جستجوی عبارت دار زیان


«زیان»(zy ān ) در بلوچی به معنی «گُم» هست و «زیان بوتِن» یه معنی گم شدن. همچنین «سَرا به زیانی داتِن» به معنی «سر را به باد دادن» و «خود را به کشتن دادن» است. حالا چند بیت شاهنامه را بر اساس تصحیح خالقی مطلق با همین دریافت از واژه ی زیان می خوانیم: ش ت آمد از ترک بر تازیان ز بهر فزونی سرآمد زیان (دوم 80/ 190) بشد تیز با لشکر خوزیان بر آن سود جُستن سرآمد زیان (دوم 93/ 331) چه روز بد آمد به ایرانیان سران را ز بخشش سرآمد زیان (سوم 76/ 806) همین امروز نیز در زبان اصیل بلوچی، به جای « سرآمد زیان » می گویند: «سرِ زیان بوت» یعنی این دو ترکیب با اندکی تفاوت یکی هستند. خالقی پس از تفحص بسیار به این نتیجه رسیده اند که سر را زیان آمدن چنین مفهومی دارد اما متاسفانه از کاربرد این عبارت در زبان بلوچی بی اطلاع بوده اند.

تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجه آنها در بیمارستان ها و سایر مراکز بهداشتی و درمانی مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب ی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور (تصویبنامه شماره 10414/ت51231هـ مورخ 17/8/1395 هیأت ان) سازمان اداری و استخدامی کشور- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

و از مردم، هست که خدا را در حاشیه می پرستد، پس اگر خوشی ای به او رسد، بدان دلگرم شود، و اگر فتنه ای به او رسد بر وجه [سابق] خویش دگرگون گردد، در دنیا و آ ت زیان کرده است؛ این است همان زیان آشکار.

بر اساس استانداردهای حسابداری با وقوع یک رویداد مهم بعد از تاریخ ترا مه ، تعدیلاتی باید صورت گیرد که این مهم در مقررات مالیاتی در نظر گرفته نشده است. 2-در استانداردهای حسابداری معاملات به دو گروه سریع المعامله و بلند مدت طبقه بندی می شوند. سود وزیان تحقق نیافته حاصل از ارزی سرمایه گذاریهای معاملاتی در پایان سال به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد ، اما زیان تحقق نیافته حاصل از سرمایه گذاریهای بلند مدت هر ساله به حساب سود و زیان دوره منظور شده ولی سود تحقق نیافته به حساب صاحبان سهام منتقل می شود و به حساب سود وزیان سال مورد رسیدگی منظور نمی شود، این در حالی است مقررات مالیاتی زیان تحقق نیافته حاصل از ارزی سرمایه گذاریها در پایان سال را هزینه قابل قبول نمی داند و قبول زیان به عنوان هزینه قابل قبول و مشمول مالیات نبود سود به علت انتقال آن به حساب حقوق صاحبان سهام دور از منطق مالیاتی است.

زیان های پرخاشگری علی رغم تمامی مسائل ذکر شده پرخاشگری همیشه اوقات نیز زیان آور و مضر نیست بلکه پرخاشگری از حد اعتدال خارج نشود و هدف آن تسلط بر مشکلات زندگی و ترقی و تعالی و آلایش انسان باشد نه تنها سودمند است بلکه ضروری نیز هست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پس لرزه های افشای زیان گسترده بانک ها در بورس را تشریح کرد و گفت: آن چیزی که برای بانک ملت در خصوص زیان دهی و نمادش در بورس اتفاق افتاده برای بقیه بانک ها متناسب با تبدیل صورت های مالی آن ها هم اتفاق خواهد افتاد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پس لرزه های افشای زیان گسترده بانک ها در بورس را تشریح کرد و گفت: آن چیزی که برای بانک ملت در خصوص زیان دهی و نمادش در بورس اتفاق افتاده برای بقیه بانک ها متناسب با تبدیل صورت های مالی آن ها هم اتفاق خواهد افتاد.

رئیس صندوق بین المللی پول گفت: سیاست اقتصادی «دونالد ترامپ» مبنی بر حمایت از تولید داخلی این کشور به زیان اقتصاد جهانی خواهد بود. ادامه: سیاست های ترامپ به زیان اقتصاد جهانی است

یک شرکت گروه کاشی و سرامیک بعد از آنکه زیان بالایی را در صورت مالی خود به ثبت رسانده بود، امروز در صورت مالی 9 ماهه با تعدیل مثبت 81 درصدی زیان خود را به حداقل رساند.

زیان احتمالی ، زیانی است محتمل ، ناشی از رویدادهای گذشته که وجود و مبلغ آن را رویدادهای آتی مشخص می کند . هسته مرکزی مفهوم زیان احتمالی ، ابهام است ، ابهام هم درمورد مبلغ زیان و هم نسبت به این که ، در واقع ، زیانی رخ داده است . بیشتر زیان های احتمالی می تواند بدهی های احتمالی خوانده شود . مشکلات حسابرسی زیان احتمالی : حسابرس باید وجود زیان احتمالی را ثابت کند . حسابرسان باید احتمال وقوع زیان را ارزی کنند . شروط ثبت زیان های احتمالی در دفاتر : اطلاعات موجود قبل از انتشار صورت های مالی محتمل بودن اینکه زیانی قبل از ترا مه واقع شده را نشان دهد . مبلغ زیان بتواند به طور معقول برآورد شود .

تحقیق در مورد فواید و زیان های فناوری درمحیط زندگی تحقیق درباره فواید و زیانهای یک فناوری درمحیط زندگی راه هایی برای کاهش زیان های یک فناوری فواید و زیان های موبایل تحقیق درباره کاربردهای چند ماده پرمصرف در زندگی روزانه راه هایی برای کاهش زیان های انرژی هسته ای فواید فناوری درباره فواید و زیانهای یک فناوری درمحیط زندگی خود ادامه مطلب

چند وقتی است که زیان ده شدن بانک ها در بورس، باری شده تا شاخص این بازار، روز به روز به پایین خمیده تر شود. سهامداران بانک ها، بانک مرکزی را عامل زیان ده شدن بانک ها و افت ارزش سهام آن ها معرفی می کنند، مسئولان بانک مرکزی هم می گویند که تنها شفاف سازی انجام داده اند و نه کاری دیگر. با این حال به نظر می رسد در این رابطه و در دورانی که گذار از اقتصاد تی به خصوصی را هر چند ناقص تجربه می کنیم، دو نکته قابل توجه باشد.

سرویس اقتصاد پایگاه خبری تحلیلی بی باک؛ بخش مهمترین عناوین: ادامه: سیاست های ترامپ به زیان اقتصاد جهانی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پس لرزه های افشای زیان گسترده بانک ها در بورس را تشریح کرد و گفت: آن چیزی که برای بانک ملت در خصوص زیان دهی و نمادش در بورس اتفاق افتاده برای بقیه بانک ها متناسب با تبدیل صورت های مالی آن ها هم اتفاق خواهد افتاد.

در حالی که بانک های تی زیان های چند هزار میلیاردی در صورت های مالی خود به جا گذاشته اند، این بار یک بانک خصوصی در صورت های مالی 6 ماهه 1022 میلیارد تومان و بانک خصوصی دیگر 43 میلیارد تومان زیان ثبت د.

در حالی که بانک های تی زیان های چند هزار میلیاردی در صورت های مالی خود به جا گذاشته اند، این بار یک بانک خصوصی در صورت های مالی 6 ماهه 1022 میلیارد تومان و بانک خصوصی دیگر 43 میلیارد تومان زیان ثبت د.

فرهنگ و ارشاد ی گفت: تعرفه کاغذ نباید افزایش پیدا کند چرا که زیان سنگینی به صنعت نشر کشور وارد می شود که این زیان در حوزه کتابخوانی نیز تاثیرات سوء به دنبال خواهد داشت.

در حالی که بانک های تی زیان های چند هزار میلیاردی در صورت های مالی خود به جا گذاشته اند، این بار یک بانک خصوصی در صورت های مالی 6 ماهه 1022 میلیارد تومان و بانک خصوصی دیگر 43 میلیارد تومان زیان ثبت…

اصل شرکت شرکا در سود و زیان را قسمت اول ماده 575 قانون مدنی به این عبارت بیان کرده است: «هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند...» پس هر شریکی با ورود در شرکت باید خطر ناشی از فعالیت آن را، لااقل در حد سهم خود تحمل کند. نسبت شرکت در سود و زیان را نیز قانون گذار معین کرده است: هر شریک به نسبت آنچه آورده در سود و زیان سهیم است و اگر آورده های شرکا مساوی باشد، شرکا به نحو مساوی سود و زیان را میان خود تقسیم می کنند. البته این امر در صورتی است که شرکا در قرارداد شرکت شرط خلاف نکرده باشند. اما هرگاه شرکا در قرارداد نسبت مزبور را معین نکرده باشند چه باید کرد؟ این سؤال کلی را بهتر است به صورت دو سؤال جزئی مطرح کنیم. 1.آیا شرکا می تواند شرط کنند که سود فقط به یک یا چند نفر از آنها تعلق گیرد و نه به دیگران، یا شرط کنند که بعضی از شرکا از شرکت در زیان معاف باشند؟ جواب این سؤال منفی است. در واقع، در ماده 575 قانون مدنی، شرکت شرکا در نفع و ضرر بیان شده و در قسمت اخیر آن آمده است: «... مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد». به همین دلیل، شرکا را نمی توان به طور مطلق از بین بردن سود محروم یا از تحمل زیان معاف دانست، بلکه فقط می توان نسبت سود و زیان را کم و زیاد کرد. در واقع، حذف سود و زیان به طور کامل در مورد یک یا چند شریک، به این معناست که قرارداد شرکتی با آنان در بین نیست و در واقع، چنین اشخاصی شریک نیستند

اگرمالک خودوری دارای بیمه نامه و فاقد سند فوت کند و وراث او بدون انجام انحصار وراثت، باعث ایجاد حادثه جرحی و یا مالی شوند، آیا شرکت بیمه خسارت را پرداخت می کند؟ در پاسخ باید گفت که پرداخت خسارت ثالث نیازی به حضور مالک خودرو ندارد. مدارک راننده مسبب حادثه، زیان دیده و خودرو مورد نیاز است. برای زیان مالی همین مدارک همراه با بازدید خودروهای مقصر و زیان دیده توسط کارشناس خسارت بیمه گر کفایت می کند. در مورد زیان بدنی، گزارش پلیس هم برای تشکیل پرونده مورد نیاز است.

اصل جبران خسارت «به عنوان یکی از بنیادی ترین اصول در قرارداد بیمه خسارت، دارای نقش موضوعی است و نیز قلمرو موضوعی گسترده تری نسبت به مفهوم خسارت در مسئولیت مدنی دارد. این اصل متضمن دو جلوه است؛ نخست اینکه به موجب این اصل، بیمه گر متعهد به جبران خسارتی است که در نتیجه وقوع حادثه مورد بیمه بر اموال بیمه گذار در بیمه اموال و بر اشخاص در بیمه مسئولیت وارد شده است. لذا، جبران خسارت باید زیان دیده را در وضعیتی که قبل از وقوع حادثه داشته قرار دهد. درواقع مطابق این اصل، خسارت وارده باید به تمامی و به نحو مطلوب جبران شود که به بُعد اثباتی نیز معروف اس. دوم اینکه جبران نباید موجب افزایش دارایی زیان دیده شود و بیمه نباید هرگز به صورت منبع انتفاع برای زیان دیده درآید (جنبه منفی). به هرحال، هرچند این اصل دارای دو رویکرد متفاوت یا مثبت و منفی است، اما در مقام اجرا و اعمال آن لازم است رویه قضایی بر بُعد اثباتی آن اعتماد و تکیه کند، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. این اصل از اصول آمره قراردادهای بیمه خسارت است که در اجرای آن، بیمه گران تعهد دارند که خسارت واقعی (ارزی شده) زیان دیدگان را طبق مفاد و شرایط بیمه نامه صادر شده، حداکثر تا سقف تعهدات بیمه ای جبران کنند. در این مقاله سعی شده است به این پرسش اصلی و بنیادین درخصوص نقش اصل جبران خسارت در قراردادهای بیمه و وجوه تمایز آن با جبران خسارت مدنی پاسخ داده شود و مورد بررسی حقوقی قرار گیرد. علاقمندان به مطالعه این مقاله می توانند به قسمت مقالات بیمه ای واقع در منوی منابع علمی سایت انجمن حرفه ای صنعت بیمه مراجعه یا اینجا را کلیک نمایند.

رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه نظام بانکی کشور زیان ده است، گفت: باید به گونه ای بانکداری کنیم که توجیه اقتصادی داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی ایران با بیان اینکه نظام بانکی کشور زیان ده است، گفت: باید به گونه ای بانکداری کنیم که توجیه اقتصادی داشته باشد.

تازه ترین اطلاعات آماری نشان می دهد هرچند حجم معاملات بازار مسکن رو به افزایش است اما همچنان سکه پربازده ترین و بورس زیان ده ترین بازار برای سرمایه گذاران در ۳۰۰ روز سپری شده از سال ۹۵ بوده است.

رئیس بانک مرکزی ایران رشد اقتصادی بدون نفت در سه ماهه امسال را ۲.۶ درصد اعلام کرد و گفت: نظام بانکی کشور هم اکنون با مشکل مواجه است و زیان تولید می کند.

فرهنگ و ارشاد ی گفت: تعرفه کاغذ نباید افزایش پیدا کند چرا که زیان سنگینی به صنعت نشر کشور وارد می شود که این زیان در حوزه کتابخوانی نیز تاثیرات سوء به دنبال خواهد داشت.

اقلام استثنایی باید در محاسبه سود یا زیان فعالیتهای عادی منظور شود . مبلغ هر قلم استثنایی (منفرداً یا در صورت تشابه نوع ، در مجموع ) باید به طور جداگانه و ترجیحاً در متن صورت سود و زیان تحت سرفصل درآمد یا هزینه مربوط منع گردد . اعم از اینکه انعکاس این اقلام در متن صورت سود و زیان یا در یادداشتهای توضیحی صورت گیرد، این اقلام باید به عنوان اقلام استثنایی قابل تشخیص باشد و این گونه تصریح گردد . شرح مناسبی در مورد هر یک از اقلام استثنایی جهت درک ماهیت این اقلام ضروری است

عضو شورای عالی بورس گفت: پیش از تغییر مدیریت بانک ملت، رقمی که به عنوان سود حسابرسی شده قرار دادند سود ۲ هزار میلیارد تومان بود، بانک مرکزی در مطالعات بعدی متوجه شد گزارش ها مشکل داشته و زیان ۳ هزار میلیاردی اعلام شد.

به طور کلی می توان گفت که بهداشت حرفه ای علمی چند رشته ای بوده و ترکیبی از علوم ی و پزشکی می باشد.یکی از برنامه های اصلی بهداشت حرفه ای، مطالعه شرایط نامناسب محیط کار یا به عبارتی بررسی و ارزی عوامل زیان آور محیط کار می باشد،که این عوامل خود به پنج دسته تقسیم می شوند: 1- عوامل زیان آور فیزیکی محیط کار شامل سرو صدا،گرما و رطوبت،سرما ،ارتعاش،فشار، روشنایی، پرتو و الکتریسیته 2-عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار مانند گازها،بخارات ،دود و دمه،گرد و غبار ،اسیدها وبازها،ف ات و... 3-عوامل زیان آور بیولوژیکی محیط کار شامل: انتقال ویروس ها،باکتری ها،قارچ ها،انگل ها و ریکتزیاها از طریق انتقال خون و سایر مایعات بدن 4-عوامل زیان اور مکانیکی و ارگونومیکی محیط کار شامل: پوزیشن های نامناسب حین کار، بلند و حمل بار بیش از حد مجاز،سطوح کار شامل میز ،صندلی،ابزارالات مورد استفاده ،تجهیزاتی که مناسب طراحی نشده باشند (عدم تطابق کار با کاربر )و ... 5-عوامل زیان آور روحی و روانی محیط کار مانند روابط کارگر با کارفرما،همکاران و زیردستان،استرس های شغلی، تشویق ها و تنبیه ها، ارتقا شغلی، رضایت شغلی و ... چنانچه هر یک از عوامل یاد شده فوق از حد تحمل فیزیولوژیک بدن انسان پیشی گیرد؛عوارض و آسیب های را ایجاد خواهند نمود. در بهداشت حرفه ای عمده کوشش ها بر شناسایی این عوامل،اندازه گیری و در صورت نیاز کنترل آنها متمرکز است.

همشهری آنلاین: رئیس صندوق بین المللی پول گفت: سیاست اقتصادی «دونالد ترامپ» مبنی بر حمایت از تولید داخلی این کشور به زیان اقتصاد جهانی خواهد بود.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها