جستجوی عبارت خون ساله بیست بیست ساله


مردی ست چهل و پنج ساله، آرام و موقر. نگاهش پر است از حرفهاى نگفته. از دو سال عاشقى مى گوید و یک قهر یک شبه : "تا یک هفته از هم بى خبر بودیم تا اینکه احساس یک دنیا حرف عاشقانه در گلویم گیر کرده ، تلفن را برداشتم و قرارى تازه گذاشتیم. درست سرچهارراه .از دور که مى امد خندیدم و اوهم خندید....که یکباره اتوبوس خط واحد......ودیگر همه چیز تمام." اشک مى ریزد و ادامه میدهد :" بیست ساله حرفها تو گلوم مونده. بیست ساله از تمام اتوبوسهاى خط واحد متنفرم. بیست ساله....." پ.ن:اگر حرف عاشقانه اى در گلویتان مانده رهایش کنید، اتوبوسهاى خط واحد بوق نمى زنند. #المیرا_لایق

تا چند روز دیگه چهل و سه سالم تموم می شه . دقیقن بیست سال پیش بود که بیست و سه ساله بودم . سنی که نمی دونم چرا این قدر دوستش دارم . بیست و سه ساله گی سن محبوب منه . دوست داشتم همیشه بیست و سه ساله می موندم ولی افسوس که نمی شد و نمی شه . دقیقن بیست سال پیش بود که به عنوان مدیر تولید یه کارخونه استخدام شده بودم . اولین شغلم نبود . پیش از اون تو عکاسی و خیاطی و یه شرکت ی مشاور کار کرده بودم ولی این فرق می کرد . این جا رو به خاطر توانایی فنیم استخدام شده بودم . بیست و سه ساله گیم سرشار از اتفاقاتی بود که همه شون رو دوست داشتم که از حوصله ی این نوشته خارجه . همیشه گفتم من تو هشتاد ساله گیم قراره یه کم پیر شم و برای همین همیشه وقتی سنم رو می پرسن بعد از گفتنش می گم : البته من خودم رو هنوز بیست و سه ساله می دونم ...

مردی ست چهل و پنج ساله، آرام و موقر. نگاهش پر است از حرفهاى نگفته. از دو سال عاشقى مى گوید و یک قهر یک شبه : "تا یک هفته از هم بى خبر بودیم تا اینکه احساس یک دنیا حرف عاشقانه در گلویم گیر کرده ، تلفن را برداشتم و قرارى تازه گذاشتیم. درست سرچهارراه .از دور که مى امد خندیدم و اوهم خندید....که یکباره اتوبوس خط واحد......ودیگر همه چیز تمام." اشک مى ریزد و ادامه میدهد :" بیست ساله حرفها تو گلوم مونده. بیست ساله از تمام اتوبوسهاى خط واحد متنفرم. بیست ساله....." پ.ن:اگر حرف عاشقانه اى در گلویتان مانده رهایش کنید، اتوبوسهاى خط واحد بوق نمى زنند. المیرا لایق تلگرام: https://telegram.me/paeezgroup اینستاگرام:paeezgp

پسر مردم بیست سالش که بود فرمانده شد! (جهاد را میگویم) آن یکی هم بیست سالش که بود شهید شد. (اقا محمدرضا را عرض میکنم) من هم بیست ساله شده ام اما هنوز پشت کنکورم :( خدایا عد ت را شکر... پ ن : این یک قانون نانوشته است ؛ اگر میخواهید شما را یاد کنند نزد اباعبدالله ، شب را یاد کنید ولو با یک صلوات

در حسرت گذشته ماندن چیزی جز از دست دادن امروز نیست تو فقط یکبار بیست ساله خواهی بود یکبار سی ساله یکبار چهل ساله و یکبار هفتاد ساله در هر سنی که هستی روزهایی بی نظیر را تجربه می کنی هر روز از عمر تو زیباست به شرط آنکه زندگی را بلد باشی!

به نام خدا کلاسهای ترم پاییز مرکز 37 به شرح ذیل می باشد : شنبه : 11/15 - 10 شعر و قصه ترم 1 4 تا 6 ساله 12/45 - 11/30 کارگاه قصه و نمایش 4 تا 6 ساله 11/15 - 10 نقاشی ترم 1 4 تا 6 ساله 12/45 - 11 سفال ترم 1 4 تا 6 ساله 15/15- 14 حافظ خوانی 7تا 14 ساله دختران 16/45 - 15/30 داستان نویسی 7 تا 14 ساله 15/15- 14 کارگاه خمیر 4 تا 6 ساله 16/45 - 15/30 کارگاه جاگورتا 4تا 6 ساله یکشنبه: 12/45 -11/30 سفال ترم 1 4 تا 6 ساله 14/45 - 13/30 نقاشی ترم 1 4تا 6 ساله 16/30- 15 طراحی 7تا 14 سال دوشنبه : 11/15 - 10 نقاشی ترم 3و 4 4 تا 6 ساله 12/45 - 11/30 ماسک سازی 4 تا 6 ساله 11/15- 10 نوشه های خلاق 4تا 6 ساله 12/45 -11/30 خلاقیت 4 تا 6 ساله 11/15 - 10 نقاشی ترم 2 4 تا 6 ساله 12/45 - 11/30 کاردستی بانمد 4 تا 6 ساله 12/45 - 11/30 کلاژ 4تا 6 ساله : 15/15- 14 شعر و قصه ترم 2 و 3 4تا 6 ساله 16/45 - 15/30 نقاشی روی سفال 4 تا 6 ساله چهارشنبه : 11/15- 10 سفال ترم 2 و 3 4تا 6 ساله 12/45 - 11/30 تئاتر صحنه ای 4تا 6 ساله موسیقی بعدازظهر پنج شنبه : 11/15 - 10 رباتیک ترم 1 و 2 4تا 6 ساله 12/45- 11/30 رباتیک ترم 3 و 4 7 تا 12 ساله 11/15 - 10 شطرنج 7 تا 12 ساله 12/45 - 11/30 شطرنج 4 تا 6 ساله 11/15 - 10 هوا و فضا 4تا 6 ساله 12/45 - 11/30 هوا و فضا 7 تا 14 ساله 11/15 - 10 نقاشی 7 تا 12 ساله 12/45 - 11/30 سفال 7 تا 12 ساله هزینه کلاسهای هنری 70 هزار تومان و موسیقی 200 هزارتومان ، رباتیک همرا ه با کیت 180 هزار تومان ، هوا و فضا همراه با کیت 140 هزار تومان ، شطرنج 120 هزار تومان می باشد . شروع ثبت نام : 1395/06/27 شنبه از ساعت 8 الی 17 می باشد . با تشکر مرکز 37

چه بنویسم؟قصه کدام یک از آدمها را؟ داستان خودم را یا ….آن زن دیروزی در اتاق دادگاه که به قاضی ماس می کرد؟ یا مردی که در میدان ونک با راننده تا ی دعوا می کرد؟ یا داستان تو را؟ از شکلات تلخ متنفرم، از قهوه تلخ هم. از تمام تلخی ها بدم می آید. قصه دختر سه ساله روی تاب که با هر بار هول دادن پدرش جیغی از شادی می کشید بهتر است: پریا سه ساله است و هر روز صبح با بوسه مادر از خواب بیدار می شود و .. اما نه، قصه تلخ و شیرین شاید طعم شیرینی اش ماندگار تر باشد: ده ساله بودم، روی سرسره با ذوق سر می خوردم و با اشتیاق به رسیدن بیست سالگی فکر می . بیست ساله بودم و در آشپزخانه سرشار از آرامش روزمرگی به یادگرفتن غذاهای جدید فکر می . سی ساله بودم و مصمم از پله های فرودگاه بالا می رفتم دست در دست. سی و پنج ساله ام و از پله های فرودگاه پایین می آیم، تنها. ۹۵/۰۴/۲۹

به نام خدا کلاسهای ترم پاییز مرکز 37 به شرح ذیل می باشد : شنبه : 11/15 - 10 شعر و قصه ترم 1 4 تا 6 ساله 12/45 - 11/30 کارگاه قصه و نمایش 4 تا 6 ساله 15/15- 14 حافظ خوانی 7تا 14 ساله دختران 16/45 - 15/30 داستان نویسی 7 تا 14 ساله 15/15- 14 کارگاه خمیر 4 تا 6 ساله 16/45 - 15/30 کارگاه جاگورتا 4تا 6 ساله یکشنبه: 12/45 -11/30 سفال ترم 1 4 تا 6 ساله 14/45 - 13/30 نقاشی ترم 1 4تا 6 ساله 16/30- 15 طراحی 7تا 14 سال دوشنبه : 11/15 - 10 نقاشی ترم 3و 4 4 تا 6 ساله 12/45 - 11/30 ماسک سازی 4 تا 6 ساله 11/15- 10 نوشه های خلاق 4تا 6 ساله 12/45 -11/30 خلاقیت 4 تا 6 ساله 11/15 - 10 نقاشی ترم 2 4 تا 6 ساله 12/45 - 11/30 کاردستی بانمد 4 تا 6 ساله 12/45 - 11/30 کلاژ 4تا 6 ساله : 15/15- 14 شعر و قصه ترم 2 و 3 4تا 6 ساله 16/45 - 15/30 نقاشی روی سفال 4 تا 6 ساله چهارشنبه : 11/15- 10 سفال ترم 2 و 3 4تا 6 ساله 12/45 - 11/30 تئاتر صحنه ای 4تا 6 ساله موسیقی بعدازظهر پنج شنبه : 11/15 - 10 رباتیک ترم 1 و 2 4تا 6 ساله 12/45- 11/30 رباتیک ترم 3 و 4 7 تا 12 ساله 11/15 - 10 شطرنج 7 تا 12 ساله 12/45 - 11/30 شطرنج 4 تا 6 ساله 11/15 - 10 هوا و فضا 4تا 6 ساله 12/45 - 11/30 هوا و فضا 7 تا 14 ساله 11/15 - 10 نقاشی 7 تا 12 ساله 12/45 - 11/30 سفال 7 تا 12 ساله هزینه کلاسهای هنری 70 هزار تومان و موسیقی 200 هزارتومان ، رباتیک همرا ه با کیت 180 هزار تومان ، هوا و فضا همراه با کیت 140 هزار تومان ، شطرنج 120 هزار تومان می باشد . شروع ثبت نام : 1395/06/27 شنبه از ساعت 8 الی 17 می باشد . با تشکر مرکز 37

یزد ـ بیست و چهارمین عمل اهدای عضو در یزد انجام شد و اعضای مردم ۶۲ ساله زندگی چند بیمار را نجات داد. ادامه: بیست و چهارمین اهدای عضو در یزد/این بار مرد ۶۲ ساله زندگی بخش شد

امشب بیست و پنج ساله خواهم شد. یک بیست و پنج ساله که به اندازه تمام روزهای زندگی اش غمگین است و به اندازه تمام روزهای پیش رویش ترسیده. ی که دلتنگی امانش را بریده و دست و پابش را بسته. هیچ وقت باور نمی که بیست و پنج سالگی ام انقدر خالی باشد. خالی از عشق، شادی، امید، زندگی.

ازدواج پسر 28 ساله با زن 82 ساله به خاطر علاقه به صدای زن!! نوشته ازدواج پسر 28 ساله با زن 82 ساله اولین بار در اخبار پدیدار شد.

ملکه های زیبایی سال، مدل یا خواننده معروف نیستند بلکه انسان های عادی مثل من وشما هستند. آن ها زیبایی طبیعی دارند و این ع های بدون آرایش این واقعیت را ثابت می کند. کاریس تیول، ۲۳ ساله، استرالیا ربکا رات، ۲۳ ساله، بلیز راکوئل پلیسیر، ۲۵ ساله، هائیتی جوانا آ ، ۲۴ ساله، آلمان راشمیتا هاریمورتی، ۲۲ ساله، هندوستان هیلدور ماریا، ۲۴ ساله، ایسلند کارولینا دوران، ۲۷ ساله، کاستاریکا جیهان دیماک، ۲۰ ساله، تانزانیا کوشبو رامناواج، ۲۶ ساله، موریتانی آیریس میتنار، ۲۴ ساله، فرانسه dijana cvijetic، سن 23 سال، سوئیس کانی جیمنز، ۲۱ ساله، اکوادور ntandoyen i kunene، سن 24 ساله، آفریقای جنوبی منبع : bedunim.ir

رکنا: جوان 19 ساله انگلیسی به جرم قتل نوجوان 14 ساله ای بازداشت شد.

یک زن مصری 54 ساله با ازدواح با پسر 14 ساله، به اختلافات مالی با خانواده این پسر پایان داد.

یک زن مصری 54 ساله با ازدواح با پسر 14 ساله، به اختلافات مالی با خانواده این پسر پایان داد.

آ ین روز های بیست و چهارسالگی را سپری میکنم موهایم کم پشت شده چاق شدم چشم هایم ضعیفتر شدند با تمام اینها همه اصرار دارند که اصلا بهت نمی آید ۲۴ س باشد ، پُرِ پر ۲۰! خدایا این دیگر چه مدلی است! این ویژگی های من کجایش به بیست ساله ها میخورد! خلاصه که دلم نمیخواهد این روزها بگذرند و ۲۵ ساله شوم ، به نظر زیادی بزرگ شده ام!

برگزاری مراسم خواستگاری پسربچه 7 ساله از دخترعموی 4 ساله اش در مصر، جنجالی گسترده در شبکه های اجتماعی به پا کرد.

ازدواج عروس 29 ساله با مرد 92 سالهازدواج دختر 29 ساله زامبیایی با تاجر ثروتمند 92 ساله آفریقای جنوبی خبرساز شد . ادامه: ازدواج دختر 29 ساله با پیرمرد 92 ساله / ع

هیچ مسئول برگرداندن ما به خود قبلیمان نیست ، هیچ برای ما تا ی نمیگیرد که برگردیم همان جایی در خودمان که قبلن بودیم ، همه می آیند؛ همه چیز را در ما به هم می ریزند و می روند ، همه می آیند به بهانه ی سر و سامان دادن جای همه چیز را عوض می کنند ، در را به هم می زنند و می روند . ما می مانیم و حس های گمشده ، حرف های گمشده ، ما می مانیم و قسمتی از خودمان که توی هیچ کشو و روی هیچ میزی پیدا نمی کنیم . هیچ ما را به خود قبلیمان بر نمی گرداند ، یک روزی حوالی چهل سالگی وقت گردگیری پشت یکی از کمد ها تکه ای از خودم را پیدا می کنم همانی که به اندازه ی یک دختر بیست ساله می توانست عاشق باشد ، توی روزهای ل کننده ی چهل سالگی ام با چند تار سفید شده ی لای موهایم ، حتمن تمام شب پا درد میگیرم اگر بخواهم مثل آن موقع ها تمام کوچه را دنب بدوم و بخندم . آن روز شاید با پیازی که پوست میگیرم آن تکه از خودم را هم توی سطل بیندازم ، پیاز خورد کنم و از چشم هایم اشک بیاید ، به یاد سال هایی که دوست داشتن را توی خودم گُم کرده بودم . به یاد سال هایی که بیست ساله بودم و زانو هایم برای دویدن و خندیدن زُق زُق میکرد ، چون تو جای همه چیز را در من عوض کرده بودی و من پیدا نمی که نمی خود بیست ساله ام را ، و آن موقع آن قسمت از من به چه کار منِ چهل ساله خواهد آمد ؟ ،هیچ ما را به خود قبلیمان بر نمی گرداند ، ما یک جایی یک دفعه خودمان را گیر می آوریم که دیر است ، و لعنت به دیر پیدا .

مادر یک فرزند بیست و پنج ساله:چقد شوما چهرتون آشناست. تو دبیرستان ندیدمتون؟ منه دهه شصتی، با ذوق:شوما معلمین؟ مادر یک فرزند بیست و پنج ساله: نهههههه! همکلاسی نبودیم؟

مرد 40 ساله به اتهام کشته شدن تازه عروس 8 ساله در یک هتل بازداشت شد. پلیس شهر "حرض" با گزارش پزشکان یک بیمارستان که مرگ دختر 8 ساله را بسیار وحشتناک دانستند تحقیقات را آغاز د و مرد 40 ساله ای را که ادعا می کرد شوهر این دختر است را دربیمارستان بازداشت د. به گزارش گروه ترجمه رکنا، پدر این دختر 8 ساله نیز به خاطر تصمیم بی رحمانه شان ودادن اجازه برای ازدواج با مرد 40 ساله بازداشت شده است. ادامه خبر

رفیقِ بیست ساله! ببوس خونِ لاله! سحرگهان وضوکُن! به خونِ آن آلاله! سحر، رَوَد چو خون ها به ج ِ خیابان جوابِ هر گلوله شود دویست لاله دوباره خون بشویم زپیکَرِ وطن من! ز پیکَرِ رفیقم؛ جوانِ بیست ساله که کاسه ی سَرِ ما به خونِ شامِ یغما بر آن ِ دُژخیم، شبی شود پیاله چه نونهال هایی دوباره گشت پَ َر که انتقامِ هریک به خون شود حواله پسر چو رفته از دست سرشکِ مادرانه به برگِ گونه هایش چکیده همچو ژاله کتابِ شعرِ شاهد اَست و زینرو شود به دستِ ظالم چو کاغذِ مُچاله

دوباره جشن تنهایی رسیده ،، دوباره نیستی من بی قرارم منی که از نبودت سخت پیرم ،، چه فرقی میکنه چند سال دارم نه تبریکی نه پیغامی نه حرفی ،، نه امیدی که تو برگردی پیشم نه شمعی روشنه تو خلوت من ،، منم که ذره ذره آب میشم صد ساله غمگینم صد ساله که تنهام ،، صد ساله که از تو تنها تورو میخوام صد ساله که خستم صد ساله که پیرم ،، صد ساله که بی تو هر روز میمیرم دوباره بغض تا دم صبح ،، دوباره جشن دلتنگی گرفتم دوباره روز روشن با دل تو ،، دوباره بخت تیره با دل من منم که خالیم از حس دستات ،، منم که پر شدم از دردو ماتم واسه اینکه ش تم داد عشقت ،، تو میلادم بهت تبریک میگم صد ساله غمگینم صد ساله که تنهام ،، صد ساله که از تو تنها تورو میخوام صد ساله که خستم صد ساله که پیرم ،، صد ساله که بی تو هر روز میمیرم

مرد 40 ساله به اتهام کشته شدن تازه عروس 8 ساله در یک هتل بازداشت شد. پلیس شهر "حرض" با گزارش پزشکان یک بیمارستان که مرگ دختر 8 ساله را بسیار وحشتناک دانستند تحقیقات را آغاز د و مرد 40 ساله ای را که ادعا می کرد شوهر این دختر است را دربیمارستان بازداشت د. به گزارش گروه ترجمه رکنا، پدر این دختر 8 ساله نیز ... ادامه خبر

امشب دوباره همان دخترک حساس شانزه ساله شده ام...
کوچکترین چیزها ممکن است بهمم بریزد عصبانیم کند...

دخترک شانزده ساله را دوست دارم
بهتر از دخترک بیست ساله سنگ دل است
دخترک شانزده ساله لطیف و حساس و با احساس است.... محمد معتمدی در گوشم میخواند.... ای چشمان مست تو مینای من یاد تو چه میکند با حال اب من نوا منم ترانه تویی به موج غم کرانه تویی به عشق تو ... جاموندم! خنده تکراریه! گریه اما...

رکنا: حسابدار 58 ساله بریتانیایی با ضربات چاقوی یک جوان 20 ساله پرتغالی در آلگاروه منطقه ای در پرتغال کشته شد.دقاتل پس از جلسات دادگاه به 35 سال زندان محکوم شد.

می دانی !? شاید اگر من به جای تو دختر اول میشدم و تو به جای من دختر آ ، همه چیز به این خوبی نبود... شاید من نمی توانستم مثل تو که برای من مادری کردی ، برای تو دلسوزی کنم ... یا شاید مثل تو توانایی داشتن چند سن و سال را به طور همزمان نداشتم و نمی توانستم در آن واحد کوچک و بزرگ بشوم و دختر بیست و دو ساله ی وجودم را فعال کنم و سر بچرخانم و برای خواهرهای دیگرم بیست و پنج ساله و سی و ساله شوم و یا حتی سروقت زنی مسن و پنجاه و سه ساله برای هم پا شدن با مادر بشوم... در کدام ع ، مثل تو اینطور از ته دل خندیده ام و باعث خنده ی بقیه شده ام ? خواهر به قربان خندیدنت ، همیشه بخند همیشه ❤ . + خدایا خانواده ی کوچک خواهرم را به برایش حفظ کن ...

ازدواج زن 54 ساله با پسر 14 ساله , زن 54 ساله ای که از مستاجر خود طلب کار بود, با پسر 14 ساله آنها ازدواج کرد! نوشته جنجال ازدواج زن 54 ساله با پسر 14 ساله بجای طلبش! اولین بار در اخبار پدیدار شد.

می دانی !? شاید اگر من به جای تو دختر اول میشدم و تو به جای من دختر آ ، همه چیز به این خوبی نبود... شاید من نمی توانستم مثل تو که برای من مادری کردی ، برای تو دلسوزی کنم ... یا شاید مثل تو توانایی داشتن چند سن و سال را به طور همزمان نداشتم و نمی توانستم در آن واحد کوچک و بزرگ بشوم و دختر بیست و دو ساله ی وجودم را فعال کنم و سر بچرخانم و برای خواهرهای دیگرم بیست و پنج ساله و سی و ساله شوم و یا حتی سروقت زنی مسن و پنجاه و سه ساله برای هم پا شدن با مادر بشوم... در کدام ع ، مثل تو اینطور از ته دل خندیده ام و باعث خنده ی بقیه شده ام ? خواهر به قربان خندیدنت ، همیشه بخند همیشه ❤ . + خدایا خانواده ی کوچک خواهرم را به برایش حفظ کن ... + روز تاریخ دقیق نیست

مرد 40 ساله به اتهام کشته شدن تازه عروس 8 ساله در یک هتل بازداشت شد.   پلیس شهر "حرض" با گزارش پزشکان یک بیمارستان که مرگ دختر 8 ساله را بسیار وحشتناک دانستند تحقیقات را آغاز د و مرد 40 ساله ای را که ادعا می کرد شوهر این دختر است را دربیمارستان بازداشت د. به گزارش گروه ترجمه  رکنا، پدر این دختر 8 ساله نیز ... ادامه خبر

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها