جستجوی عبارت بیان کودک کارت کلمات تشخیص دانش آموز تشخیص توسط دانش برای تمرکز راههای تقویت


راههای بسیاری برای تمرکز فکر و یادگیری ک ن وجود دارد که پدر و مادر خلاق می توانند با کمی توجه و دقت از این راهها برای تمرکز کودک خود استفاده کنند. لازم است برای ایجاد تمرکز در ک ن والدین با رفتارآگاهانه در تمرین و آموزش حواس، خود را الگوی ک ن قرار دهند، چرا که ک ن از طریق تقلید هم یاد می گیرند. یکی از راههای ایجاد تمرکز در ک ن این است که اشیا مختلف و متعددی را روی میز بگذارید. از کودک بخواهید که به این وسایل با دقت نگاه کند و سپس روی خود را برگرداند سپس یکی از این وسایل را از روی میز بردارید و از او بخواهید با نگاه دوباره به وسایل، بگوید که کدام وسیله از روی میز برداشته شده است.در ابتدا بازی را با چند وسیله مختصر شروع کنید ولی کم کم با افزایش تعداد وسایل روی میز و سپس با افزایش تعداد وسایلی که از روی میز بر می دارید بازی را مشکل تر کنید. حتی با استفاده از تلویزیون می توانید به صورت تفریحی تمرکز فکر را تمرین کنید. به شخصیت ها، بازیگران و صحنه های تلویزیون دقت کنید و خصوصیات هر یک را تعیین کنید. طرز صحبت آنها چگونه است؟ آیا لهجه خاصی دارند؟ آیا چپ دست هستند؟ به طرز حرکت آنها، تیک ها و حرکاتی که تکرار می کنند طرز لباس پوشیدن و....آنها دقت کنید. سپس با کودک در مورد نکات قابل توجه که دیده اید صحبت و سوال و جواب کنید. ک ن پر جنب و جوش و نا آرام بیش از سایرین به برنامه ریزی و زمان بندی نیاز دارند. وقتی کودک کاری را ناتمام رها می کند و با عجله به سراغ کار دیگری می رود، لذت موفقیت و اتمام کار را از دست می دهد و همین انگیزه او را کاهش می دهد، زیرا هر انسانی برای رشد نیازبه تجربه های موفق دارد. کودک را زیر نظر بگیرید وواکنش های او را در کارهای ناموفق بررسی کنید. آیا با ناامیدی دنباله کار را رها می کند و به کار جدیدتری می پردازد یا بلافاصله سعی می کند با روش های دیگر مشکل را حل کند. - حافظه بینایی و توالی آن: جهت تقویت آن از موارد زیر استفاده می شود: ۱- کارت های پومین (وسیله کمک آموزشی) ۲- کارت اشکال هندسی (وسیله کمک آموزشی) ۳- مکعب های رنگی (وسیله کمک آموزشی) ۴- استفاده از تصاویر کتاب داستان ۵- استفاده از مداد رنگی یا اشکال دیگر ۶- تصاویر ببین و بگو ۷- پنهان یک شی دور از چشم کودک از میان اشیایی که قبلاً دیده است و بیان آن شی توسط کودک ۸- استفاده از کارت کلمات مختلف و مشابه ۹- مهره و نخ و کارت آن (نخ مهره های رنگی با استفاده از کارت آنها)(وسیله کمک آموزشی) ۱۰- متفاوت چیدن مهره های رنگی ۱۱- استفاده از کارت اشکال یا نقطه های مختلف ۱۲- پیدا برخی اشکال هندسی در تصاویر- کلماتی را به ک ن نشان داده و او صدای اول یا آ کلمه را با این حروف نشان دهد. - تمیزدیداری و راههای تقویت آن: 1) تصاویر آزمون فراستیگ 2) ادراک نقش از زمینه 3) نشخیص یک تصویر خاص از میان یک مجموعه 4) تشخیص شکل صحیح نوشتاری کلمه از میان کلمات اشتباه 5) تشخیص صدای اول یا آ کلمه با استفاده از دیدن کارت کلمات. 6) تشخیص یک حرف یا یک کلمه ی متفاوت از میان کلمات و حروف مشابه - اکمال دیداری و راههای تقویت آن: 1- تشخیص کلمات یا اشکال سایه دار بر روی کارت های مختلف 2- تکمیل شکل های مختلف هندسی 3- تکمیل طرح هایی از حیوانات مختلف یا حروف گوناگون 4- تکمیل تصاویر با استفاده از تصویر الگو - راهبردهای تقویت حافظه شنیداری و توالی آن 1) تصویر ی ، تعدادی تصویر به کودک نشان داده و او تصویری که داستانش را شنیده نشان می دهد. 2) گفتن داستان به کودک و سوال در مورد جزئیات داستان(چه ی، کجا، چگونه، چطور) 3) گفتن داستانی به کودک و مرتب تصاویر داستان به ترتیبی که اتفاق افتاده 4) بیان چند کلمه- حروف و جمله و تکرار آن توسط دانش آموز پس از آن 5) بیان نام تعدادی حیوانات و میوه ها و تکرار آن توسط دانش آموز 6) دستورات را انجام دهد 7) بازی با جملات لفظی بی پایان که جمله ای گفته شود و دانش آموز آن جمله را با کلمه ای دیگر بگوید تا پایان. 8) تقلید صدا با دیدن تصاویر آنها 9) پخش صدا و تشخیص تصویر آن از میان تصاویر گوناگون(نوار صدای حیوانات و کارهای روزانه با کارت) 10) پخش صدا بدون تصویر(نوارهای صدای حیوانات و کارهای روزانه بدون کارت) ۱۱) تکمیل قسمت های ناتمام کلمات و جملات 12) بیان کلمات0 اعدا- حروف- جملات به ترتیب 13) دقت به نمونه های صدا مثلاً معلم چند بار کف زد(دقت شنیداری) 14) نمونه های دو ص مثلاً صدای به هم خوردن قاشق به فنجان(دقت شنیداری) - راه های تقویت حساسیت و تمیز شنیداری 1) صداهای دور و نزدیک را تشخیص دهد با چشم بسته 2) تشخیص صداهای بلند و آهسته، زیر و بم از هم 3) کشف صداهای ظریف مثل تیک تاک ساعت 4) تعقیف صدا(که منبع صدا را تشخیص دهد) 5) نقش و زمینه شنوایی یعنی همزمان با پخش یک موسیقی به یک محرک شنوایی گوش کند 6) بازشناسی سمعی یعنی شما نام شی را بگویید و کودک تصویری را که با همان صدا شروع می شود، نشان دهد. 7) پیدا کلمات هم آغاز و هم پایان بعد از بیان کلمات توسط مربی مثل سیب،سگ، شیر 8) پیوند شنودی: ساختن کلمه بعداز شنیدن حروف آن کلمه مثل ت – و – پ- توپ 9) پیدا تصویر توسط دانش آموز بعداز شنیدن داستان معلم 10) تشخیص جفت وسایل صداساز 11) تشخیص صدای اول یا آ کلمه و بیان آن 12) قافیه های چیستان، مثلاً هم قافیه است با رُک، مرغ به دانه می زند= نوک 13) آگاهی از کلمات هم وزن، مجموعه های 3 تایی و 4تایی به کودک گفته و او کلمات هم وزن را پیدا کند- مثل موش، لب، گوش. - حافظه کوتاه مدت و راههای تقویت آن : 1- تصاویر ببین و بگو 2- بیاد آوردن شماره تلفن 3- بازی اعداد و کلمه 4- جاگذاری تصاویر طبق الگو از پیش دیده شده 5- کارت پومین (وسیله کمک آموزشی) 6- موزائیک های رنگی (وسیله کمک آموزشی) 7- مکعب های رنگی با الگو (وسیله کمک آموزشی) 8- کلمات مشخص شده در متن را حفظ کند و بیان کند 9- یکی از دانش آموزان روی چند حرف از ج الفبا بپرد و دانش آموز بگوید چه حرف هایی بود. - حافظه بلند مدت و راهبردهای درمانی آن 1- تعریف داستانی را که در هفته گذشته خوانده است. ۲- تعریف خاطرات تابستان یا مسافرت یا عید نوروز 3- تشخیص و شناسایی میوه ها- رنگ و شکل و طعم انها 4- به خاطر داشتن ج ضرب اعداد 5- تکرار مطالب درسی 6- نوشتن مطلب در مورد فصل های سال و بیان خصوصیات فصل ها 7- به یاد داشتن و بیان ماه های سال 8- بیان قانون بازی هایی که می داند 9- بیان نام کارتون ها و هایی که می بیند. 10- شرح و بیان کارتون ها و های دیده شده ۱۱- به یادآوردن دوستان سال های قبل 12- بیان شماره تلفن ها 13- یادآوری تاریخ های تولد 14- گفتگو در مورد قیافه های افراد 15- به یاد داشتن کارها و قرارهای ملاقات 16- یادگیری همراه با موسیقی نوشته شده توسط: اعظم پناهی

راههای بسیاری برای تمرکز فکر و یادگیری ک ن وجود دارد که پدر و مادر خلاق می توانند با کمی توجه و دقت از این راهها برای تمرکز کودک خود استفاده کنند. لازم است برای ایجاد تمرکز در ک ن والدین با رفتارآگاهانه در تمرین و آموزش حواس، خود را الگوی ک ن قرار دهند، چرا که ک ن از طریق تقلید هم یاد می گیرند. یکی از راههای ایجاد تمرکز در ک ن این است که اشیا مختلف و متعددی را روی میز بگذارید. از کودک بخواهید که به این وسایل با دقت نگاه کند و سپس روی خود را برگرداند سپس یکی از این وسایل را از روی میز بردارید و از او بخواهید با نگاه دوباره به وسایل، بگوید که کدام وسیله از روی میز برداشته شده است.در ابتدا بازی را با چند وسیله مختصر شروع کنید ولی کم کم با افزایش تعداد وسایل روی میز و سپس با افزایش تعداد وسایلی که از روی میز بر می دارید بازی را مشکل تر کنید. حتی با استفاده از تلویزیون می توانید به صورت تفریحی تمرکز فکر را تمرین کنید. به شخصیت ها، بازیگران و صحنه های تلویزیون دقت کنید و خصوصیات هر یک را تعیین کنید. طرز صحبت آنها چگونه است؟ آیا لهجه خاصی دارند؟ آیا چپ دست هستند؟ به طرز حرکت آنها، تیک ها و حرکاتی که تکرار می کنند طرز لباس پوشیدن و....آنها دقت کنید. سپس با کودک در مورد نکات قابل توجه که دیده اید صحبت و سوال و جواب کنید. ک ن پر جنب و جوش و نا آرام بیش از سایرین به برنامه ریزی و زمان بندی نیاز دارند. وقتی کودک کاری را ناتمام رها می کند و با عجله به سراغ کار دیگری می رود، لذت موفقیت و اتمام کار را از دست می دهد و همین انگیزه او را کاهش می دهد، زیرا هر انسانی برای رشد نیازبه تجربه های موفق دارد. کودک را زیر نظر بگیرید وواکنش های او را در کارهای ناموفق بررسی کنید. آیا با ناامیدی دنباله کار را رها می کند و به کار جدیدتری می پردازد یا بلافاصله سعی می کند با روش های دیگر مشکل را حل کند. - حافظه بینایی و توالی آن: جهت تقویت آن از موارد زیر استفاده می شود: ۱- کارت های پومین (وسیله کمک آموزشی) ۲- کارت اشکال هندسی (وسیله کمک آموزشی) ۳- مکعب های رنگی (وسیله کمک آموزشی) ۴- استفاده از تصاویر کتاب داستان ۵- استفاده از مداد رنگی یا اشکال دیگر ۶- تصاویر ببین و بگو ۷- پنهان یک شی دور از چشم کودک از میان اشیایی که قبلاً دیده است و بیان آن شی توسط کودک ۸- استفاده از کارت کلمات مختلف و مشابه ۹- مهره و نخ و کارت آن (نخ مهره های رنگی با استفاده از کارت آنها)(وسیله کمک آموزشی) ۱۰- متفاوت چیدن مهره های رنگی ۱۱- استفاده از کارت اشکال یا نقطه های مختلف ۱۲- پیدا برخی اشکال هندسی در تصاویر- کلماتی را به ک ن نشان داده و او صدای اول یا آ کلمه را با این حروف نشان دهد. - تمیزدیداری و راههای تقویت آن: 1) تصاویر آزمون فراستیگ 2) ادراک نقش از زمینه 3) نشخیص یک تصویر خاص از میان یک مجموعه 4) تشخیص شکل صحیح نوشتاری کلمه از میان کلمات اشتباه 5) تشخیص صدای اول یا آ کلمه با استفاده از دیدن کارت کلمات. 6) تشخیص یک حرف یا یک کلمه ی متفاوت از میان کلمات و حروف مشابه - اکمال دیداری و راههای تقویت آن: 1- تشخیص کلمات یا اشکال سایه دار بر روی کارت های مختلف 2- تکمیل شکل های مختلف هندسی 3- تکمیل طرح هایی از حیوانات مختلف یا حروف گوناگون 4- تکمیل تصاویر با استفاده از تصویر الگو - راهبردهای تقویت حافظه شنیداری و توالی آن 1) تصویر ی ، تعدادی تصویر به کودک نشان داده و او تصویری که داستانش را شنیده نشان می دهد. 2) گفتن داستان به کودک و سوال در مورد جزئیات داستان(چه ی، کجا، چگونه، چطور) 3) گفتن داستانی به کودک و مرتب تصاویر داستان به ترتیبی که اتفاق افتاده 4) بیان چند کلمه- حروف و جمله و تکرار آن توسط دانش آموز پس از آن 5) بیان نام تعدادی حیوانات و میوه ها و تکرار آن توسط دانش آموز 6) دستورات را انجام دهد 7) بازی با جملات لفظی بی پایان که جمله ای گفته شود و دانش آموز آن جمله را با کلمه ای دیگر بگوید تا پایان. 8) تقلید صدا با دیدن تصاویر آنها 9) پخش صدا و تشخیص تصویر آن از میان تصاویر گوناگون(نوار صدای حیوانات و کارهای روزانه با کارت) 10) پخش صدا بدون تصویر(نوارهای صدای حیوانات و کارهای روزانه بدون کارت) ۱۱) تکمیل قسمت های ناتمام کلمات و جملات 12) بیان کلمات0 اعدا- حروف- جملات به ترتیب 13) دقت به نمونه های صدا مثلاً معلم چند بار کف زد(دقت شنیداری) 14) نمونه های دو ص مثلاً صدای به هم خوردن قاشق به فنجان(دقت شنیداری) - راه های تقویت حساسیت و تمیز شنیداری 1) صداهای دور و نزدیک را تشخیص دهد با چشم بسته 2) تشخیص صداهای بلند و آهسته، زیر و بم از هم 3) کشف صداهای ظریف مثل تیک تاک ساعت 4) تعقیف صدا(که منبع صدا را تشخیص دهد) 5) نقش و زمینه شنوایی یعنی همزمان با پخش یک موسیقی به یک محرک شنوایی گوش کند 6) بازشناسی سمعی یعنی شما نام شی را بگویید و کودک تصویری را که با همان صدا شروع می شود، نشان دهد. 7) پیدا کلمات هم آغاز و هم پایان بعد از بیان کلمات توسط مربی مثل سیب،سگ، شیر 8) پیوند شنودی: ساختن کلمه بعداز شنیدن حروف آن کلمه مثل ت – و – پ- توپ 9) پیدا تصویر توسط دانش آموز بعداز شنیدن داستان معلم 10) تشخیص جفت وسایل صداساز 11) تشخیص صدای اول یا آ کلمه و بیان آن 12) قافیه های چیستان، مثلاً هم قافیه است با رُک، مرغ به دانه می زند= نوک 13) آگاهی از کلمات هم وزن، مجموعه های 3 تایی و 4تایی به کودک گفته و او کلمات هم وزن را پیدا کند- مثل موش، لب، گوش. - حافظه کوتاه مدت و راههای تقویت آن : 1- تصاویر ببین و بگو 2- بیاد آوردن شماره تلفن 3- بازی اعداد و کلمه 4- جاگذاری تصاویر طبق الگو از پیش دیده شده 5- کارت پومین (وسیله کمک آموزشی) 6- موزائیک های رنگی (وسیله کمک آموزشی) 7- مکعب های رنگی با الگو (وسیله کمک آموزشی) 8- کلمات مشخص شده در متن را حفظ کند و بیان کند 9- یکی از دانش آموزان روی چند حرف از ج الفبا بپرد و دانش آموز بگوید چه حرف هایی بود. - حافظه بلند مدت و راهبردهای درمانی آن 1- تعریف داستانی را که در هفته گذشته خوانده است. ۲- تعریف خاطرات تابستان یا مسافرت یا عید نوروز 3- تشخیص و شناسایی میوه ها- رنگ و شکل و طعم انها 4- به خاطر داشتن ج ضرب اعداد 5- تکرار مطالب درسی 6- نوشتن مطلب در مورد فصل های سال و بیان خصوصیات فصل ها 7- به یاد داشتن و بیان ماه های سال 8- بیان قانون بازی هایی که می داند 9- بیان نام کارتون ها و هایی که می بیند. 10- شرح و بیان کارتون ها و های دیده شده ۱۱- به یادآوردن دوستان سال های قبل 12- بیان شماره تلفن ها 13- یادآوری تاریخ های تولد 14- گفتگو در مورد قیافه های افراد 15- به یاد داشتن کارها و قرارهای ملاقات 16- یادگیری همراه با موسیقی نوشته شده توسط: اعظم پناهی

بسمه تعالی قابل توجه اولیاء محترم با توجه به شروع ثبت نام دانش آموزان پایه اول ابت از اول داد ماه در سامانه سناد خواهشمند است در اسرع وقت ضمن مراجعه به دفتر دبستان نسبت به تحویل مدارک ثبت نام اقدام فرمایید .با تشکر مدیر دبستان ی هفت تیر نودشه محمد رئوف حسینی 1-اصل شناسنامه دانش آموز 2-کپی تمام صفحات شناسنامه دانش آموز 3-کپی شناسنامه وکارت ملی پدر ومادر 4-کپی کارت وا یناسیون دانش آموز 5- 6 قطعه ع 3*4تمام رخ جدید دانش آموز

ناظم:آهای دانش آموز بیا اینجا ببینم دانش اموز:جونم خانوم ناظم:بیا بریم به مامانت زنگ بزنم ببینم تو چرا هر روز شلوار لی میپوشی:/ در حین زنگ زدن مادر دانش آموز:خانوووم تازه ناخناشو ندیدین چه لاکی زده!! دانش اموز: :||| من: :))) ناظم :))))) ناظم:حالا شلواز لی و لاک هیچی...چرا چشمات اینقدر سیاهه؟سرمه کشیدی؟ دانش آموز:نه خانوم سرمه نیس که....ریمله:| من و دانش آموز و ناظم و مدیر و مستخدم مدرسه و دبیر ریاضی و تعمیرکار کولر: :)))))))

دانش آموز نخبه مراوه ای و عضو کتابخانه عمومی خاتم الانبیاء(ص)در اولین جشنواره ادبیات داستانی استان گلستان رتبه اول را ب کرد. در این جشنواره که به همت کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان و پژوهشسراهای دانش آموزی سراسر استان برگزار شده بود، دانش آموزانی سراسر استان در قسمتهای شعر، داستان و کاریکاتور به رقابت پرداختند. شهرستان مراوه تپه نیز در این دوره از رقابتهای ادبی حضور داشت و یکی از دانش آموزان نخبه شهرستان توانست در این جشنواره رتبه اول قسمت داستان را ب نماید. دانش آموز آی ناز پران دوجی دانش آموز مدرسه ابوحنیفه شهرستان مراوه تپه با داستان وس بدقول توانست رتبه اول قسمت داستان نویسی را به دست آورد.

دلایل اصلی عدم تمرکز دانش آموزدر کلاس احتمال دارد که معلم فرزندتان به شما اطلاع دهد که وی در کلاس تمرکز ندارد، شاید هم خود شما، متوجه این امر شده اید. نگران نشوید چرا که با دانستن برخی از علت های عدم تمرکز دانش آموز سر کلاس، می توان این مشکل را به راحتی حل کرد. شایع ترین دلایل در این زمینه،

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان با ز ، چهارمین نشست کتاب خوان کتابخانه ای در کتابخانه عمومی علامه امینی در تاریخ 26/6/95 درسالن مطالعه کتابخانه علامه امینی برگزارشد. در این نشست که اعضا بخش کودکو دانش آموزان و مسئول کتابخانه حضور داشتتند، 5کتاب معرفی شد وخلاصه معرفی کتابها به شرح زیر می باشد: 1) عطر ، نویسنده : رضاعلی نیا، انتشارات براق ( ارائه توسط خانم زهرا کیا الحسینی،دانش آموز و عضو کودک کتابخانه) 2) آسمان پرستاره ، نویسنده : پاتریک مور، انتشارات مدرسه(ارائه توسط آقای رضاکیاالحسینی ، دانش آموز و عضو کودک کتابخانه) 3) قصه های من و بابام ، نویسنده ایرج جهان شاهی، انتشارات: فاطمی ( ارائه توسط آقای محمد مهدی لایق، عضو کودک کتابخانه) 4) زیبایی، نویسنده جورکوالی ، انتشارات عروج شه(ارائه توسط آقای امین شجاعی ، دانش آموز و عضو کودک کتابخانه) 5) حضرت علی بن محمد نویسنده: محمدمهدی وحیدی صدر، انتشارات براق (ارائه توسط خانم زهرا شجاعی ، مسئول کتابخانه)

دانش آموزان نوجوان و فعال کتابخانهدر ایام دهه کرامت تعداد 12 جلد کتاب کمک درسی پایه ششم، هفتم و هشتم به قیمت 123 هزار تومان به کتابخانه اهدا د. *دانش آموز مسلم تقوی: 6 جلد *دانش آموز رضا قاینی: 2 جلد *دانش آموز فاطمه دهقان: 2 جلد *دانش آموز آتنا عجم: 1 جلد *دانش اموز زهرا یوسفی:1 جلد

به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس ، اسفندیار چهاربند با بیان اینکه تا تاریخ 31شهریور، 12میلیون و 602 هزار و 214 دانش آموز در سامانه سناد ثبت نام شده اند، گفت: از این تعداد 102 هزار و 763 نوآموز در دوره پیش دبستانی، 7 میلیون و446 هزار و 917 دانش آموز در مقطع ابت ، 3 میلیون و7 هزار و 584 دانش آموز در متوسطه دوره اول ، یک میلیون و998 هزار و 607 دانش آموز در دوره دوم متوسطه و 46 هزار و 343 دانش آموز در مدارس استثنایی ثبت نام شده اند. وی ادامه داد: در دوره دوم متوسطه 797 هزار و 792 در پایه دهم ثبت نام کرده اند که 12.4 12 درصد در رشته ریاضی، 31.8 درصد در رشته تجربی، 23.5 درصد در رشته انسانی و0.5 درصد در رشته معارف ثبت نام کرده اند. رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در شاخه فنی و حرفه ای 138 هزار و301 دانش آموز معادل 17.34درصد و در رشته کاردانش 114 هزار و 622 دانش آموز معادل 14.4 درصد ثبت نام شده اند.

ناتوانی در یادگیری معمولا زمانی تشخیص داده می شود که کودک به سن مدرسه می رسد. این بدان سبب است که مدرسه بر روی بسیاری از مسائلی تمرکز می کند که شاید برای کودک مشکل باشد – خواندن، نوشتن، ریاضیات، گوش دادن، صحبت ، استدلال. در این زمان است که معلمان و والدین پی می برند یادگیری کودک، در حد انتظار نیست. ممکن است مدرسه به ارزی کودک بپردازد تا علت را دریابد. ممکن است والدین هم خواهان این بررسی باشند. با کار سخت و کمک صحیح، یادگیری ک ن مبتلا به ld می تواند ساده تر و موفقیت آمیزتر باشد . تغییرات و یا پشتیبانی های خاص در کلاس درس (که سازی نیز نامیده می شود)، می تواند برای بسیاری از ک ن مبتلا به ld کمک موثری باشد. تعدادی از این سازی ها در بخش «نکاتی برای معلمان» آورده شده است .تکنولوژی های جدید و مواد کمک درسی نیز می توانند به کمک این دانش آموزان بیایند. این وسایل کمک آموزشی می تواند از وسایلی چون «ضبط صوت» تا «ماشین های خواندن» (که کتاب ها را با صدای بلند می خوانند) و یا سیستم های تشخیص صدا (که دانش آموز را قادر می سازند با صحبت با کامپیوتر «بنویسد») را دربر گیرد

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند : هم اکنون امکان تعریف دانش آموز جدیدالورود به نشانی www.snd.medu.ir فراهم شده است. لازم است ابتدا در پنل استان یا منطقه به بخش اتباع مجاز / ثبت مشخصات اتباع مراجعه کرده و با ثبت اطلاعات هویتی صحیح دانش آموز کد سنادی 10 رقمی دریافت گردد، سپس دانش آموز به مدرسه مراجعه و برای ثبت نام اقدام نماید.

همکار محترم توجه بفرمایید : با مراجعه به صفحه لیست دانش آموزان مدرسه می توانید لیست کل دانش آموزان ثبت شده در مدرسه را ملاحظه نمایید. چنانچه در ستون وضعیت تحصیلی دانش آموز، پایه مناسب دانش آموز ثبت نشده باشد ، به این معنی است که دانش آموز مورد نظر به عنوان دانش آموز مدرسه در سیستم ثبت شده ولی پایه تحصیلی آن مشخص نشده است. توجه داشته باشید چنانچه پایه دانش آموز مشخص نشده باشد، دانش آموز مورد نظر در آمار مدرسه محاسبه نشده و همچنین در سیستم فروش کتاب درسی نیز نمی تواند کتاب سفارش بدهد. لذا هر چه سریعتر نسبت به پیگیری و رفع موارد دانش آموزان بدون پایه اقدام نمایید.

- دانش آموز در خانه با کمک خانواده مطالبی را که در نوشتن مشکل دارد را مطالعه کند و برای کلمات مهم هم خانواده پیدا کند مثلا" برای کلمه ی حمیدکلمات محمد ، احمد ، حامد را می تواند بنویسید زیرا این کلمات سه حرف مشترک ح ، م ، د دارند و به همین ترتیب می تواند برای دیگر کلمات هم خانواده بسازد . 2- در اوقات فراغت داستان های کوتاه وکتاب های مختلف مطالعه کند تا با انواع کلمات آشنا شود مثل خواندن مجلات رشد دانش آموز یا رو مه 3- از نظر شنوایی تست شود و با راهنمایی والدین به پزشک مراجعه کند به همین منظور معلم آگاه باید در روزهای اولیه این تست را در کلاس انجام دهدو اگر دانش آموز مشکل شنوایی دارد معلم او را به نزدیک خود بیاورد تا دانش آموز صدا را به خوبی بشنود . 4- املا بازی در کلاس باعث می شود که اضطراب دانش آموز از بین برود معلم می تواند با انجام املای گروهی کلمات دشوار را به راحتی آموزش دهد . 5- معلم می تواند از دانش آموزان مستعد برای نوشتن املای پا تخته استفاده کند تا جنبه ی آموزشی بیشتری داشته باشد . 6- برای تکالیف خانه سعی شود از حروفی که دانش آموز در نوشتن آن مشکل دارد استفاده شود بدین شکل که دانش آموز کلماتی را از درس پیدا کند که حروف هم صدا مانند ذ ، ز ، ض ، ظ و یا کلماتی که به صورتی که خوانده می شوند نوشته نمی شوند استفاده کند مثل خواب 7- گاهی اوقات ممکن است دانش آموز همه ی کلمات را بشناسد ولی از نظر جسمی نتواند کار کند مثلا" ضعیف بودن انگشتان دست یا هماهنگ نبودن سیستم اعصاب با سیستم حرکتی ( انگشت ) معلم می تواند با تمرین هایی به او مشکل را حل کند مثلا" قیچی کاغذ ، مچاله کاغذ و... 8- تکالیفی که به دانش آموز می دهیم با ید هدفدار باشد تا باعث یادگیر ی شود نه باعث خستگی . مثلا" برای تقویت خواندن دانش آموز به مادر یا پدرش املا بگوید و املا را تصحیح کند این کار باعث بالا رفتن اعتماد به نفس او می شود . 9- اگر در جلسات اولیه دیدیم املای دانش آموزان ضعیف است می توانیم متن املا را روی تخته بنویسیم و یک دور با دانش آموزان آن را تمرین کنیم و همان متن را املا بگوییم این روش باعث از بین رفتن استرس می شود . 10- روش دیگری که می تواند باعث تشویق و پیشرفت دانش اموز بشود تصحیح املا ی اوست برای تصحیح در چند جلسه متن ها ی املایش را با ملایمت تصحیح کنیم و بعضی غلطها را فقط گوشزد کنیم چون هرچه دانش آموز تعداد کلمات غلط را بیشتر ببیند احساس ترس و اضطراب بیشتری می کند . 11- سعی شود املای دانش آموزضعیف با دیگر دانش آموز ان مقایسه نشود و فقط با خودش مقایسه شود و هر دفعه تشویق شود تا پیشرفت کار بیشتر شود. ( خود سنجی )

- دانش آموز در خانه با کمک خانواده مطالبی را که در نوشتن مشکل دارد را مطالعه کند و برای کلمات مهم هم خانواده پیدا کند مثلا" برای کلمه ی حمیدکلمات محمد ، احمد ، حامد را می تواند بنویسید زیرا این کلمات سه حرف مشترک ح ، م ، د دارند و به همین ترتیب می تواند برای دیگر کلمات هم خانواده بسازد . 2- در اوقات فراغت داستان های کوتاه وکتاب های مختلف مطالعه کند تا با انواع کلمات آشنا شود مثل خواندن مجلات رشد دانش آموز یا رو مه 3- از نظر شنوایی تست شود و با راهنمایی والدین به پزشک مراجعه کند به همین منظور معلم آگاه باید در روزهای اولیه این تست را در کلاس انجام دهدو اگر دانش آموز مشکل شنوایی دارد معلم او را به نزدیک خود بیاورد تا دانش آموز صدا را به خوبی بشنود . 4- املا بازی در کلاس باعث می شود که اضطراب دانش آموز از بین برود معلم می تواند با انجام املای گروهی کلمات دشوار را به راحتی آموزش دهد . 5- معلم می تواند از دانش آموزان مستعد برای نوشتن املای پا تخته استفاده کند تا جنبه ی آموزشی بیشتری داشته باشد . 6- برای تکالیف خانه سعی شود از حروفی که دانش آموز در نوشتن آن مشکل دارد استفاده شود بدین شکل که دانش آموز کلماتی را از درس پیدا کند که حروف هم صدا مانند ذ ، ز ، ض ، ظ و یا کلماتی که به صورتی که خوانده می شوند نوشته نمی شوند استفاده کند مثل خواب 7- گاهی اوقات ممکن است دانش آموز همه ی کلمات را بشناسد ولی از نظر جسمی نتواند کار کند مثلا" ضعیف بودن انگشتان دست یا هماهنگ نبودن سیستم اعصاب با سیستم حرکتی ( انگشت ) معلم می تواند با تمرین هایی به او مشکل را حل کند مثلا" قیچی کاغذ ، مچاله کاغذ و... 8- تکالیفی که به دانش آموز می دهیم با ید هدفدار باشد تا باعث یادگیر ی شود نه باعث خستگی . مثلا" برای تقویت خواندن دانش آموز به مادر یا پدرش املا بگوید و املا را تصحیح کند این کار باعث بالا رفتن اعتماد به نفس او می شود . 9- اگر در جلسات اولیه دیدیم املای دانش آموزان ضعیف است می توانیم متن املا را روی تخته بنویسیم و یک دور با دانش آموزان آن را تمرین کنیم و همان متن را املا بگوییم این روش باعث از بین رفتن استرس می شود . 10- روش دیگری که می تواند باعث تشویق و پیشرفت دانش اموز بشود تصحیح املا ی اوست برای تصحیح در چند جلسه متن ها ی املایش را با ملایمت تصحیح کنیم و بعضی غلطها را فقط گوشزد کنیم چون هرچه دانش آموز تعداد کلمات غلط را بیشتر ببیند احساس ترس و اضطراب بیشتری می کند . 11- سعی شود املای دانش آموزضعیف با دیگر دانش آموز ان مقایسه نشود و فقط با خودش مقایسه شود و هر دفعه تشویق شود تا پیشرفت کار بیشتر شود. ( خود سنجی )

دانش آموز در خانه با کمک خانواده مطالبی را که در نوشتن مشکل دارد را مطالعه کند و برای کلمات مهم هم خانواده پیدا کند مثلا" برای کلمه ی حمیدکلمات محمد ، احمد ، حامد را می تواند بنویسید زیرا این کلمات سه حرف مشترک ح ، م ، د دارند و به همین ترتیب می تواند برای دیگر کلمات هم خانواده بسازد . 2- در اوقات فراغت داستان های کوتاه وکتاب های مختلف مطالعه کند تا با انواع کلمات آشنا شود مثل خواندن مجلات رشد دانش آموز یا رو مه 3- از نظر شنوایی تست شود و با راهنمایی والدین به پزشک مراجعه کند به همین منظور معلم آگاه باید در روزهای اولیه این تست را در کلاس انجام دهدو اگر دانش آموز مشکل شنوایی دارد معلم او را به نزدیک خود بیاورد تا دانش آموز صدا را به خوبی بشنود . 4- املا بازی در کلاس باعث می شود که اضطراب دانش آموز از بین برود معلم می تواند با انجام املای گروهی کلمات دشوار را به راحتی آموزش دهد . 5- معلم می تواند از دانش آموزان مستعد برای نوشتن املای پا تخته استفاده کند تا جنبه ی آموزشی بیشتری داشته باشد . 6- برای تکالیف خانه سعی شود از حروفی که دانش آموز در نوشتن آن مشکل دارد استفاده شود بدین شکل که دانش آموز کلماتی را از درس پیدا کند که حروف هم صدا مانند ذ ، ز ، ض ، ظ و یا کلماتی که به صورتی که خوانده می شوند نوشته نمی شوند استفاده کند مثل خواب 7- گاهی اوقات ممکن است دانش آموز همه ی کلمات را بشناسد ولی از نظر جسمی نتواند کار کند مثلا" ضعیف بودن انگشتان دست یا هماهنگ نبودن سیستم اعصاب با سیستم حرکتی ( انگشت ) معلم می تواند با تمرین هایی به او مشکل را حل کند مثلا" قیچی کاغذ ، مچاله کاغذ و... 8- تکالیفی که به دانش آموز می دهیم با ید هدفدار باشد تا باعث یادگیر ی شود نه باعث خستگی . مثلا" برای تقویت خواندن دانش آموز به مادر یا پدرش املا بگوید و املا را تصحیح کند این کار باعث بالا رفتن اعتماد به نفس او می شود . 9- اگر در جلسات اولیه دیدیم املای دانش آموزان ضعیف است می توانیم متن املا را روی تخته بنویسیم و یک دور با دانش آموزان آن را تمرین کنیم و همان متن را املا بگوییم این روش باعث از بین رفتن استرس می شود . 10- روش دیگری که می تواند باعث تشویق و پیشرفت دانش اموز بشود تصحیح املا ی اوست برای تصحیح در چند جلسه متن ها ی املایش را با ملایمت تصحیح کنیم و بعضی غلطها را فقط گوشزد کنیم چون هرچه دانش آموز تعداد کلمات غلط را بیشتر ببیند احساس ترس و اضطراب بیشتری می کند . 11- سعی شود املای دانش آموزضعیف با دیگر دانش آموز ان مقایسه نشود و فقط با خودش مقایسه شود و هر دفعه تشویق شود تا پیشرفت کار بیشتر شود. ( خود سنجی )

1- اولین گام، بررسی وضعیت بینایی دانش آموز است. در صورت عدم مشکل جدی در چشمها، ادراک بینایی نیز نقش مهمی را در یادگیری خواندن و نوشتن دارد. تعدادی از دانش آموزان در تمریناتی که مربوط به این فرآیند است با مشکل رو به رو هستند. به عنوان مثال دانش آموز نمی تواند بین کلماتی مانند حوادث، حوادس، هوادس و... تفاوت بگذارد. 2- بررسی وضعیت اندام گفتاری دانش آموز نیز در این دسته از ک ن ضروری است. از عوامل دیگری که باعث غلطهای املایی می شود اختلال تلفظ است. به عنوان مثال، دانش آموزی که زیپ را دیپ تلفظ می کند در املا نیز همین طور عمل می نماید. بنابراین این ک ن باید به گفتار درمان مراجعه نمایند. 3- ارزی مهارتهای حرکتی ظریف دانش آموز نیز باید مد نظر باشد، زیرا در بعضی از مواقع بر اثر شیوه نوشتن نامناسب، غلطهای املایی زیاد می شود، در نتیجه باید طرز صحیح قرار گرفتن مداد بین انگشتان، وضعیت نشستن و قرار گرفتن کاغذ مقابل دانش آموز، به او آموخته شود. در این زمینه تمرینات مربوط به هماهنگی چشم و دست کمک زیادی به رفع این مشکل می کند. 4- بررسی حافظه بینایی دانش آموز نیز از اهمیت لازم برخوردار است. یکی از علل اصلی ناتوانی در املای صحیح کلمات با حروف همصدا مربوط به ضعف در حافظه بینایی دانش آموز است. اکثر این ک ن نمی توانند آنچه را که از تک تک حروف یا ترتیب توالی آنها از طریق دیدن به خاطر س اند حفظ کنند. 5- تعدادی از ک ن نیز در پیوند دادن صدا و نماد نوشتاری دارای مشکل هستند و نمی توانند صداهایی را که می شنوند به نماد مناسب آن تبدیل نمایند که علت آن گاهی ناشی از ضعف در حافظه شنیداری و تشخیص و تمیز شنیداری می باشد. janatrhb.

"گامهای تکنیکی در جهت رفع و کاهش مشکلات نوشتاری" 1- اولین گام، بررسی وضعیت بینایی دانش آموز است. در صورت عدم مشکل جدی در چشمها، ادراک بینایی نیز نقش مهمی را در یادگیری خواندن و نوشتن دارد. تعدادی از دانش آموزان در تمریناتی که مربوط به این فرآیند است با مشکل رو به رو هستند. به عنوان مثال دانش آموز نمی تواند بین کلماتی مانند حوادث، حوادس، هوادس و... تفاوت بگذارد. 2- بررسی وضعیت اندام گفتاری دانش آموز نیز در این دسته از ک ن ضروری است. از عوامل دیگری که باعث غلطهای املایی می شود اختلال تلفظ است. به عنوان مثال، دانش آموزی که زیپ را دیپ تلفظ می کند در املا نیز همین طور عمل می نماید. بنابراین این ک ن باید به گفتار درمان مراجعه نمایند. 3- ارزی مهارتهای حرکتی ظریف دانش آموز نیز باید مد نظر باشد، زیرا در بعضی از مواقع بر اثر شیوه نوشتن نامناسب، غلطهای املایی زیاد می شود، در نتیجه باید طرز صحیح قرار گرفتن مداد بین انگشتان، وضعیت نشستن و قرار گرفتن کاغذ مقابل دانش آموز، به او آموخته شود. در این زمینه تمرینات مربوط به هماهنگی چشم و دست کمک زیادی به رفع این مشکل می کند. 4- بررسی حافظه بینایی دانش آموز نیز از اهمیت لازم برخوردار است. یکی از علل اصلی ناتوانی در املای صحیح کلمات با حروف همصدا مربوط به ضعف در حافظه بینایی دانش آموز است. اکثر این ک ن نمی توانند آنچه را که از تک تک حروف یا ترتیب توالی آنها از طریق دیدن به خاطر س اند حفظ کنند. 5- تعدادی از ک ن نیز در پیوند دادن صدا و نماد نوشتاری دارای مشکل هستند و نمی توانند صداهایی را که می شنوند به نماد مناسب آن تبدیل نمایند که علت آن گاهی ناشی از ضعف در حافظه شنیداری و تشخیص و تمیز شنیداری می باشد. janatrhb.

نکته هایی درباره پوشه کار دانش آموز • یک ابزار مهم ارزش ی -توصیفی است.(شاه ابزار) • هویت دانش آموزان را در همه ی ابعاد شخصیتی شامل می شود. • درک عمیق یادگیرنده رانشان می دهد. • امکان تولید دانش یابهبودآن (نوآوری و خلاقیت)رامهیامی کند. • فرایندرشدوپیشرفت دانش آموزرابه خوبی نشان می دهد. • پوشه کاربین آموخته های قبلی و جدید دانش آموز ارتباط برقرارمی کند. • پوشه کار کمک می کندتافرداشکالات واشتباهات خویش رااصلاح کند. • باپوشه کاردانش آموز میزان توانایی و دانش خود را مستند می سازد. • بابررسی پوشه کاردانش آموزبه استعدادهای خویش پی می برد. • بامدیریت وتکمیل پوشه کارمسئولیت پذیری راعملا تمرین می کند. • بابررسی پوشه کارورفع اشکالات و...به مهارت ارزشی (خودسنجی ،همسال سنجی و...)می رسد. • به دانش آموز یاد می دهد که بهتر ببیند،دقیق تر باشد،و بهتر فکر کند . • یادگیری را برای دانش آموز ساده و سهل می سازد.

- دقت، توجه و تمرکز حواس و راههای تقویت آن : جهت تقویت توجه و تمرکز حواس می توان از تمامی تمرین های مربوط به مهارت های دیگر استفاده کرد و از جمله تمارین زیر: ۱- توپ و راکت 2- دارت 3- بازی تانگو 4- بازی دست به دست 5- طناب بازی 6- مینی بسکتبال 7- نقطه گذاری کلمات 8- سرکاف گذاری در متن 9- گذاشتن( ّ )بر روی کلمات مورد نظر ۱۰ - بیان تفاوت ها و شباهت های تصاویر 11- پیدا حروف یا حرف مورد نظر در کلمه یا متن ۱۲- پیدا حروف جا افتاده شده در یک کلمه 13- پیدا کلمات بدون نقطه یا یک نقطه ای و . . . در متن 14- پیدا کلماتی که نقطه در بالا و یا پایین دارند، در متن 15- پیدا کلمات صحیح از بین کلمات نادرست 16- رنگ امیزی 17- پر رنگ خط چین ها و نقطه چین 18- وصل نقاط به یکدیگر و بدست آوردن شکل 19- تمرین های کتاب پرورش تواناییهای ذهنی ک ن از صفحه 110 به بعد ۲۰- تمرین های کتاب روان خوانی هماهنگی دیداری حرکتی و تقویت آن : 1- بازی دارت 2- توپ و راکت 3- توپ و قاشق 4- قلاب و ماهیگری 5- بازی پرتاب حلقه 6- کارت دوخت 7- مهره و نخ 8- مازها 9- پازل ۱۰- مینی بسکتبال 11- بولینگ 12- گرفتن و پرتاب توپ 13- پیچاندن نخ دور قرقره 14- حمل زنگوله بطوری که صدا نکند 15- تیله بازی 16- یک قل دوقل 17- پینگ پنگ 18- بازی دست به دست 19- دومینو 20- رمز نویسی 21- پر رنگ نقطه چین ها و خط چین ها 22- تصاویر فراستیک 23- رنگ آمیزی اشکال 24- چیدن اشکال 25- کپی اشکال 26- تیراندازی با تفنگ پلاستیکی 27- راه رفتن بین خطوط 28- ردی خطوط با مداد یا انگشت 29- کوبیدن میخ در تخته 30- حمل لیوان آب بدون اینکه آب بیرون بریزد ۳۱- بازی لی لی - راهبردهایی جهت تقویت تجسم فضایی(ادراک فضایی): ۱) شناسایی تصاویر جهات مختلف(راست، چپ،بالا، پایین) 2) تشخیص شکل با توجه به تغییر جهت آن 3) موزائیک های رنگی(وسیله کمک آموزشی) 4) مجموعه اشکال هندسی و پازل آنها (وسیله کمک آموزشی) 5) تخته میخ دار (وسیله کمک آموزشی) 6) تشخیص قسمت های راست و چپ آدمک - ادراک و استدلال و راههای تقویت آن : 1- بازی نخ جادویی (وسیله کمک آموزشی) 2- جواب دادن به چیستان 3- معمای انگشت اردی (وسیله کمک آموزشی) 4- ساختن صورت مسئله با ذهن پویا (وسیله کمک آموزشی) 5- تصاویر زنجیره ای (وسیله کمک آموزشی) 6- بازی باغ اسرارآمیز (وسیله کمک آموزشی) 7- نشان دادن قسمتی از و گفتن بقیه آن توسط دانش آموز یا سوال از قسمت پخش شده 8- تصاویر و زیرنویس ها: قراردادن زیرنویس مربوط به تصویر زیر آن توسط دانش آموز 9- خلاصه نویسی: دانش آموز پاراگرافی را در یک جمله خلاصه کند 10- ترسیم تصویر: از دانش آموز بخواهید داستانی را که توسط معلم شنیده، نقاشی کند 11- توالی پاراگراف ها و پرسیدن سوال از پاراگراف های مرتب شده 12- خواندن پاراگراف توسط دانش آموز، جابجا خطوط پاراگراف توسط معلم و مرتب دوباره آن توسط دانش آموز 13- طبقه بندی فعالیت ها: گفتن چند مطلب متفاوت و طبقه بندی براساس موضوع توسط دانش آموز. 14- داستان نیمه تمام 15- کامل جملات ناقص ۱۶- خواندن مسئله کتاب ریاضی و توضیح درباره آن مسئله راهبردهای تقویت قدرت نقشه کشی : 1- ماز 2- پازل (وسیله کمک آموزشی) 3- تصاویر زنجیره ای (وسیله کمک آموزشی) 4- تانگو (وسیله کمک آموزشی) 5- ساختن مکعب ها طبق الگو (وسیله کمک آموزشی) 6- مرتب قطعات کف پوش طبق الگو (وسیله کمک آموزشی) 7- روش حل مسئله ۸- معما و چیستان - راهبردهای تقویت مهارت های حرکتی(درشت و ظریف) و مهارت های عضلانی و لمسی : 1- خط خطی یک صفحه 2- رنگ آمیزی شکل بدون بیرون زدن خط 3- وصل نقاط به صورت راست و چپ و بالا و پایین 4- کشیدن خط روی نقطه چین 5- ترسیم خطوط بین خطوط موازی 6- کارت دوخت (وسیله کمک آموزشی) ۷- ب با قیچی 8- تراشیدن قلم 9- ورق زدن کتاب 10- قدم برداشتن از مسیر مستقیم یا خمیده به سوی هدف بدون کفش و جوراب ۱۱- نخ سوزن 12- باز و بسته در بطری و پیچاندن آن 13- ریختن اشیاء به داخل جعبه و بیرون ریختن آن 14- مچاله کاغذ با یک دست و دو دست 15- باز و بسته دکمه یا زیپ 16- عبور از نردبان خو ده بر روی زمین 17- زدن گیره به لباس 18- خیز رفتن 19- لمس مواد گوناگون(زبر یا صاف) مثل پشم، اسفنج، سطوح مرطوب، میوه ها، تخته 20- احساس وزن (چند پاکت کوچک در سطوح مختلف از لوبیا یا برنج) ۲۱- ترسیم اعداد یا حروف با نوک انگشت در کف دست کودک و بازسازی توسط او بر روی کاغذ. - معرفی چند کتاب ۱- کتاب پرورش توانایی های ذهنی و یادگیری، نویسنده: نرگس تبریزی، آرزو احم ، انتشارات مبنا. 2- کتاب رشد و تقویت مهارتهای ادراکی، حرکتی در ک ن، ترجمه علی حسین سازمند، سیدمهدی طباطبایی نیا، انتشارات دانژه. 3- تربیت شنوایی و زبان آموزی مصور، نویسنده: اکرم حاج علی اکبر، انتشارات آموزش. 4- 15 کتاب کودک، نویسنده: وحیده نوروزی، انتشارات مهاجر. 5- مشق شب را شیرین کنیم، مترجم: سپیده خلیلی، انتشارات پیدایش. 6- کلیدهای برخورد با ناتوانی یادگیری، مترجم: ترانه بهبهانی، انتشارات صابرین. معرفی چند وسیله کمک آموزشی و اه آنها: 1- بازآموز: پرورش قدرت خلاقیت، دقت و توجه، تجسم فضایی، هماهنگی دیداری و حرکتی. 2- رانی پارک 1 و 2 :تقویت دقت و توجه، تقویت تمیزدیداری، تشخیص شکل از زمینه، تقویت حافظه. 3- باغ اسرارآمیز: افزایش دقت و توجه، تقویت تمیزدیداری، تشخیص شکل از زمینه، تقویت حافظه. 4- ذهن پویا: گسترش مهارت های زبانی، بالابردن مهارت ها و شناخت اجتماعی. 5- بینگو جمع: تقویت مهارت جمع تا 20، تقویت دقت و تمرکز حواس، تقویت حافظه، هماهنگی دیداری و حرکتی. 6- جورچین آموزشی املاء فارسی: تقویت حافظه بینایی و تمیز بینایی، آموزش املای کلماتی که یک صدا با چند شکل یا چند صدا با یک شکل دارند. 7- بابا هفت و بازی عددآموز: خواندن و نوشتن اعداد 2 و 3 رقمی، آشنایی با ارزش مکانی، تقویت عدد نویسی، مهارت حل مسئله. 8- ببین و بچین(هوش نگار): تقویت حواس، پرورش خلاقیت، درک تشابه و تفاوت، دقت و سرعت عمل، هماهنگی دیداری و حرکتی، رشد مهارت های گفتاری و کلامی. ادراک بینایی و فعالیتهایی جهت تقویت آن ادراک بینایی ، یکی از مراحل دریافتی رشد و تکامل زبان می باشد بین بینایی و ادراک بینایی تفاوت وجود دارد بینایی عبارت است از توانایی دیدن و پاسخ چشمها به نوری گه درون آن می تابد بنابر این فرایندی فیزیولوژیک می باشد در حالیکه ادراک بینایی در نتیجه توانایی کودک در تفسیر و فهم ومعنی بخشیدن اطلاعاتی است که از طریق چشمها دریافت می شود .درصد بالایی از یادگیری در کودک از طریق دیداری صورت می گیرد و چنانچه درک دیداری که بین سنین 5/3 تا 5/7 سالگی اتفاق می افتد ، با تأخیر صورت پذیرد ، بعضی از آسیبهای شناختی به وجود خواهند آمد .که در زیر به برخی از این مشکلات اشاره می شود ادراک بینایی ، یکی از مراحل دریافتی رشد و تکامل زبان می باشد بین بینایی و ادراک بینایی تفاوت وجود دارد بینایی عبارت است از توانایی دیدن و پاسخ چشمها به نوری گه درون آن می تابد بنابر این فرایندی فیزیولوژیک می باشد در حالیکه ادراک بینایی در نتیجه توانایی کودک در تفسیر و فهم ومعنی بخشیدن اطلاعاتی است که از طریق چشمها دریافت می شود .درصد بالایی از یادگیری در کودک از طریق دیداری صورت می گیرد و چنانچه درک دیداری که بین سنین 5/3 تا 5/7 سالگی اتفاق می افتد ، با تأخیر صورت پذیرد ، بعضی از آسیبهای شناختی به وجود خواهند آمد .که در زیر به برخی از این مشکلات اشاره می شود : الف) تشخیص یا شناخت شکلها و طرح های هندسی گوناگون به ویژه زوایا . ب) جور اشیاء بر اساس شکل و اندازه آنها ج) تشخیص و درک تصویر اصلی از زمینه آن یا تشخیص جزء از کل. د) تشخیص حروف و کلمات از یکدیگر . برای جبران این آسیبها باید بازیها و فعالیتهایی تدارک دید تا به اصطلاح حلقه های مفقود شده در مراحل رشد جبران شوند . نوشته شده توسط: اعظم پناهی

آموزش املا نویسی, حل مشکلات املایی دانش آموزان ابت , تمرین املا, آموزش املا, اختلالات یادگیری املا, را ارهای تقویت املا, راه و روش های تقویت املای دانش آموزان اگر املای دانش آموزان ضعیف است به احتمال زیا د آنها در مهارت خواندن مشکل دارند و این مشکل قطعا” در دیگر دروس هم تاثیر خواهد گذاشت . برای حل این مشکل می توان را ارهای زیررا استفاده کرد : ۱- دانش آموز در خانه با کمک خانواده مطالبی را که در نوشتن مشکل دارد را مطالعه کند و برای کلمات مهم هم خانواده پیدا کند مثلا” برای کلمه ی حمیدکلمات محمد ، احمد ، حامد را می تواند بنویسید زیرا این کلمات سه حرف مشترک ح ، م ، د دارند و به همین ترتیب می تواند برای دیگر کلمات هم خانواده بسازد . ۲- در اوقات فراغت داستان های کوتاه وکتاب های مختلف مطالعه کند تا با انواع کلمات آشنا شود مثل خواندن مجلات رشد دانش آموز یا رو مه ۳- از نظر شنوایی تست شود و با راهنمایی والدین به پزشک مراجعه کند به همین منظور معلم آگاه باید در روزهای اولیه این تست را در کلاس انجام دهدو اگر دانش آموز مشکل شنوایی دارد معلم او را به نزدیک خود بیاورد تا دانش آموز صدا را به خوبی بشنود . ۴- املا بازی در کلاس باعث می شود که اضطراب دانش آموز از بین برود معلم می تواند با انجام املای گروهی کلمات دشوار را به راحتی آموزش دهد . ۵- معلم می تواند از دانش آموزان مستعد برای نوشتن املای پا تخته استفاده کند تا جنبه ی آموزشی بیشتری داشته باشد . ۶- برای تکالیف خانه سعی شود از حروفی که دانش آموز در نوشتن آن مشکل دارد استفاده شود بدین شکل که دانش آموز کلماتی را از درس پیدا کند که حروف هم صدا مانند ذ ، ز ، ض ، ظ و یا کلماتی که به صورتی که خوانده می شوند نوشته نمی شوند استفاده کند مثل خواب ۷- گاهی اوقات ممکن است دانش آموز همه ی کلمات را بشناسد ولی از نظر جسمی نتواند کار کند مثلا” ضعیف بودن انگشتان دست یا هماهنگ نبودن سیستم اعصاب با سیستم حرکتی ( انگشت ) معلم می تواند با تمرین هایی به او مشکل را حل کند مثلا” قیچی کاغذ ، مچاله کاغذ و… ۸- تکالیفی که به دانش آموز می دهیم با ید هدفدار باشد تا باعث یادگیر ی شود نه باعث خستگی . مثلا” برای تقویت خواندن دانش آموز به مادر یا پدرش املا بگوید و املا را تصحیح کند این کار باعث بالا رفتن اعتماد به نفس او می شود . ۹- اگر در جلسات اولیه دیدیم املای دانش آموزان ضعیف است می توانیم متن املا را روی تخته بنویسیم و یک دور با دانش آموزان آن را تمرین کنیم و همان متن را املا بگوییم این روش باعث از بین رفتن استرس می شود . ۱۰- روش دیگری که می تواند باعث تشویق و پیشرفت دانش اموز بشود تصحیح املا ی اوست برای تصحیح در چند جلسه متن ها ی املایش را با ملایمت تصحیح کنیم و بعضی غلطها را فقط گوشزد کنیم چون هرچه دانش آموز تعداد کلمات غلط را بیشتر ببیند احساس ترس و اضطراب بیشتری می کند . ۱۱- سعی شود املای دانش آموزضعیف با دیگر دانش آموز ان مقایسه نشود و فقط با خودش مقایسه شود و هر دفعه تشویق شود تا پیشرفت کار بیشتر شود. ( خود سنجی )

1- تلف نشدن وقت دانشجو و دانش آموز برای رفت و آمد کلاس 2- امکان پرسیدن سوال و پرسش با هر تعدادی 3- رفع اشکال کامل برای دانش آموز و دانشجو 4- داشتن زمان بیشتر برای حل تمرین و مسئله 5- امکان رفع اشکال پایه های قبل 6- تمرکز بیشتر در کلاس درس 7- راحت تر بودن محیط کلاس درس 8- برگزاری جلسات تدریس در زمان دلخواه و مطلوب 9- قابلیت تغیر زمان جلسه تدریس 10- امکان برگزاری جلسات تدریس تا روز قبل از امتحان خیلی از دانش آموزان یا دانشجویان در بعضی از قسمتهای درس اشکالات پایه ای دارند که در کلاسهای گروهی قابل تشخیص و قابل رفع نیست. در کلاسهای خصوصی دانشجویان یا دانش آموزان به راحتی می توانند سوالات و اشکالات خودشان را بپرسند.

[forwarded from طرح های جدید فرهنگی] ↙️ روش های متنوّع در آموزش املا ↘️ ⬅️ (انواع املا) ➡️ 1. املا تقریری - (که سال ها گفتند و ما نوشته ایم و هنوز هم ادامه دارد.) 2. املای تصویری - که به صورت کلمه نویسی، جمله سازی و یا داستان نویسی به کمک تصاویر می باشد. 3. املای گروهی - که به چند صورت می توان انجام داد: الف- دانش آموزان به گروه های چند نفره تقسیم می شوند و از هر گروه خواسته می شود متنی را آماده کنند از متن هر گروه قسمت هایی را انتخاب کرده و به صورت متن پیوسته دیکته گفته شود. ب- دانش آموزان را به گروه های 2 الی 3 نفری تقسیم کرده و از هر گروه یک نفر املا را می نویسد و اعضای دیگر در نوشتن صحیح کلمات با او همکاری می نمایند امتیاز نویسنده ی املا برای همه ی گروه منظور می گردد. پیشنهاد می شود نویسنده ی املا دانش آموز ضعیف گروه باشد و بین دو دانش آموز دیگر قرار گیرد. ج- معلّم املا را می خواند و هر یک از اعضای گروه یک خط را می نویسند. (خطّ اوّل را نفر اوّل، خطّ دوم را نفر دوم و...) د- گروه های کلاس به هم دیکته بگویند و بعد آن را تصحیح نمایند. 4. املای تخته ای 5. املا به صورت کلمه سازی: الف- با حروفی که معلّم می دهد بچّه ها با آن یک یا چند کلمه می سازند. ب- معلّم با هجاها (ترکیباتی) که می گوید دانش آموز یک یا چند کلمه بسازد. 6. املا به صورت جمله سازی - با کلمات مختلف جمله بسازند. 7. املای کامل ی- که به صورت تکمیل جاهای خالی به صورت کلمه نویسی، گذاشتن علائمی مثل تشدید و یا گذاشتن سرکج می باشد. 8. املای کارتی: به هر گروه در کلاس یک کارت داده، (کلماتی در کارت ها نوشته شده است که ارزش املایی دارند و یا دانش آموزان در نوشتن آن ها مشکل دارند) دانش آموزان در یک زمان معیّن کلمات روی کارت ها را با دقّت نگاه کرده و پس از گرفتن کارت ها هرچه را که در ذهن دارند به صورت گروهی در دفتر خود بنویسند (می توان به صورت انفرادی و یا گروهی این کار را انجام داد.) 9.املای معلّم ساخته 10. املای ذهنی_ با خواندن بخشی از درس (از قبل) همان متن را با تمام علائم و نشانه ها در دفتر خود بنویسند. 11. روش بگرد و پیدا کن _ اگر دانش آموزان در نوشتن کلمات و یا حروفی دچار مشکل هستند (حروف چند شکل و یک صدا و یک شکل و چند صدا) را از داخل متن و یا کتاب پیدا کرده و بنویسند. 12.کلمات هم خانواده_ با دادن یک کلمه، هم خانواده های آن را بنویسند. 13.املای کلمات مخالف- مخالف کلمه هایی را که به آن ها داده می شود بنویسند. 14. املا به خانواده_ دانش آموز متنی را به خانواده املا بگوید که این امر علاوه بر تسلّط در روخوانی موجب دقّت در شناسایی کلمات می گردد. 15. املای بی نقطه- متنی را که تمام نقطه های آن پاک شده در اختیار دانش آموزان قرار می دهیم آن ها باید نقطه ها را در جای مناسب قرار دهند. 16. املای بریده از رو مه و یا مجلّه و.. دانش آموز حروف یا ترکیب و یا کلمه های خوانده شده را از رو مه پیدا کرده و با قیچی بریده و با آن کلمه یا جمله می سازد و در دفتر می چسباند در پایان می تواند با خطّ زیبا آن را یک بار بنویسد. 17. نوشتن کلماتی که صدای اوّل و آ آن ها مثل هم است. 18. املای شنی – دانش آموز املا را در سینی و یا صفحه ای که از شن پوشانده شده است می نویسد. 19. املا در فضا (هوا) – به کمک انگشتان و یا وسیله ای دیگر املای کلمات خواسته شده را در هوا می نویسد. 20. املای آبکی- در یک ظرف کوچک یا بطری که سر آن سوراخ می باشد مقداری آب می ریزند و سپس کلماتی را که معلّم می گوید بچّه ها روی زمین می نویسند. 21. املای سفره ای روی یک سفره ی سفید با ماژیک وایت برد می توانند املا بنویسند و به کمک دستمال کاغذی پاک کنند. 22.مرتّب کلمه ها به ترتیب حروف الفبا 23. پیدا غلط های املایی با توجّه به متن کتاب 24. نوشتن املا به کمک خمیر 25.تکمیل بخش های یک کلمه و ساختن کلمه کامل ما +.......... = ....... 26. مرتّب کلمات پراکنده 27. نوشتن پاسخ پرسش ها 28.مقایسه ی کلمات نوشته شده و نوشتن شباهت ها و تفاوت های آن ها مانند: خواست خاست می گذارد می گذارند 29. املای دانش آموز به معلّم 30. املا به صورت تداعی معانی: در این املا معلّم با گفتن یک کلمه از دانش آموزان می پرسد با شنیدن این کلمه به یاد چه چیزهایی می افتند آن ها را بنویسند. 31 - خلاصه یک متن و یا نوشتن نتیجه ای که از یک داستان می گیرند. 32. تکمیل یک متن و یا داستان نیمه تمام 33. املای ترکیبی- دانش آموز و یا معلّم چند کلمه از درس انتخاب کنند و دانش آموزان با آن کلمه ها داستان بسازند. 34. املا به صورت جمله توسّط معلّم خوانده شده و کلمه هایی که در این متن توسط معلّم دو بار تکرار می شود را دانش آموزان بنویسند. منابع تجارب شخصی راهنمای آموزش املا، انشا و دستور زبان فارسی – جواد محقّق نیشابوری مجلّات رشد آموزش ابت روش تدریس جواد فتح آبادی

بیست و سومین نشست کتاب خوان کتابخانه ای شهرستان نهبندان ساعت 13 روز یکشنبه 4 مهر 95 در محل کتابخانه عمومی باقر العلوم(ع) شوسف برگزار گردید. در این نشست شش نفر به معرفی کتاب پرداختند که عبارتند از: کتاب حکایت های شیرین تاریخ طبری/ نویسنده: عذرا جوزدانی// معرفی کننده:محمدرضا اردونی( دانش آموز)// حیوانات/ نویسنده: بریژیت آردلی// معرفی کننده: محمد خداداد (دانش آموز)//داستان های بامزه/ نویسنده: اندرو ماتیوز // معرفی کننده: علی اردونی (دانش آموز)// قصه های شاهنامه/ نویسنده: آتوسا صالحی// معرفی کننده: سهیل حقیقی گل(دانش آموز)// پایان غبطه: زندگی داستانی شهید احمد کاظمی/ نویسنده: نادره عزیزی نیک//معرفی کننده: محمدرضا لشکری (دانش آموز)// سیب و ماه / نویسنده: شارلوت فولتز جونز /معرفی کننده: علیرضا بهرامپور (دانش آموز)

بیستمین نشست کتاب خوان کتابخانه ای شهرستان نهبندان ساعت 11 روز دوشنبه 8 شهریور 95 در محل کتابخانه عمومی باقر العلوم(ع) شوسف برگزار گردید. در این نشست شش نفر به معرفی کتاب پرداختند که عبارتند از: کتاب گل ها: نگاهی نو به زندگی و شخصیت علی (ع) / نویسنده: حسین سیدی// معرفی کننده: امید اردونی( دانش آموز)// دسته گل الاغک/ نویسنده: شکوه قاسم نیا// معرفی کننده: ساجده طالبی(دانش آموز)//حضرت موسی بن جعفر(کاظم ع)/ نویسنده: مهدی وحیدی صدر// معرفی کننده: سجاد طالبی(دانش آموز)// دلم یه گنجشک داره/ نویسنده: شکوه قاسم نیا// معرفی کننده: فاطمه زهرا محبی(دانش آموز)// قوقو قدقدا/ نویسنده: افسانه شعبان نژاد//معرفی کننده: فاطمه سارانی صفری(دانش آموز)// پنجره های آسمان/ نویسنده: بابک نیک طلب/معرفی کننده: ام البنین سارانی صفری(دانش آموز)

گزارش عملکرد دوستداران و حافظان طبیعت از درسال 94 توسط فرقانی پور بشرح ذیل اعلام شد ۱) حضور در مراسم و مراکز آموزشی و سخنرانی ۱۳ موردشامل: هنرستان فنی شهید اسدی به مناسبت روز زمین پاک برای ۳۰۰ داتش آموز- اردوی طبیعت دانش آموزان غرق آباد به بهانه روز زمین پاک برای ۸۰ دانش آموز- دبیرستان دخترانه محراب برای ۱۰۰ دانش آموز- هنرستان شهید ناصری برای ۲۰ هنرجو- مجتمع راهنمایی شهید بهشتی دوزج برای ۹۵ دانش آموز- دبستان الویر برای ۱۴ دانش آموز- حضور در محل کمیسیون امور بانوان ساوه برای ۲۵ نفر- شرکت در مراسم پا ازی محوطه سد الغدیر توسط کارکنان سد و تهیه گزارش تصویری برای ایسنا- جلسه آموزش مفاهیم محیط زیستی برای کارکنا ن فرمانداری و بخشداری برای ۲۵ نفر- دبیرستان دخترانه سمیه به مناسبت هفته هوای پاک با حضور ۴۶۰ دانش آموز- جلسه آموزش ضمن خدمت دبیران هنرستان شهید ناصری برای ۲۵ نفر- حضور در سالن تمرین ورزش رزمی آی کیدو در دهه فجر- کانون پرورش فکری ک ن و نوجوانان برای ۱۹۰ دانش آموز دختر دبستان عطیه که در اکثر جلسات فوق توزیع هدایای فرهنگی شامل: کتاب، دی وی دی، لوازم حریر، تراکت و … صورت گرفته است..... بقیه در ادامه مطلب ....

در نگاره یک کتاب فارسی دانش آموز با مفهوم خانواده آشنا می شود واین هر مشغول چه کاری است و مفاهیم بالا پایین چپ راست را نیز یادآوری کنید. مهمترین قسمت دیدن کلمات زیر ع ها که باید تشخیص داده شود ودرست ادا شود.یعنی کلی کلمه بابا را ببیند وتشخیص دهد. با نمایش از فرزند خود بخواهید توضیح دهد.

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان با ز، 321 نشست کشوری و ششمین نشست شهرستانی کتابخوان در کتابخانه ثامن الحجج (ع) با ز برگزار گردید. این جلسه که ویژه ک ن و نوجوانان برگزار شد، با قرائت یکی از نوجوانان فعال عضو کتابخانه شروع شد و در ادامه اسماعیلی، مسئول کتابخانه ضمن معرفی نشست کتابخوان و پویش کتابخوان مجازی چند کتاب را برای بچه ها معرفی کرد و سپس اعضا کودک و نوجوان به معرفی کتب منتخب خود پرداختند - کتاب 14 قصه از 14 معصوم از محمد کاظم مزینانی ارائه توسط محمد حسین میرعلی(دانش آموز) - کتاب خوشبخت ترین مرد دنیا نوشته مسلم ناصری ارائه توسط محمد زارع (دانش آموز) - کتاب دانستنیها هیولاهای شگفت انگیز ارائه توسط ابوالفضل عباسی (دانش آموز) - کتاب اعترافات غلامان نوشته حمیدرضا شاه آبادی توسط ابوالفضل نیکویی مقدم (دانش آموز) - کتاب شاعر راز و شیراز حافظ گرد آورنده محمد کاظم مزینانی ارائه توسط مهدی زارع (دانش آموز) - کتاب مثل من به انتظار اثر جواد محقق ارائه توسط علی عباسی (دانش آموز) در خلال برنامه نیز انیمیشن "کتاب های پرنده آقای موریس لسمور" که انیمیشنی مربوط به کتاب است که پیش از این در جشن کتاب سال 94 توسط جناب آقای مختا ور مورد بررسی قرار گرفت، برای حضار پخش شد. شایان ذکر است نشست کتابخوان، عنوان سلسله جلساتی است که در سال 95 که به نام سال خواندن نامگذاری شده است، توسط کتابخانه های عمومی سراسر کشور برگزار می شود. در این نشست ها، که به صورت ماهانه می باشد، علاقه مندان کتب مورد علاقه خود را معرفی و با دیگران به اشتراک می گذارند. برای شرکت در این جلسات، افراد می توانند به کتابخانه عمومی شهرستان مراجعه و ثبت نام نمایند.

گویا حتی اگر بی جهت دلت هم بگیرد خداوند جبران می کند. جبران نداشته ها، سختی ها و دل گرفتگی ها. ............................. چرا من فقط باید 58 کیلو باشم؟ اه برای مرد بودن، 58 کیلو خیلی کم است. ............................ از اینکه از مهرماه دانش آموز می شوم خوشحالم. مدتی است درست حس سر کلاسی منظم، دانش آموز نبوده ام. منظورم از از دانش آموز بودن، درس خواندن در مقطع ی است. ........................... با دختر خواهر 14 ساله ام توی پارک، خصوصی صحبت . سر یک مسئله دخترانه باهام درد و دل کرد و گریه کرد. کلی ناز و بوسه اش . دختر داشتن هم خوب هستا. .......................... نوشتن، برای دل گرفتگی خوب است. حداقل مسکّن است.

مدیران محترم متوسطه اول و دوم روزانه - بزرگسالان و راه دور جهت دریافت نمون فرم اعتراض دانش آموز به نمره ماخوذه خود ، روی لینک زیر کلیک نمایید. مدارس م مند از این تاریخ به بعد جهت ثبت اعتراضات از این نمون فرم استفاده نمایند و هیچ مدیری نباید بدون حضور دانش آموز برای وی اعتراض ثبت کند. لینک فرم اعتراضات.pdf - 208 kb

با سلام خدمت همکاران و دانش آموزان گرامی . کتاب کار فیزیک 1 برای اول مهر در اختیار شماست. این کتاب که توسط شورای اجرایی انجمن معلمان فیزیک همدان آماده شده . شامل خلاصه درس . تمرین ها و پرسش های کتاب درسی ، تمرینات تکمیلی ( در سطوح مختلف یادگیری : دانش ، فهم ، کاربرد . تجزیه و تحلیل ) می باشد و دانش آموز نیاز به دفتر یادداشت ندارد.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها