب باشیم ، ع یادگاری باما نگیرد. اللّـٰهُمَّ صَلِّ عَلےٰ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَّ عَجِّلْ فَرَجَهُم

آن مرد آمد ودر انتها همانطور که هواداران منصور یوسفی جولندان از شب گذشته در شبکه های اجتماعی خبر از بوی پیراهن یوسف داده بودند این رخداد به وقوع پیوست نوشته شده توسط جوانان ماسالی حامی منصور یوسفی و مح در ساعت 19:3 | لینک | نظر بدهید

نام: جعفر (به معنى نهر جارى پرفایده) کنیه: ابو عبداللّه لقب: صادق پدر: حضرت محمد بن على (ع) مادر: معروف به ام فروه، دختر قاسم بن محمد بن ابى بکر تاریخ ولادت: یکشنبه 17 ربیع الاول ، سال 83 هجرى مکان ولادت: مدینه مدت عمر مبارک : 65 سال علت شهادت: مسمومیت قاتل ملعون: منصور دوانیقى (خلیفه عباسى) زمان شهادت: یکشنبه 25 شوال ، سال 148 هجرى مدفن مطهر: قـبـر شریفش در قبرستان بقیع (واقع در مدینه منوره) در کنار قبر پدر و جدّ و عمویش حسن مجتبى (علیه السلام) مى باشد.

محمد جواد رئیسی، کارگردان «نغمه سرا» که به روایت شکل گیری یک موسسه فرهنگی اختصاص دارد، از پایان فرآیند تولید این مستند و آماده شدن آن برای پخش از سیمای خبر داد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای اوج، در این مستند، روایت پر فراز و نشیب موسسه نغمه سرا طرح شده است که در آن با مؤسسین و متولیان این مؤسسه، آقایان ضرغام و حاج محمد حسن مصاحبه شده است. این کارگردان جذ ت انتخاب سوژه مؤسسه نغمه سرا را به سابقه گذشته آن مرتبط دانست و اظهار کرد: مؤسسه نغمه سرا پیش از آنکه توسط مرحوم کافی یداری شود و به مرکز فروش نوار کاست مذهبی تبدیل گردد، یک مشروب فروشی بود. رئیسی در توضیح یک بخش جذاب از این مستند گفت: به گفته آقای ضرغام، وی سال ها پیش در حسینیه صنف لباس فروشان، صدای روضه ها و مداحی های حاج را ضبط می کرده که این اقدام وی با مخالفت هایی روبرو شده بود ولی هنگامی که به کنایه حاج منصور را تهدید کرده بود، اگر نگذارید صدای روضه شما روی نوار کاست ضبط شود، در بهترین ح ما مجبور می شویم کاست شجریان را در اتومبیل های­مان گوش دهیم، حاج به ضبط روضه هایش راضی شده بود. مستند «نغمه سرا» به کارگردانی محمد جواد رئیسی و مسعود کارگر از محصولات سازمان هنری رسانه ای اوج است که در مؤسسه نجوای زلال هنر تولید شده و هفته گذشته تندیس بهترین تحقیق و پژوهش را از جشنواره «چهل چراغ» دریافت کرد. 95/07/05 خبرآنلاین

به مناسبت سالگرد وداع غم انگیز پیش وت فقید” منصور فکوری”، مراسم بزرگداشت و تجلیل از خدمات ارزنده ایشان در ایران ،روز ۱۶ شهریور ماه از ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ در سالن اجتماعات مسجد الجواد ( ع) واقع در میدان هفت تیر برگزار می گردد.حضور اساتید گرامی ، خادمان ، پیش وتان و قهرمانان استان تهران در این محفل موجب خشنودی و امتنان بازماندگان و خانواده ی بزرگ تکواندو می باشد.

نام:جعفر بن محمد علیه السلام لقب:معروف به صادق کنیه:ابو عبدالله نام پدر: باقر علیه السلام نام مادر:ام فروه دختر قاسم ابن محمد بن بکر محل تولد:17ربیع الاول سال83 هجری در مدینه متولد شد طاغوت های زمان ت:یزیدبن عبدالملک(نهمین خلیفه اموی،آ ین خلیفه اموی)،سفاح ومنصور دوانیقی تاریخ شهادت:شهادت آن حضرت 25شوال 148 هجری در سن 65 سالگی به دستور منصور دوانیقی مسموم و درمدینه به شهادت رسید مرقد شریف:قبرستان بقیع در مدینه دوران عمر آن حضرت:در دو بخش می شود کرد:1-دوران قبل از ت،31سال(از سال83تا114) 2-دوران ت تا آ ،34سال(از سال114تا148)که دوران شکوفایی اساس تشیع بود،آن حضرت در این دوران از فرصت جنگ بنی امیه و بنی عباس استفاده نموده و در حوزه علمیه در سطح عمیق و وسیع تشکیل داد که چهار هزار نفر شاگرد داشت و ناب محمد صلی الله علیه وآله و علی علیه السلام را از زیر حجاب بنی امیه آشکار ساخت منبع بر گرفته از کتاب زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام مؤلف:سید جلال جلالی باآرزوی قبولی عبادات

نام: جعفر (به معنى نهر جارى پرفایده) کنیه: ابو عبداللّه لقب: صادق پدر: حضرت محمد بن على (ع) مادر: معروف به ام فروه، دختر قاسم بن محمد بن ابى بکر تاریخ ولادت: یکشنبه 17 ربیع الاول ، سال 83 هجرى مکان ولادت: مدینه مدت عمر مبارک : 65 سال علت شهادت: مسمومیت قاتل ملعون: منصور دوانیقى (خلیفه عباسى) زمان شهادت: یکشنبه 25 شوال ، سال 148 هجرى مدفن مطهر: قـبـر شریفش در قبرستان بقیع (واقع در مدینه منوره) در کنار قبر پدر و جدّ و عمویش حسن مجتبى (علیه السلام) مى باشد.

حضرت آیت الله در پیامی درگذشت والده ی مکرّمه جناب آقای حاج را تسلیت گفتند. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله ، حضرت آیت الله در پیامی درگذشت والده ی مکرّمه ی جناب آقای حاج را تسلیت گفتند. متن پیام انقلاب ی به شرح زیر است: «بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای حاج دامت توفیقه درگذشت والده ی مکرمه را به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت می گویم و رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحومه از خداوند متعال مسئلت دارم. سیدعلی 24 شهریور 95»

شب ۹۵/۰۱/۳۱همایش بزرگ خانه ومدرسه در تالاراجتماعات حاج منصور عباسی برگزارشد. در ابتدای مراسم آقای عبدالله صابری ریاست آموزش وپرورش جناح وبعد آقایان علی درخشنده رئیس شورا وبه نمایندگی از اولیاء ، دواری معاون آزاد جناح، محمد رضا چنگال خوش مدیران ومحمد عالیان معلمین سخنرانی د.دراین مراسم درخشنده ضمن قدردانی از فرهنگیان به بیان انتقادات وپیشنهادات والدین برای هرچه بهتر شدن وضعیت درسی دانش آموزان پرداختند. این مراسم با استقبال گسترده اولیاء وفرهنگیان روبرو شده بود وسالن پرشده بود واضافه برظرفیت نیز حضور داشتند.

1 - ابراهیم واشقانی فراهانی 2- ابراهیم واشقانی فرزند علی 3- بهمن واشقانی فرزند محمدنقی 4- ماشاالله واشقانی فرزند مرحوم آقاجانی 5 - معصومه دادپی 6- شادروان فقید محمدعلی واشقانی فرزند گرانقدر مرحوم فتحعلی واشقانی 7- منصور واشقانی فرزند حسن 8- مهدی واشقانی فرزند علی اکبر 9- مرحوم حاج حسن نگهبان فرزند مرحوم کربلایی ابراهیم( ادبیات فارسی و عربی )(روحش شاد) 11/9/1391 شنبه 10-رمضانعلی واشقانی فرزند مرحوم محمد قربان 11- حمید رضا واشقانی 12- حمید واشقانی 13-سهیل واشقانی فرزند محمد رضا 14- احمد واشقانی فرزند حسینعلی 15- علیرضا واشقانی 16- احمد واشقانی فرزند رمضانعلی 17- حسین واشقانی فرزند مرحوم عبدالله 18- حسین واشقانی فرزند امیدعلی 19-خانم مریم واشقانی فرزند جواد 20- سپهر واشقانی فراهانی فرزند محمد رضا 21- محمد رضا واشقانی فرزند حاج علی اکبر 22-علی واشقانی فراهانی فرزند حاج ذبیح الله واشقانی 23-مرحوم گرانقدر فتحعلی واشقانی فراهانی ( ارشد انجمن خوشنویسان ایران)13/8/1391 شنبه 24- علی واشقانی فراهانی فرزند عباسعلی ( انجمن خوشنویسان ایران) 25- عباس واشقانی فراهانی فرزند جواد 26-عباس واشقانی فراهانی فرزند حاج علی آقا 27- منصور واشقانی فراهانی فرزند حاج رضا 28- محسن واشقانی فراهانی فرزند اسماعیل 29- روح اله واشقانی فراهانی فرزند احمد 30- واشقانی فرزند حاج علی- نوه مرحوم حاج میرزا محمد واشقانی فراهانی 31- مرحومه زهرا واشقانی فرزند حاج علی- نوه مرحوم حاج میرزا محمد واشقانی فراهانی- در روز 92/6/15 به رحمت خدا رفت . - روحش شاد 32- ولی اله واشقانی فرزند مرحوم اله- نوه مرحوم حاج میرزا محمد واشقانی فراهانی 33- ین رضا، علی و موسی واشقانی فرزندان مرحوم اله - نوادگان مرحوم حاج میرزا محمد واشقانی فراهانی 34- فرزانه واشقانی فراهانی فرزند حاج موسی 35- ابوالفضل واشقانی فراهانی فرزند علی (باتشکر از اخوی ایشان که یاد آوری د) 36- علیرضا دادپی 37- فریدون واشقانی فراهانی فرزند حاج ابراهیم و نوه حاج حسین بزرگمهر 38- احمد واشقانی فراهانی فرزند مرحوم محمدعلی (محمد عباس ) 39- مهران واشقانی فراهانی کارشناسی ارشدشیمی فرزند حاج زین العابدین واشقانی ۴۰- علی واشقانی فرزندشهید حسین واشقانی (نوه ی مرحوم ملا نقی)باتشکر از حسین واشقانی که یاد آوری د 41- منوچهر صالحی 42 - مرحوم دگتر علی واشقانی فراهانی فرزند ابراهیم اسماعیل هادی. و ... از خوانندگان محترم واشقانی ، مطلب فوق، تقاضا می شود در صورت تمایل سایرفرهیختگان واشقانی را در بخش نظرات معرفی نمایند تا در وبلاگ به روز رسانی شود.

آرای شهرستان تالش در انتخابات نهمین دور مجلس شورای ی: ۱- منصور یوسفی جولندان ۲۳۳۸۸ رای ۲- محمود شکری ۲۲۸۲۸ رای ۳- بهمن محمد یاری ۱۸۵۱۷ رای ۴- محمد رضا سلامی ۱۵۸۹۰ رای ۵- رضا حق جو ۸۷۷۷ رای ۶- احسن الله رادمهر ۷۹۹۱ رای ۷- مصلحت آفت ۵۳۴۳ رای ۸- نعمت الله اصلانی ۳۲۳۸ رای ۹- ابراهیم فرجی ۲۱۲۳ رای ۱۰- کریم دوست ۱۹۶۵ رای ۱۱- نسرانه ذوالفقاری ۴۲۷ رای ۱۲- شادمان ۵۳ رای مجموع آرا بدون احتساب آرای باطله: ۱۱۰۵۴۱ این مجموع آرای ۴ بخش شهرستان تالش می باشد.حال خود قضاوت کنید؟!

ملا عبدالله رحیمی هلری مشهور به ملا کوچکو فرزند حاج علی محمود در سال ۱۳۳۷هـ ش در خانواده ای متدین در روستای هلر جزیره قشم چشم به جهان گشود . ایشان در رکاب پدر بزرگوار روخوانی قرآن و کتاب مبدا و کتاب گلستان سعدی را آموخت . وبرای تکمیل دوران علمی چند صباحی در محضر علامه زمان شیخ محمد علی خالدی سلطان العلماء تلمذ نمود . و سپس روانه مدرسه کمالیه در بند حاجعلی شد ناگفته نماند که مدرسه کمالیه مهد علم دوران بود که اکثر علمای جزیره از این مدرسه فارغ حصیل شده اند و به حق اگر گفته اند مهد علم دوران بوده گزاف نگفته اند چون این مدرسه زبانزد تمام علمای منطقه است. ایشان پس از طی مراحل تحصیل علمی پس از مرحوم برادر بزرگوارشان ملا محمد علی عهده دار مکتبخانه حاج علی محمود شدند و ت مسجد خالد بن ولید در شهر درگهان نیز به وی س شد . ایشان فردی موفق در حل مساِئل شرعی مردم روستا می باشد و گاهی در غیاب خطیب مسجد جامع خطبه ایراد می نماید . در طی چند سال اخیر اقدام به بناء مسجد قبله دعاء در روستای هلر نموده که به همت ایشان و خیرین در نیمه سال 1392 هجری شمسی مسجد نامبرده افتتاح گردید و هم اکنون فرزندشان ت این مسجد بر عهده دارد . ایشان سالانه برای گرامیداشت میلاد ختمی مرتبت هر شب از اول ربیع الاول تا شب دوازدهم در مسجد قبله دعای روستا مراسم مولود حوانی برگذار می نماید و چون این مراسم در دهه اخیر به علت کج شی برخی از ساده لوحان کم رنگ شده بود دوباره روح تازه ای به خود گرفته و سالانه مورد استقبال جمع کثیری از همشهریان قرار گرفته است . با تشکر از همت خالصانه ایشان و به امید توفیق بیشتر در کارهای خیر از خداوند برایشان سلامتی و موفقیت در زندگی آرزومندیم ...

برای دومین سال همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان مراسم مناجات و احیای شب قدر توسط حاج هر شب زنده و مسقیم به صورت صوتی از سایت موسسه قدیم الاحسان پخش می گردد. مراسم از شب اول ماه مبارک رمضان مورخ دو شنبه 1395/3/17 به مدت سی شب به شرح ذیل برگزار می گردد: 1-تلاوت آیاتی از قرآن کریم از ساعت 23:45 2- سخنرانی از ساعت 24 سخنرانان به شرح ذیل می باشد: حجت ال و المسلمین سیدمهدی میرباقری (5شب) حجت ال و المسلمین سید حسین مومنی (5شب) حجت ال و المسلمین محمد حاج ابوالقاسم (5شب) حجت ال و المسلمین غلامرضا قاسمیان (5شب) حجت ال و المسلمین میرزا محمدی (10شب) 3-مناجات خوانی 00.50 حاج ++ سخنان سخنرانان معظم از ساعت 24 و مناجات و روضه خوانی و عزاداری حاج و دیگر مداحان اهل بیت(علیهم السلام) از ساعت 1:15 بامداد در مسجد ارک تهران پـخـــــــش زنــــــــده

ازسوی دیگر در سالهای آ عمر خود شدیداً لاغر وضعیف شده بود و به تعبیریکی از افرادی که را درآن روزگار دیده بود ازاوچیزی نمانده بود جز سرش، کنایه ازاینکه بدن کاملاً فرسوده ونحیف شده بود. سراسرزندگیش به دشواری وسختی ورنج آفرینی گذشته بود. ودرسالهای آ عمربر میزان محدودیت واحضار وتهدید او اضافه می شد که این خود بر خستگی ورنجش می افزود. روزی منصور به دربارش « ربیع » گفت همین اکنون جعفربن محمد ( صادق( علیه السلام)) رادراینجا حاضر کن . ربیع فرمان منصور را اجرا کرد حضرت صادق( علیه السلام) را احضار نمود، منصور باکمال خشم و تندی به آنحضرت رو کرد وگفت: « خدامرا بکشد اگر تو رانکشم آیا درمورد سلطنت من اشکال تراشی می کنی ؟» : آن که چنین خبری به تو داده دروغگو است ... ربیع میگوید: صادق( علیه السلام) رادیدم هنگام ورود لبهایش حرکت می کند، وقتی که کنارمنصور نشست، لبهایش حرکت می کرد ولحظه به لحظه ازخشم منصور کمتر می شد . وقتی که صادق( علیه السلام) ازنزد منصور رفت، پشت سر رفتم وبه اوعرض : وقتی که شما وارد برمنصور شدید منصور نسبت به شما بسیار خشمگین بود ولی وقتی که نزد او آمدی ولبهای تو حرکت کرد خشم او کم شد شما لبهایتان را به چه چیز حرکت می دادی ؟ صادق( علیه السلام) فرمود : لبهایم رابه دعای جدم حسین ( علیه السلام) حرکت می دادم وآن دعا این است : یا عُدَّتی عِندَ شِدَّتی وَیا غَوثِی عِندَ کُربَتی اَحرِسنِی بِعَینِکَ الَّتی لا تَنامُ وَاکَنِفنِی بِِرُکنِکَ الذَّی لایُرام « ای نیرو بخش من هنگام دشواریهایم وای پناه من هنگام اندوهم به چشمت که نخوابد مرا حفظ کن ومرا درسایه رکن استوار وخلل ناپذیرت قراربده » آتش کشیدن خانه صادق(علیه السلام) مفضّل بن عمر می گوید: منصور دوانیقی برای فرماندار مکه ومدینه حسن بن زید پیام داد: خانه جعفر بن محمد ( صادق (ع) را بسوزان، اواین دستوررا اجرا کرد وخانه صادق( علیه السلام) را سوزانید که آتش آن تا به راهرو خانه سرایت کرد، صادق ( علیه السلام) آمد ومیان آتش گام برمی داشت ومی فرمود : اَنَا بنُ اَعراقِ الثَّری اَنا بنُ اِبراهِیمَ خَلیلِ اللهِ « منم فرزند اسماعیل که فرزندانش مانند رگ وریشه دراطراف زمین پراکنده اند منم فرزند ابراهیم خلیل خدا( که آتش نمرود براو سرد وسلامت شد )» برنامه قتل صادق (علیه السلام) سرانجام منصور نتوانست پیشرفت را ببیند و عظمت او را تحمل نماید. طرح قتل او را از طریق مسموم تهیه نمود. این نکته راناگفته نگذاریم که بنی عباس درس مسموم ان رااز پیشوایان راستین خود، یعنی بنی امیه آموختند. معاویه بارها گفته بود خداوند ازعسل لشکریانی دارد و.. که غرض عسل مسموم بود که به خورد دشمنان خود میداد. منصور توسط والی خود درمدینه را با انگور زهرآلود به شهادت رساند وبعد حیله گرانه به گریه وزاری وعزاداری او پرداخت. اینکه درامر شهادت ، منصور دست داشته جای شکی برای ما نیست، زیرا که خود بارها گفته بود که او چون استخوانی درگلویم گیر کرده است. شاید منصور جداً وقلباً دوست نداشت رابکشد ولی چه می توان کرد که مقام است وسلطنت، پست است وموقعیت. مگر هر ی میتواند ازآن بگذرد؟ امرشهادت او را توسط منصور، برخی چون ابوزهره انکار کرد ه اند، بدلیل ابراز تأسف منصور ازمرگ او وهم گفته اند که این امر خلاف تحکیم پایه های حکومت او بود. دیگران هم همین افکار راداشته اند ویا برخی دیگر ازآن به تردید یاد کرده اند. ولی باتوجه به سابقه برخورد واحضار وتهدید منصور، وبا توجه به اعمال زمامداران پس از او معلوم می شود بنی عباس چون بنی امیه درخط کشی بودند وآنها شش تن از ان ما را مسموم کرده اند. آری او پس از قتل ابراز تأسف هم کرد وآن مصلحتی بود.

بسم تعالی .از فرزندان کاظم از اولاد ذکور ایشان جعفر ابن کاظم میباشد .ایشان طبق اسناد .تهذیب انساب عبیدلی .وابن طبا طبا و الاصیلی ..لباب انساب ..جامع انساب بحر انساب وعبد الرحمن سیوطی . ..موسوعته کبرا فی انساب زیدبن علوی ...مروج الذهب ...مجدی بزرگ انساب علویه .بی نصر بخاری وف رازی فی شجره المبارکه وووعمده طالبین جمال هادی حسنی.ووووکلیه کتب انساب که حقیر تورق کرده واست اج شجره نموده ام .از جناب جعفر ابن کاظم . موسی .والحسن .دارای ذریه هستند . از موسی .حسن للحق .جد للحق سادات کوفه .جعفر --- محمد درکه خادم کوفه.به ترتیب از نسل الحسن .محمد الملیط ثائر .مدینه ..موسی ... علی خواری نقیب سادات مدینه.....ازنسل محمد ملیط عبدالله محمد.___ الجندی محمد وواز ابو جعفر محمد ملیط ---- جعفر--- جعفر محمد---- ابو عبدالله محمد علی سیف الخیروحسین .ذکر شده . از عبدالله .محمد وعلی .از احمدملیط ---علقمه و. محمد .میباشد. واز یوسف محمد .-لیث واحمد 443 شهید شدواز لیث فضل که443شهیدشد. واز محمد ابن علی خواری . طاهر

رابطه دیالکتیکی منصور خورشیدی و یدالله رویایی رضا عبدالملکی هرچند که فرمانروای کشور «شعر حجم» یدالله رویایی است و بهترین نمونه های این سبک را باید در اشعار او جستجو کرد اما ویزای ورود به این کشور را منصور خورشیدی برایم صادر کرد و من از طریق شعرهای او شهروندِ «شعر حجم» شدم. به عبارت ساده تر، ویژگی های تصویری و زبانی شعر منصور توانست مرا با لایه های پنهانِ تئوری اسپاسمانتالیسم آشنا کند. در رابطه با شعر نو نیز همین اتفاق افتاد و من بنیانگذار شعر نو یعنی نیما را از طریق شعرهای «م. امید» و «م.سرشک» شناختم. خوشا به حال بنیانگذارانِ سبک هایی که پیروانِ هنری شان توانستند حافظه نسل های متعدد را سرشار از شعرهای زیبا و ماندگار کنند. البته تفاوت بین سبک های جاویدانِ شعر معاصر با سبک ها و موج های دروغینِ امروز در همین نکته است؛ شعر نیمایی، شعر سپید، شعر حجم و سایر جریان های اصیلِ امروز با تکیه بر پیروانِ هنری شان توانستند ذهن و ضمیر مخاطبان ایرانی را تسخیر کنند اما سبک های دروغین شعر امروز که موفقیتی در عرصه فرهنگ معاصر ما پیدا نکرده اند، قطعا بی هنری شان را باید در چارچوبِ بی هنریِ پیروان شان تحلیل کرد. بنابراین می خواهم منظورم را با این جمله کامل کنم: هر یدالله رویایی نیاز به منصور خورشیدی دارد. هر نیما یوشیج نیاز به اخوان ثالث دارد و همین طور این رابطه دو طرفه در بین همه بنیانگذران و پیروانِ سبک های شعر امروز موجود است. شما تصور کنید اگر شعر حجم در محدوده مانیفست حجم گرایی و کتاب های یدالله رویایی باقی می ماند، آیا رواج و اعتبار امروز را داشت؟ آیا اگر شعر نیمایی در محدوده تئوری های نیما و اشعارش باقی می ماند، به اندازه امروز، مقام و جایگاه داشت؟ از نظر من پاسخ به این سوال ها منفی است؛ یعنی اگر اخوان ها و سرشک ها و اسماعیل خویی ها نبودند، جریان شعر نیمایی به این اعتبار نمی رسید؛ همان طور که اگر منصور خورشیدی ها و بیژن الهی ها نبودند، جریان حجم گرایی در ایران تا به این اندازه موفق نمی بود. ------------------------

ب خدمت دوستان باخبر شدیم تعدادی از خوشنویسان در سطح کشور در ارزی انجمن خوشنویسان ایران موفق به دریافت مدرک ی گردیدند که ازین جمله هنرمند ارزشمند استانمان جناب آقای منصور چمانی هفشجانی می باشند. دلمان از دیدن نام ایشان در میان اسامی شاد شد. از طرف انجمن خوشنویسان فارسان این موفقیت را حضور ایشان و جامعه هنری استان تبریک می گوییم.

مراسم سوگواری صادق آل محمد(ص)در روز شهادت جعفرصادق(ع)درمحله مرانک برگزارمیشود سخنران:حجه ال حاج کاظم فتاحی زمان:شنبه 9مردادسالروز شهادت صادق (ع) مکان:مسجدجامع مرانک مراسم ازساعت ۱۰/۳۰باحرکت دسته های عزاداری هیاتهای محله مرانک بسمت گ ار آغاز میشود آتش کشیدن خانه صادق(علیه السلام) مفضّل بن عمر می گوید: منصور دوانیقی برای فرماندار مکه ومدینه حسن بن زید پیام داد: خانه جعفر بن محمد ( صادق (ع) را بسوزان، اواین دستوررا اجرا کرد وخانه صادق( علیه السلام) را سوزانید که آتش آن تا به راهرو خانه سرایت کرد، صادق ( علیه السلام) آمد ومیان آتش گام برمی داشت ومی فرمود : اَنَا بنُ اَعراقِ الثَّری اَنا بنُ اِبراهِیمَ خَلیلِ اللهِ « منم فرزند اسماعیل که فرزندانش مانند رگ وریشه دراطراف زمین پراکنده اند منم فرزند ابراهیم خلیل خدا( که آتش نمرود براو سرد وسلامت شد )» برنامه قتل صادق (علیه السلام) سرانجام منصور نتوانست پیشرفت را ببیند و عظمت او را تحمل نماید. طرح قتل او را از طریق مسموم تهیه نمود. این نکته راناگفته نگذاریم که بنی عباس درس مسموم ان رااز پیشوایان راستین خود، یعنی بنی امیه آموختند. معاویه بارها گفته بود خداوند ازعسل لشکریانی دارد و.. که غرض عسل مسموم بود که به خورد دشمنان خود میداد. منصور توسط والی خود درمدینه را با انگور زهرآلود به شهادت رساند وبعد حیله گرانه به گریه وزاری وعزاداری او پرداخت. اینکه درامر شهادت ، منصور دست داشته جای شکی برای ما نیست، زیرا که خود بارها گفته بود که او چون استخوانی درگلویم گیر کرده است. شاید منصور جداً وقلباً دوست نداشت رابکشد ولی چه می توان کرد که مقام است وسلطنت، پست است وموقعیت. مگر هر ی میتواند ازآن بگذرد؟ امرشهادت او را توسط منصور، برخی چون ابوزهره انکار کرد ه اند، بدلیل ابراز تأسف منصور ازمرگ او وهم گفته اند که این امر خلاف تحکیم پایه های حکومت او بود. دیگران هم همین افکار راداشته اند ویا برخی دیگر ازآن به تردید یاد کرده اند. ولی باتوجه به سابقه برخورد واحضار وتهدید منصور، وبا توجه به اعمال زمامداران پس از او معلوم می شود بنی عباس چون بنی امیه درخط کشی بودند وآنها شش تن از ان ما را مسموم کرده اند. آری او پس از قتل ابراز تأسف هم کرد وآن مصلحتی بود. منبع:زندگینامه صادق(ع)

شهادت جعفر صادق(ع) را به عموم شیعیان جهان تسلیت عرض می نمایم. نام: جعفر (به معنى نهر جارى پرفایده) کنیه: ابو عبداللّه لقب: صادق پدر: حضرت محمد بن على (ع) مادر: معروف به ام فروه، دختر قاسم بن محمد بن ابى بکر تاریخ ولادت: یکشنبه 17 ربیع الاول ، سال 83 هجرى مکان ولادت: مدینه مدت عمر مبارک : 65 سال علت شهادت: مسمومیت قاتل ملعون: منصور دوانیقى (خلیفه عباسى) زمان شهادت: یکشنبه 25 شوال ، سال 148 هجرى مدفن مطهر: قـبـر شریفش در قبرستان بقیع (واقع در مدینه منوره) در کنار قبر پدر و جدّ و عمویش حسن مجتبى (علیه السلام) مى باشد.

پیام تسلیت معظم انقلاب در پی درگذشت والده جناب آقای حاج حضرت آیت الله العظمی انقلاب ی در پیامی درگذشت والده ی مکرّمه ی جناب آقای حاج را تسلیت گفتند. متن پیام انقلاب ی به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای حاج دام توفیقه درگذشت والده ی مکرمه را به جنابعالی و سایر بازماندگان محترم تسلیت می گویم و رحمت و مغفرت الهی را برای آن مرحومه از خداوند متعال مسئلت دارم. سیدعلی ۲۴ شهریور ۹۵ http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=34354

آلبوم مرد تنهای شب : مرد تنهای شب - یاران من - شب جدائی - مادر - قصه روز سیاه - نگاهم - س کوکی - شهلای من - غم باتو نبودن - خواب سرخ بوسه ها - عابر - دلا برخیز - سال انتشار : 1356 آلبوم سلام همسایه : شام غریبان - سلام همسایه - دلا برخیز - فصل عشق - عابر - هرگز - غم آباد - زیباترین ترانه - لحظه ها - خوانا خوانا - سال انتشار : 1357 آلبوم بت : رفیقانم - حسین - مهرورزان - بت - خورشید - شهر مرگ - گل - بی کلام - سال انتشار : 1358 آلبوم آفتاب مهتاب - آفتاب مهتاب - خوشگل من - گلاله - عزیزم - دلم دریای خونه - چرخ و فلک - واعظان - سال انتشار : 1363 آلبوم همراز : همراز - قصه مهربونی - بی حوصله - عشق زندگی - راز و نیاز - شیرین شیرین - صدای فریاد - سال انتشار : 1367 آلبوم خورشید خانوم : بندری - خورشید خانوم - همخونه - گلخونه - مرد تنهای شب - گلهای شادی - بیقرار - سال انتشار : 1369 آلبوم آخه عزیزم چی میشه : عاشقم - بی تو دلم گرفته - زاده - آخه عزیزم چی میشه - یا رب - یه مشت خاک - سال انتشار : 1371 آلبوم صفر : ی حالم نمی پرسه - صفر - پریا - محتاج - آتش - شهلا - شب سیاه - موزیک محتاج - سال انتشار : 1373 آلبوم بزن باران : مرگ قو - نفس - بزن باران - کجا بودم کجا رفتم - دهل - جنگل - منت - سال انتشار : 1375 آلبوم کویر باور : کویر باور - چنگهای مرد - گمشده - مادر - هزاران - بنی آدم - وادی عشق - سنگ خارا - سال انتشار : 1378 آلبوم خداوندا : خداوندا - دنیای بابا - هزاران بار - افق - قبله نما - خانه ویرانه - خسته - راه شب - سال انتشار : 1380 آلبوم خانه کوچک : آلبوم - راستی به که مانم - دروغه - سفر بخیر - خواب سرخ بوسه ها - - بادبادکها - خانه کوچک - سال انتشار : 1381 آلبوم جوونی (همراه محمد) : قسم (محمد) - ناز نکن (حبیب) - بیا (محمد) - دروغ (حبیب) - جوونی (محمد) - نازنینم (حبیب) - مادر (حبیب و محمد) - یادت نره (محمد) - نامه (حبیب) - مانکن (محمد) - نگاهم (حبیب) - غیر تو (محمد) - وقتشه ( حبیب و محمد و و مک ز) - سلام همسایه (حبیب و محمد) - بیا (محمد - club mix) - یادت نره (محمد - club mix ) - سلام همسایه (حبیب و محمد - club mix) - سال انتشار : 1383 آلبوم خودشه (همراه محمد) : بارون (حبیب و محمد) - ستاره (محمد) - اشاره (حبیب) - لحظه (محمد) - هق هق (حبیب) - خودشه (محمد) - مارو باش (حبیب) - شیرین و فرهاد (محمد) - و روزه (حبیب) - قصه عشق (محمد) - مرد تنهای شب (حبیب - club mix) - هوای گریه (محمد) - زندگی (حبیب) - تنهایی (محمد) - مرد تنهای شب (حبیب) - سال انتشار (1385) آلبوم ایران بانو (همراه محمد) : ایران بانو (حبیب) - عیدی (حبیب و محمد) - ستاره ها (حبیب) - قبله (حبیب) - لنترانی (حبیب) - عزیز جونم (حبیب و محمد) - عزیز من (حبیب) - مظلوم عشق (حبیب) - بد بده (حبیب) - نصیحت (حبیب) - سال انتشار : 1387

ردیف شماره دانشجویی مشخصه نام پدر نمره کل 1 911249032 38 احمد غیبت 2 920380433 38 نادر حذف 3 8921212030 42 محمد غیبت 4 900635797 42 بیژن 13.2 5 911246910 38 جمشید 14 6 911250759 42 عباسعلی 14.4 7 911244835 38 قدرت الله 14.45 8 920341071 46 حسینعلی 14.5 9 911250355 38 علی 14.55 10 910274322 46 رضا 14.9 11 910160755 38 ابراهیم 15 12 920334368 46 اصغر 15 13 911244184 38 احمد 15.1 14 920340300 42 علی 15.1 15 920402400 46 بوذرجمهر 15.15 16 910261996 42 حسن 15.2 17 920331363 46 اسماعیل 15.2 18 920367876 38 عبداله 15.3 19 910274552 42 محسن 15.3 20 910379731 42 محمد 15.3 21 911247345 38 سیدمحسن 15.4 22 920368913 42 رضا 15.45 23 920402471 38 حمیدرضا 15.5 24 911249281 38 ضربعلی 15.5 25 920385374 42 علی اکبر 15.5 26 911248930 38 رحمت اله 15.55 27 910351446 38 عبدالله 15.55 28 911246896 38 اسداله 15.6 29 920331349 46 علی 15.6 30 920329352 42 قلی 15.65 31 911245081 38 حبیب اله 15.7 32 911246958 38 مهدی 15.7 33 920370296 46 احمد 15.7 34 920331135 46 احمد 15.7 35 911250854 38 محمود 15.8 36 910251823 38 احمدرضا 15.85 37 911249002 38 عبدالرسول 15.9 38 911246463 38 فرج الله 15.9 39 920367878 42 اکبر 15.95 40 920326317 42 16 41 920384001 42 ماشاالله 16.05 42 920352480 46 مهدی 16.1 43 920340918 46 حیدر 16.15 44 920325081 42 محمدعلی 16.2 45 911249891 38 حسن بک 16.3 46 910333793 38 علی 16.3 47 920368279 46 امراله 16.3 48 920404840 46 نادر 16.3 49 920340244 46 فرج الله 16.3 50 920413310 46 اصغر 16.35 51 911249914 38 سیف اله 16.45 52 920370293 42 محسن 16.45 53 911249073 38 عبدالرضا 16.5 54 911249710 38 محمود 16.5 55 920730367 38 حسین 16.5 56 920385920 42 کرمعلی 16.5 57 920340465 46 بهزاد 16.5 58 910307338 38 خیراله 16.55 59 920367829 42 سیف الله 16.55 60 920366244 46 منصور 16.55 61 911247816 38 قنبر 16.6 62 911244840 38 سید حبیب 16.6 63 911247574 38 میرعباس 16.6 64 911249826 38 غلامرضا 16.6 65 920401380 42 حمیدرضا 16.6 66 920341065 42 بهرام 16.6 67 920367683 38 اصغر 16.65 68 911243622 38 ولی اله 16.7 69 911248471 38 علی اکبر 16.7 70 920402665 42 منصور 16.7 71 920368076 42 مهدی 16.7 72 920340304 46 سیدمصطفی 16.7 73 911249387 38 ابراهیم 16.75 74 920342802 42 علی 16.75 75 920368255 42 محمدعلی 16.75 76 911249223 38 حسین 16.8 77 911244815 38 همایون 16.8 78 920402806 46 محسن 16.8 79 920401401 38 احمد 16.95 80 920367728 42 غلامرضا 17.05 81 911246867 38 غلامحسین 17.1 82 920402198 46 سعید 17.1 83 920350796 38 هوشنگ 17.15 84 920367903 46 حسین 17.15 85 920341091 42 بهروز 17.2 86 920340716 42 یداله 17.2 87 920350175 46 اسفندیار 17.2 88 920367940 46 ابراهیم 17.2 89 920401357 46 سیدباقر 17.2 90 920341005 42 اصغر 17.25 91 920402180 42 رضا 17.25 92 910093483 46 محمد 17.4 93 920385880 46 یداله 17.4 94 920385863 46 سیداسداله 17.4 95 920340232 42 غلامرضا 17.45 96 920331127 46 نادعلی 17.5 97 911243808 38 غلامعلی 17.6 98 920340501 42 عباسقلی 17.6 99 920141011 42 کریم 17.6 100 920368011 46 سعید 17.6 101 920331369 42 حسن 17.65 102 920340694 46 عباس 17.65 103 920401390 46 غلامرضا 17.8 104 920370194 46 حمیدرضا 17.8 105 921419082 46 علی باز 17.8 106 911247175 38 حسین 17.85 107 920402233 42 جلال 17.85 108 920331100 46 محسن 17.85 109 920329446 42 فرزاد 17.9 110 920386053 42 ابوالقاسم 17.9 111 920369463 46 محمدرضا 17.9 112 911243891 46 منوچهر 17.9 113 920333700 38 محمد کاظم 17.95 114 920365286 42 علیرضا 18 115 920326292 42 بهرام 18 116 911250849 38 رمضان 18.1 117 920368875 46 سیدجواد 18.15 118 920367945 46 مصطفی 18.25 119 920401568 46 احمد 18.3 120 920341103 42 احمدرضا 18.4 121 920382742 46 اردشیر 18.4 123 920368978 46 مجید 18.55 124 920401785 42 احمد 18.9 125 920401791 42 حسین 19 126 920340266 46 محسن 19

فرزاد مجیدی در گفت و گو با سایت رسمی باشگاه استقلال در اولین مصاحبه خود پس از حضور در کادر فنی این تیم درباره موضوعات مختلفی صحبت کرد که مشروح صحبتهای او در ادامه می آید: پورحیدری؛ همیشه پدر است فکر می کنم نباید در مورد منصورخان صحبت کنیم زیرا زبان ما از توصیف بزرگی او قاصر است. این صحبت من مربوط به الان که او در بستر بیماری است نیست و همیشه این موضوع را اعلام که او شناسنامه باشگاه است و دو ستاره را مدیون زحمات او در وت بازیگری و مربی گری هستیم. از همه استقلالیها، پرسپولیسیها و بهتر بگویم مردم ایران درخواست می کنم برای سلامتی او دعا کنند تا هر چه سریعتر سلامت شوند. مدتهاست که ایشان مریض هستند و ما این موضوع را می دانیم اما تا به این روزها به عشق استقلال مریضی را تحمل د. امیدوارم منصور پورحیدری هرچه سریعتر از بیمارستان مرخص شوند ولی به فوتبال نیز برنگردند زیرا این فشارها برای ایشان خوب نیست. فوتبال و فشار و استرس این ورزش منصور خان را عذاب می دهد و ایشان باید مانند پدر برای استقلال پدری کنند.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها