جستجوی عبارت دستگاه جوجه کشی خانگی حرفه ای ایزی باتور


جوجه کشی خانگی ارزان - جوجه کشی ایزی باتور 96 تایی
فروش دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 96 تایی - جوجه کشی خانگی
ارسال رایگان به سراسر کشور
09199762163
دستگاه جوجه کشی 96 تایی دستگاه جوجه کشی 96 تایی -دستگاه جوجه کشی هواباتور 48 تایی - دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 - قیمت دستگاه جوجه کشی 5 تایی- قیمت دستگاه جوجه کشی 126 تایی- دستگاه جوجه کشی ارزان - دستگاه جوجه کشی-جوجه کشی - فروش دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 96 تایی - جوجه کشی خانگی - جوجه کشی 96 تایی ایزی باتور - جوجه کشی مرغ - جوجه کشی بوقلمون
جوجه کشی قرقاول - جوجه کشی صنعتی و خانگی - جوجه کشی ایزی باتور - ماشین جوجه کشی - ماشین جوجه کشی خانگی - دستگاه جوجه کشی - ید دستگاه جوجه کشی- فروش دستگاه جوجه کشی - جوجه کشی ارزان

دستگاه جوجه کشی حرفه ای

دستگاه جوجه کشی حرفه ای 12 تایی نسل جدیدی از ماشین های جوجه کشی خانگی ساخت گروه صنعتی اسکندری میباشد . این دستگاه جوجه کشی به همت گروه تحقیق و توسعه پس ازصرف مدت3ساله به تولیدانبوه رسیده و به بازار ایران عرضه شده است. دستگاه جوجه کشی حرفه ای ایزی باتور 6 پرو ، همانطور که از نامش پیداست نسخه پیشرفته یک دستگاه جوجه کشی خانگی محسوب میگردد و تفاوت های بیشماری بین دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 حرفه ای با سایر ماشین های جوجه کشی موجود در بازار وجود دارد . یکی از تفاوت های فاحش این دستگاه جوجه کشی نوع چرخش آن است. چرخش دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 بصورت 360 درجه می باشد. برخلاف سایر دستگاه های جوجه کشی که از تکنولوژی چرخش تخم 90 درجه ای استفاده میکنند ؛ این دستگاه جوجه کشی سیستم گردش تخم 360 درجه ای را به خدمت گرفته است. این تکنولوژی ، باعث افزایش میزان راندمان جوجه دهی ، خصوصاً پرندگان حساس ( مانند پرندگان زینتی ) میگردد. دومین قابلیت دستگاه جوجه کشی 12 تایی ایزی باتور شش استفاده از هوش و تکنولوژی منطق فازی می باشد. این قابلیت ماشین جوجه کشی 12 تایی را به یک سیستم جوجه دهی همه تن حریف مبدل ساخته است.

https://iranjooje.com/product/دستگاه-جوجه-کشی-حرفه-ای/

دستگاه جوجه کشی حرفه ای ایزی باتور 6 دستگاه جوجه کشی حرفه ای 12 تایی نسل جدیدی از ماشین های جوجه کشی خانگی ساخت گروه صنعتی اسکندری میباشد . این دستگاه جوجه کشی به همت گروه تحقیق و توسعه پس ازصرف مدت3ساله به تولیدانبوه رسیده و به بازار ایران عرضه شده است. دستگاه جوجه کشی حرفه ای ایزی باتور 6 پرو ، همانطور که از نامش پیداست نسخه پیشرفته یک دستگاه جوجه کشی خانگی محسوب میگردد و تفاوت های بیشماری بین دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 حرفه ای با سایر ماشین های جوجه کشی موجود در بازار وجود دارد . یکی از تفاوت های فاحش این دستگاه جوجه کشی نوع چرخش آن است. چرخش دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 بصورت 360 درجه می باشد. برخلاف سایر دستگاه های جوجه کشی که از تکنولوژی چرخش تخم 90 درجه ای استفاده میکنند ؛ این دستگاه جوجه کشی سیستم گردش تخم 360 درجه ای را به خدمت گرفته است. این تکنولوژی ، باعث افزایش میزان راندمان جوجه دهی ، خصوصاً پرندگان حساس ( مانند پرندگان زینتی ) میگردد. دومین قابلیت دستگاه جوجه کشی 12 تایی ایزی باتور شش استفاده از هوش و تکنولوژی منطق فازی می باشد. این قابلیت ماشین جوجه کشی 12 تایی را به یک سیستم جوجه دهی همه تن حریف مبدل ساخته است. دستگاه جوجه کشی حرفه ای

دستگاه جوجه کشی easy bator 5 دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 5 دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 5 ارزان ترین نسخه از دستگاه های گروه صنعتی اسکندری میباشد ادامه مطلب

دستگاه جوجه کشی حرفه ای
دستگاه جوجه کشی ماهر 12 تایی نسل جدیدی از خودرو های جوجه کشی خانگی ساخت مجموعه صنعتی اسکندری می باشد . این دستگاه جوجه کشی به تلاش تیم تحقیق و توسعه و گسترش پس ازصرف مدت3ساله به تولیدانبوه رسیده و به بازار ایران عرضه شده است . دستگاه جوجه کشی ماهر ایزی باتور 6 پرو , همانگونه که از نامش پیداست ورژن توسعه یافته یک دستگاه جوجه کشی خانگی محسوبمی گردد و تفاوت های بیشماری فی م ن دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 ماهر با بقیه خودرو های جوجه کشی جان دار در بازار موجود است . یک کدام از تفاوت های فاحش این دستگاه جوجه کشی دستهچرخش آن است . چرخش دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 بصورت 360 جایگاه میباشد . برخلاف بقیه دستگاه های جوجه کشی که از تکنولوژی چرخش تخم 90 مرتبه ای به کار گیری مینمایند ; این دستگاه جوجه کشی سیستم گردش تخم 360 سکو ای را به سرویس گرفته است . این تکنولوژی , منجر ارتقاء میزان بازده جوجه دهی , خصوصاً طیوران حیاتی ( نظیر پرنده ها زینتی ) می گردد . دو مین قابلیت و امکاندستگاه جوجه کشی 12 تایی ایزی باتور شش به کارگیری از هوش تصنعی و و تکنولوژی منطق فازی است . این امکان اتومبیل جوجه کشی 12 تایی را به یک سیستم جوجه دهی تمامی بدن رقیب مبدل ساخته است .

دستگاه جوجه کشی حرفه ای
دستگاه جوجه کشی حرفه ای 12 تایی نسل جدیدی از ماشین های جوجه کشی خانگی ساخت گروه صنعتی اسکندری میباشد . این دستگاه جوجه کشی به همت گروه تحقیق و توسعه پس ازصرف مدت3ساله به تولیدانبوه رسیده و به بازار ایران عرضه شده است. دستگاه جوجه کشی حرفه ای ایزی باتور 6 پرو ، همانطور که از نامش پیداست نسخه پیشرفته یک دستگاه جوجه کشی خانگی محسوب میگردد و تفاوت های بیشماری بین دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 حرفه ای با سایر ماشین های جوجه کشی موجود در بازار وجود دارد . یکی از تفاوت های فاحش این دستگاه جوجه کشی نوع چرخش آن است. چرخش دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 بصورت 360 درجه می باشد. برخلاف سایر دستگاه های جوجه کشی که از تکنولوژی چرخش تخم 90 درجه ای استفاده میکنند ؛ این دستگاه جوجه کشی سیستم گردش تخم 360 درجه ای را به خدمت گرفته است. این تکنولوژی ، باعث افزایش میزان راندمان جوجه دهی ، خصوصاً پرندگان حساس ( مانند پرندگان زینتی ) میگردد. دومین قابلیت دستگاه جوجه کشی 12 تایی ایزی باتور شش استفاده از هوش و تکنولوژی منطق فازی می باشد. این قابلیت ماشین جوجه کشی 12 تایی را به یک سیستم جوجه دهی همه تن حریف مبدل ساخته است.
https://iranjooje.com/product/دستگاه-جوجه-کشی-حرفه-ای/

دستگاه جوجه کشی eb5 تولید شده توسط گروه صنعتی اسکندری دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 5
دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 5 یکی از برترین و البته دقیقترین دستگاه های جوجه کشی در سطح ایران و جهان میباشد ادامه مطلب

دستگاه جوجه کشی حرفه ای دستگاه جوجه کشی حرفه ای 12 تایی نسل جدیدی از خودرو های جوجه کشی خانگی ساخت تیم صنعتی اسکندری می باشد . این دستگاه جوجه کشی به تلاش تیم تحقیق و توسعه و گسترش پس ازصرف مدت3ساله به تولیدانبوه رسیده و به بازار کشور ایران عرضه شده است . دستگاه جوجه کشی ماهر ایزی باتور 6 پرو , همان گونه که از نامش پیداست ورژن توسعه یافته یک دستگاه جوجه کشی خانگی محسوب می شود و تفاوت های بیشماری در بین دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 ماهر با بقیه خودرو های جوجه کشی جانور در بازار موجود هست . یکی تفاوت های فاحش این دستگاه جوجه کشی جور چرخش آن است . چرخش دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 6 بصورت 360 مرتبه میباشد . برخلاف بقیه دستگاه های جوجه کشی که از تکنولوژی چرخش تخم 90 جایگاه ای به کار گیری می نمایند ; این دستگاه جوجه کشی سیستم گردش تخم 360 رتبه ای را به سرویس گرفته است . این تکنولوژی , سبب ساز ارتقا میزان بازده جوجه دهی , خصوصاً پرنده ها دارای اهمیت ( مثل طیوران زینتی ) می گردد . دو مین قابلیت و امکان دستگاه جوجه کشی 12 تایی ایزی باتور شش به کار گیری از هوش تصنعی و تکنولوژی منطق فازی میباشد . این قابلیت و امکان اتومبیل جوجه کشی 12 تایی را به یک سیستم جوجه دهی کلیه بدن رقیب مبدل ساخته است .

دستگاه جوجه کشی خانگی حرفه ای ( ایزی باتور 6 )
برای یک جوجه کشی مطمئن با راندمان بالا 90 درصد دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور 6 را یداری نمایید. این دستگاه حرفه ای و اتوماتیک بوده و نمونه ی پیشرفته نمونه قبلی خود یعنی ایزی باتور 5 است . این دستگاه جزو پرفروش ترین محصولات گروه صنعتی اسکندری میباشد . از دستگاه جوجه کشی 12 تایی حرفه ای ( ایزی باتور 6 ) برای جوجه کشی از پرندگانی چون مرغ ، بلدرچین و مخصوصاً پرندگان زینتی استفاده می شود . تمام تجهیزات و سیستم بکار رفته در این دستگاه مطابق با بروزترین های تولید شده در ایران و جهان میباشد . sht sensirion سنسوری است که در این دستگاه بکار رفته است. این سنسور ساخت کشور سوئیس بوده و جزو برترین سنسور ها در سراسر جهان میباشد . از ویژگی های بارز این سنسور نیاز نداشتن به کالیبره مجدد است . بدنه این دستگاه از جنس کریستال نشکن همراه با abs میباشد . دماسنج و رطوبت سنج بکار رفته تمام دیجیتال است . سیستم چرخش تخم 360 درجه در این دستگاه مانع چسبیدن نطفه درون تخم به پوسته می شود . نوع کاور این دستگاه ضد اشعه ماوراء بنفش بوده که مانع ورود اشعه های مضر خورشید به درون دستگاه می شود . ایزی باتور 6 مجهز به پمپ رطوبت میباشد که تفاوت بارز این مدل با مدل قبلی است . کنترل هوشمند دما و سیستم کنترل فازی دما یکی از ویژگی های برتر این دستگاه نسبت به دیگر دستگاه ها میباشد . ماشین جوجه کشی خانگی حرفه ای ایزی باتور 6 دارای 12 ماه گارانتی بی قید و شرط و 10 سال خدمات پس از فروش میباشد .

فروشگاه تی تاک عرضه کنننده انواع ایزی باتور - دستگاه جوجه کش های خانگی
محصولات دیگر: دستگاه جوجه کشی ایزی باتور هواباتور های 48 تای هواباتور های 96 تایی دستگاه جوجه کشی 168 تایی
وبسایت برای دیدن محصولات :
فروشگاه تی تاک

تلفن تماس-09199762163 09120578916


دستگاه جوجه کشی خانگی ارزان قیمت ایزی باتور 5
ایزی باتور 5 یکی از برترین دستگاه ها برای جوجه کشی از پرندگان با راندمان بالا میباشد . از این دستگاه برای جوجه گیری از انواع پرندگان و خزندگان مورد استفاده قرار می گیرد . ایزی باتور 5 در زمره دستگاه های جوجه کشی خانگی میباشد . دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 5 مجهز به شانه های همه کاره میباشد که قادر است هر سایز تخم را در خود جای دهد . سنسور فوق العاده پیشرفته sht sensirion در این دستگاه بکار رفته است . این سنسور ساخت کشور سوئیس بوده و یکی از برترین مدل ها در سراسر دنیا است . این دستگاه مجهز به سیستم چرخش تخم به صورت 360 درجه میباشد که همانند عملکرد مرغ مادر شبیه سازی شده است . بدنه و درب این دستگاه از جنس بلور نشکن بوده و دودی است ؛ این عامل مانع ورود اشعه های مضر خورشید به داخل دستگاه می شود . ساخت همه قطعات این دستگاه در ما ی انجام شده و در ایران ضد نویز مونتاژ شده است . ایزی باتور 5 دارای قابلیت امکان اتصال به برق اضطراری میباشد که مشکل امکان قطع شدن برق را حل کرده است . ماشین جوجه کشی خانگی ارزان قیمت ایزی باتور 5 ساخت گروه صنعتی اسکندری دارای 12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش میباشد .

دستگاه جوجه کشی ارزان
دستگاه جوجه کشی ارزان ایزی باتور 5 جدیدترین محصول ساخت گروه صنعتی اسکندری می باشد. دلیل عرضه این ماشین جوجه کشی به بازارهای ایران ، رفع نیاز تمامی اقشار و علاقمندان به پرورش پرندگان خانگی و زینتی می باشد. دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 5 ، ارزانترین و پربازده ترین ماشین جوجه کشی به معنای واقعی کلمه می باشد و با اطمینان میتوان گفت ، تمامی ماشین های جوجه کشی ارزان از این قیمت تنها ظاهر شبیه به ماشین جوجه کشی دارند و قابلیت جوجه کشی ندارند.

https://iranjooje.com/product/دستگاه-جوجه-کشی-ارزان/

فروش دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 96 تایی - جوجه کشی خانگی
ارسال رایگان به سراسر کشور
09199762163
دستگاه جوجه کشی 96 تایی

دستگاه های جوجه کشی تجهیزاتی هستند که شرایط لازم برای جوجه کشی از تخم های نطفه دار انواع پرندگان را فراهم می کنند. این شرایط شامل دما ، رطوبت ، چرخش تخم ها و تهویه و ا یژن رسانی است. این دستگاه ها که انکوباتور یا ماشین جوجه درآوری نیز نامیده می شوند امروزه در ظرفیت های کوچک و بسیار بزرگ ساخته می شوند. با توجه ظرفیت ماشین های جوجه درآوری می توان آن ها را به اقسام خانگی ، نیمه صنعتی و صنعتی تقسیم بندی کرد. دستگاه های جوجه کشی خانگی معمولا دارای ظرفیت کمتر از 150 عدد تخم مرغ ، نیمه صنعتی ها بین 150 تا 2000 عدد تخم مرغ و صنعتی ها بیشتر از 2000 عدد تخم مرغ ظرفیت دارند. دستگاه جوجه کشی خانگی یکی از محصولات تولید شده توسط گروه صنعتی اسکندری میباشد که با نام ایزی باتور طراحی ، تولید و روانه بازار میگردد ، دستگاه های جوجه کشی خانگی ایزی باتور در تعداد مختلفی از 12 تایی تا 96 تایی موجود میباشند که امکان استفاده در منزل و محیط های کوچک را برای کاربر فراهم می آورد. در صورتی که قصد جوجه کشی از پرندگانی مانند مرغ ، بلدرچین ، کبک ، غاز ، اردک ، بوقلمون و... را داشتید میتوانید از دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور 1 و 2 استفاده نمایید و در صورتی که قصد جوجه کشی از پرندگان زینتی و یا خزندگان را داشتید نیز میتوانید از دستگاه جوجه کشی ارزان ایزی باتور 5 و دستگاه جوجه کشی حرفه ای ایزی باتور 6 استفاده نمایید. توجه داشته باشید که تمامی انکوباتورهای ذکر شده امکان جوجه کشی از تمامی پرندگان و خزندگان را دارا میباشند و تنها تفاوت آنها در دقت اعمال میزان دما و رطوبت میباشد. برای اطلاعات بیشتر در این مورد میتوانید به صفحه هر یک از محصولات مراجعه فرموده و اطلاعات کامل تری را در مورد دستگاه های جوجه کشی مطالعه فرمایید.

دستگاه جوجه کشی ارزان دستگاه جوجه کشی ارزان ایزی باتور 5 جدیدترین محصول ساخت گروه صنعتی اسکندری می باشد. دلیل عرضه این ماشین جوجه کشی به بازارهای ایران ، رفع نیاز تمامی اقشار و علاقمندان به پرورش پرندگان خانگی و زینتی می باشد. دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 5 ، ارزانترین و پربازده ترین ماشین جوجه کشی به معنای واقعی کلمه می باشد و با اطمینان میتوان گفت ، تمامی ماشین های جوجه کشی ارزان از این قیمت تنها ظاهر شبیه به ماشین جوجه کشی دارند و قابلیت جوجه کشی ندارند. https://iranjooje.com/product/دستگاه-جوجه-کشی-ارزان/

در بازار ماشین های جوجه کشی بسیار وجود دارد در این میان دستگاه های جوجه کشی مانند ایزی باتور پنج نیز به چشم می آید. دستگاه جوجه کشی ارزان ایزی باتور با قیمت بسیار پایین از کیفیت بسیار بالای برخوردار می باشد.

دستگاه های جوجه کشی تجهیزاتی هستند که شرایط لازم برای جوجه کشی از تخم های نطفه دار انواع پرندگان را فراهم می کنند. این شرایط شامل دما ، رطوبت ، چرخش تخم ها و تهویه و ا یژن رسانی است. این دستگاه ها که انکوباتور یا ماشین جوجه درآوری نیز نامیده می شوند امروزه در ظرفیت های کوچک و بسیار بزرگ ساخته می شوند. با توجه ظرفیت ماشین های جوجه درآوری می توان آن ها را به اقسام خانگی ، نیمه صنعتی و صنعتی تقسیم بندی کرد. دستگاه های جوجه کشی خانگی معمولا دارای ظرفیت کمتر از 150 عدد تخم مرغ ، نیمه صنعتی ها بین 150 تا 2000 عدد تخم مرغ و صنعتی ها بیشتر از 2000 عدد تخم مرغ ظرفیت دارند. دستگاه جوجه کشی خانگی یکی از محصولات تولید شده توسط گروه صنعتی اسکندری میباشد که با نام ایزی باتور طراحی ، تولید و روانه بازار میگردد ، دستگاه های جوجه کشی خانگی ایزی باتور در تعداد مختلفی از 12 تایی تا 96 تایی موجود میباشند که امکان استفاده در منزل و محیط های کوچک را برای کاربر فراهم می آورد. در صورتی که قصد جوجه کشی از پرندگانی مانند مرغ ، بلدرچین ، کبک ، غاز ، اردک ، بوقلمون و... را داشتید میتوانید از دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور 1 و 2 استفاده نمایید و در صورتی که قصد جوجه کشی از پرندگان زینتی و یا خزندگان را داشتید نیز میتوانید از دستگاه جوجه کشی ارزان ایزی باتور 5 و دستگاه جوجه کشی حرفه ای ایزی باتور 6 استفاده نمایید. توجه داشته باشید که تمامی انکوباتورهای ذکر شده امکان جوجه کشی از تمامی پرندگان و خزندگان را دارا میباشند و تنها تفاوت آنها در دقت اعمال میزان دما و رطوبت میباشد. برای اطلاعات بیشتر در این مورد میتوانید به صفحه هر یک از محصولات مراجعه فرموده و اطلاعات کامل تری را در مورد دستگاه های جوجه کشی مطالعه فرمایید.

دستگاه جوجه کشی 96 تایی ( ایزی باتور 2 )
ایزی باتور 2 یک دستگاه جوجه کشی خانگی است که از ظرفیت نسبتاً بالایی برخوردار است. راندمان این دستگاه بالای 90 درصد میباشد . دستگاه نام برده مطابق با آ ین تکنولوژی و فناوری روز طراحی شده و نحوه کارکرد آن به صورت تمام اتوماتیک است . محور اصلی ساخت دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 2 بر پایه کیفیت بالا در نظر گرفته شده و پیرو همین علت ، تمامی قطعات بکار رفته در دستگاه ساخته کشور ما ی بوده که در ایران به شکل smd ( بدون نویز ) مونتاژ می شود . از ویژگی ها بارز این دستگاه می توان به سیستم انتخاب پرنده آن اشاره کرد که جوجه کشی را برای کاربران بدون تجربه نیز به فعالیتی بسیار آسان تبدیل می نماید . این دستگاه دارای نمایشگر روز شمار جوجه کشی میباشد . سنسور بکار رفته در این ماشین جوجه کشی sht sensirion بوده که ساخت کشور سوئیس است . این سنسور ها فقط یک بار در سوئیس کالیبره می شوند و به کالیبراسیون مجدد نیاز ندارند . ایزی باتور 2 قادر به جوجه کشی از 240 تخم سایز کوچک ، 96 تخم سایز متوسط و 36 تخم سایز بزرگ میباشد . یکی از ویژگی هایی که این دستگاه را بهترین در زمره دستگاه های جوجه کشی خانگی کرده است قابلیت ستر – هچر هم زمان آن میباشد . این قابلیت باعث شده تا کاربر با توجه به وضع مالی خود در چند مرحله به ید تخم ها به پردازد و هر بار تخم های یداری شده را در دستگاه همراه با تخم های قبلی قرار دهد . در این دستگاه سه نوع شانه در سایز های بزرگ ، متوسط و کوچک برای جوجه کشی از تخم های نطفه دار وجود دارد . این دستگاه قابلیت اتصال به برق اضطراری را دارد و در صورت قطعی برق با استفاده از یک باتری می توان برق دستگاه را تامین کرد . ماشین جوجه کشی خانگی ایزی باتور 2 دارای 12 ماه گارانتی بی قید و شرط و 10 سال خدمات پس از فروش میباشد .دستگاه جوجه کشی ارزان قیمت : ایزی باتور 5 یکی از ارزانترین دستگاه های جوجه کشی موجود در بازار ایران میباشد ، امکاناتی که دستگاه جوجه کشی ارزان قیمت easy bator 5 در اختیار کاربر قرار میدهد نسبت به قیمت آن بسیار ناچیز میباشد ، این دستگاه جوجه کشی دارای 365 روز گارانتی بدون قید و شرط برای تمامی قطعات دستگاه و 10 تضمین تامین قطعات یدکی میباشد که به نوعی محصول یداری شده را ضمانت مینماید. ایزی باتور 12 تایی ایران جوجه امکان جوجه کشی از هر پرنده ای را در منزل ، محل کار و… فراهم آورده است و شما میتوانید با استفاده از این محصول لذت جوجه کشی را در خانه همراه با خانواده خود تجربه کنید. دستگاه جوجه کشی ارزان

دستگاه جوجه کشی ارزان – دستگاه جوجه کشی ایزی باتور پنج نسخه اقتصادی ماشین جوجه کشی ایزی باتور شش ساخت مینیاتور میباشد که جهت ارزان تر شدن برخی از آپشن های آن حذف شده است با این وجود هنوز دقیق و کاراست و برای جوجه کشی از پرندگان مختلف ایده آل است این دستگاه جوجه کشی دارای بدنه تماما شفاف از کریستال نشکن و کاملاً است که جهت جلوگیری از ورود طیف نوری زیان آور خورشید کاور شده و دودی شده است ولی تخم های نطفه دار داخل دستگاه دقیقا قابل مشاهده میباشد.
امکانات دستگاه جوجه کشی 12 عددی خانگی (آماتور)
این دستگاه دارای یک نمایشگر دیجیتال و یک برد پیش رفته دیجیتال است که بصورت کاملا خ ر و با سیستم هوشمند با تکنولوژی فازی با استفاده از المنت های روکش دار درجه جرارت دستگاه را بصورت دقیق تنظیم می نماید. دستگاه ایزی باتور پنج در قسمت پایین دستگاه دارای شیارهای است که برای تامین رطوبت دستگاه در داخل آنها آب ریخته میشود استفاده از این دستگاه بسیار ساده و آسان بوده و نیاز به هیچ تخصص و یا مهارت خاصی ندارد این دستگاه جوجه کشی با برق 220 ولت شهری معمولی مورد استفاده قرار میگیرد و توان مصرفی آن حدودا 30 وات معادل یک سوم یک لامپ 100 وات میباشد.چرخش تخم در داخل ماشین جوجه کشی 12 تایی بصورت 360 درجه و به شکل مداوم انجام میگیرد که این مهم راندمان تبدیل تخم نطفه دار به جوجه را به طرز قابل توجهی افزایش میدهد
ابعاد و گارانتی دستگاه جوجه کشی 12 عددی خانگی (آماتور)
این دستگاه دارای سه کیلوگرم وزن و ابعاد 30*28*38 سانتی متر میباشد محصول دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط و ده سال تضمین فروش قطعات یدکی میباشد. این ماشین جوجه کشی توانای جوجه کشی از تمام پرندگان از جمله بلدرچین و کبک ، بوقلمون ، مرغ ، غاز و اردک را دارا میباشد اگر به دنبال یک ماشین جوجه کشی ارزان و کارا هستید ایزی باتور پنج میتواند یکی از انتخاب های مطمئن شما باشد در صورتی که اهمیت بیشتر و مضاعفی تری به کیفیت و درصد جوجه آوری دستگاه میدهید بهتر است صفحه مربوط به دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور شش را هم مطالعه فرمایید.
برای اطلاع از قیمت دستگاه جوجه کشی لطفا وارد صفحه زیر شوید.


http://دستگاه-جوجه-کشی.net

دستگاه جوجه کشی جیمزوی

دستگاه جوجه کشی حرفه ای
دستگاه جوجه کشی خانگی حرفه ای : ایزی باتور 6 اولین و تنها ماشین جوجه کشی خانگی تولید شده با منطق فازی و تکنولوژی هوش در ایران میباشد تولید این دستگاه نتیجه بیش از سه سال تلاش گروه تحقیق و توسعه گروه صنعتی مینیاتور و صد البته نتیجه یک سرمایه گذاری ارزی و ریالی قابل توجه میباشد این دستگاه جوجه کشی خانگی مخصوص افرادی که کیفیت برای آنها بسیار مهم است طراحی و تولید شده و دارای قدرت جوجه آوری قابل توجه میباشد دقت و کیفیت فوق العاده این دستگاه موجب آن گردیده که معمولا این دستگاه برای جوجه کشی از پرنده های گران قیمت و حساس همچنین پرندگان خاص و نایاب نیز مورد استفاده قرار گیرد تنظیم دما و رطوبت با تکنولوژی هوش و منطق فازی همچنین استفاده از پمپ آب مخصوص به همراه پد سلولوزی مخصوص تولید شده با تکنولوژی نانو همچنین بدنه از جنس کریستال براق تولید شده با تکنولوژی تزریق تحت فشار و چرخش تمام اتوماتیک و 360 درجه ای و مداوم تخم ها درداخل دستگاه جوجه کشی در کنار سنسور تشخیص دما و رطوبت ساخت سوئیس به عنوان دقیق ترین سنسور تشخیص دما و رطوبت در جهان همراه با گارانتی یک ساله بی قید و شرط و ده سال خدمات پس از فروش بخشی از ویژگی های این ماشین جوجه کشی میباشد دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور 6 یک ماشین جوجه کشی تمام اتوماتیک است و تمامی ایتم ها در آن بدون دخ دست و بصورت فول اتوماتیک تنظیم میگردد و قابلیت جوجه کشی از تمامی تخم گذاران شامل انواع پرندگان و خزندگان را دارا میباشد.
برای ید دستگاه جوجه کشی حرفه ای به سایت دستگاه جوجه کشی مراجعه نمایید.


http://دستگاه-جوجه-کشی.net

دستگاه جوجه کشی 96 تایی ( ایزی باتور 2 )
ایزی باتور 2 یک دستگاه جوجه کشی خانگی است که از ظرفیت نسبتاً بالایی برخوردار است. راندمان این دستگاه بالای 90 درصد میباشد . دستگاه نام برده مطابق با آ ین تکنولوژی و فناوری روز طراحی شده و نحوه کارکرد آن به صورت تمام اتوماتیک است . محور اصلی ساخت دستگاه جوجه کشی ایزی باتور 2 بر پایه کیفیت بالا در نظر گرفته شده و پیرو همین علت ، تمامی قطعات بکار رفته در دستگاه ساخته کشور ما ی بوده که در ایران به شکل smd ( بدون نویز ) مونتاژ می شود . از ویژگی ها بارز این دستگاه می توان به سیستم انتخاب پرنده آن اشاره کرد که جوجه کشی را برای کاربران بدون تجربه نیز به فعالیتی بسیار آسان تبدیل می نماید . این دستگاه دارای نمایشگر روز شمار جوجه کشی میباشد . سنسور بکار رفته در این ماشین جوجه کشی sht sensirion بوده که ساخت کشور سوئیس است . این سنسور ها فقط یک بار در سوئیس کالیبره می شوند و به کالیبراسیون مجدد نیاز ندارند . ایزی باتور 2 قادر به جوجه کشی از 240 تخم سایز کوچک ، 96 تخم سایز متوسط و 36 تخم سایز بزرگ میباشد . یکی از ویژگی هایی که این دستگاه را بهترین در زمره دستگاه های جوجه کشی خانگی کرده است قابلیت ستر – هچر هم زمان آن میباشد . این قابلیت باعث شده تا کاربر با توجه به وضع مالی خود در چند مرحله به ید تخم ها به پردازد و هر بار تخم های یداری شده را در دستگاه همراه با تخم های قبلی قرار دهد . در این دستگاه سه نوع شانه در سایز های بزرگ ، متوسط و کوچک برای جوجه کشی از تخم های نطفه دار وجود دارد . این دستگاه قابلیت اتصال به برق اضطراری را دارد و در صورت قطعی برق با استفاده از یک باتری می توان برق دستگاه را تامین کرد . ماشین جوجه کشی خانگی ایزی باتور 2 دارای 12 ماه گارانتی بی قید و شرط و 10 سال خدمات پس از فروش میباشد .چهار دستگاه جوجه کشی برتر در ایران 4 دستگاه جوجه کشی برتر
در این ع دستگاه های جوجه کشی برتر در سطح ایران را مشاهده میفرمایید شما میتوانید این دستگاه های جوجه کشی را در ایران یداری فرمایید که دو دسته هستند آرکام و برینسآ محصول خارج از ایران هستند با اینکه راندمان بالایی دارند اما گارانتی به معنی واقعی شامل حال آنها نمیشود زیرا ایران تحریم میباشد.
اما دستگاه های جوجه کشی ایزی باتور و مینیاتور دارای گارانتی 12 ماهه و خدمات پس از فروش ده ساله میباشند و میتوانید بدون هیچ قید و شرطی لوازم دستگاه جوجه کشی خودتان را تعمییر نمایید. همانطور که گفته شد این گزینش بر اساس راندمانی میباشد که دستگاه های جوجه کشی از خودشان ارائه نموده اند ایزی باتور محصولات خانگی گروه صنعتی اسکندری میباشد که با نهایت کیفیت طراحی و تولید میگردند اما این آزمایش بر روی ایزی باتور 6 صورت گرفته است مینیاتور نیز دستگاه های جوجه کشی صنعتی ساخت eig میباشند که توانسته اند راندمانی معادل بهترین دستگاه های جوجه کشی خارجی را ب نمایند.
البته راندمان ارائه شده در شرایط ی ان بوده است.
برای مشاهده دستگاه های جوجه کشی میتوانید به وب سایت ایران جوجه مراجعه فرمایی.

دستگاه جوجه کشی خانگی ارزان ( 48 تایی) ایزی باتور 1 ایزی باتور 1 یکی از پرفروش ترین محصولات گروه صنعتی اسکندری ( eig ) میباشد . این دستگاه قابلیت جوجه کشی از 48 تخم سایز متوسط ، 20 تخم ایز کوچک و 120 تخم سایز بزرگ را داشته و به عبارتی می تواند از تمامی پرندگان جوجه کشی کند . ایزی باتور 1 دارای امکاناتی مطابق با به روز ترین امکانات جهان میباشد . از جمله این امکانات می توان به سیستم انتخاب پرنده اشاره کرد . با این سیستم کاربر بدون نیاز به داشتن تجربه به راحتی به تمام نیاز های رطوبتی و دمایی دستگاه را متناسب با نوع تخم به صورت اتوماتیک تنظیم می نماید . تمامی قطعات این دستگاه ساخت کشور ما ی بوده و در ایران به صورت smd یعنی بدون نویز مونتاژ می شوند . برد استفاده شده در این دستگاه h3 بوده و دارای سیستم جوجه کشی اتوماتیک میباشد . ایزی باتور 1 مجهز به سنسور sht sensirion ساخت کشور سوئیس بوده که یکی از شناخته شده و معتبر ترین سنسور ها در کل دنیا است . یکی از ویژگی های منحصر به فرد این سنسور نیاز بی نیاز بودن به کالیبره مجدد میباشد . جنس بدنه خارجی دستگاه از abs براق است که به دلیل داشتن سه نوع پلیمر ویژه از مقاومت و همچنین زیبایی خاصی برخوردار است . بدنه داخلی دستگاه از جنس پلاستوفوم پی سی بوده که کاملاً عایق است . ا یژن گیری در این دستگاه پیرو یک سیستم تمام هوشمند میباشد . کنترل دما در ایزی باتور 1 مطابق با یک سیستم تمام خ ر و فول اتومات با دقت یک دهم درجه انجام می گیرد . این دستگاه دارای سیستم برق اضطراری میباشد که در صورت قطع شدن برق از از بروز هر گونه مشکل جلوگیری می کند . ماشین جوجه کشی ارزان ایزی باتور 1 دارای 12 ماه گارانتی بی قید و شرط و 10 سال خدمات پس از فروش میباشد .

دستگاه جوجه کشی ارزان – دستگاه جوجه کشی ایزی باتور پنج نسخه اقتصادی ماشین جوجه کشی ایزی باتور شش ساخت مینیاتور میباشد که جهت ارزان تر شدن برخی از آپشن های آن حذف شده است با این وجود هنوز دقیق و کاراست و برای جوجه کشی از پرندگان مختلف ایده آل است این دستگاه جوجه کشی دارای بدنه تماما شفاف از کریستال نشکن و کاملاً است که جهت جلوگیری از ورود طیف نوری زیان آور خورشید کاور شده و دودی شده است ولی تخم های نطفه دار داخل دستگاه دقیقا قابل مشاهده میباشد.امکانات دستگاه جوجه کشی خانگی (آماتور)این دستگاه دارای یک نمایشگر دیجیتال و یک برد پیش رفته دیجیتال است که بصورت کاملا خ ر و با سیستم هوشمند با تکنولوژی فازی با استفاده از المنت های روکش دار درجه جرارت دستگاه را بصورت دقیق تنظیم می نماید. دستگاه ایزی باتور پنج در قسمت پایین دستگاه دارای شیارهای است که برای تامین رطوبت دستگاه در داخل آنها آب ریخته میشود استفاده از این دستگاه بسیار ساده و آسان بوده و نیاز به هیچ تخصص و یا مهارت خاصی ندارد این دستگاه جوجه کشی با برق ۲۲۰ ولت شهری معمولی مورد استفاده قرار میگیرد و توان مصرفی آن حدودا ۳۰ وات معادل یک سوم یک لامپ ۱۰۰ وات میباشد.چرخش تخم در داخل ماشین جوجه کشی ۱۲ تایی بصورت ۳۶۰ درجه و به شکل مداوم انجام میگیرد که این مهم راندمان تبدیل تخم نطفه دار به جوجه را به طرز قابل توجهی افزایش میدهدابعاد و گارانتی دستگاه جوجه کشی ۱۲ عددی خانگی (آماتور)این دستگاه دارای سه کیلوگرم وزن و ابعاد ۳۰*۲۸*۳۸ سانتی متر میباشد محصول دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط و ده سال تضمین فروش قطعات یدکی میباشد. این ماشین جوجه کشی توانای جوجه کشی از تمام پرندگان از جمله بلدرچین و کبک ، بوقلمون ، مرغ ، غاز و اردک را دارا میباشد اگر به دنبال یک ماشین جوجه کشی ارزان و کارا هستید ایزی باتور پنج میتواند یکی از انتخاب های مطمئن شما باشد در صورتی که اهمیت بیشتر و مضاعفی تری به کیفیت و درصد جوجه آوری دستگاه میدهید بهتر است صفحه مربوط به ماشین جوجه کشی خانگی ایزی باتور شش را هم مطالعه فرمایید.

دستگاه جوجه کشی حرفه ای دستگاه جوجه کشی خانگی حرفه ای : ایزی باتور ۶ اولین و تنها ماشین جوجه کشی خانگی تولید شده با منطق فازی و تکنولوژی هوش در ایران میباشد تولید این دستگاه نتیجه بیش از سه سال تلاش گروه تحقیق و توسعه گروه صنعتی مینیاتور و صد البته نتیجه یک سرمایه گذاری ارزی و ریالی قابل توجه میباشد این دستگاه جوجه کشی خانگی مخصوص افرادی که کیفیت برای آنها بسیار مهم است طراحی و تولید شده و دارای قدرت جوجه آوری قابل توجه میباشد دقت و کیفیت فوق العاده این دستگاه موجب آن گردیده که معمولا این دستگاه برای جوجه کشی از پرنده های گران قیمت و حساس همچنین پرندگان خاص و نایاب نیز مورد استفاده قرار گیرد تنظیم دما و رطوبت با تکنولوژی هوش و منطق فازی همچنین استفاده از پمپ آب مخصوص به همراه پد سلولوزی مخصوص تولید شده با تکنولوژی نانو همچنین بدنه از جنس کریستال براق تولید شده با تکنولوژی تزریق تحت فشار و چرخش تمام اتوماتیک و ۳۶۰ درجه ای و مداوم تخم ها درداخل دستگاه جوجه کشی در کنار سنسور تشخیص دما و رطوبت ساخت سوئیس به عنوان دقیق ترین سنسور تشخیص دما و رطوبت در جهان همراه با گارانتی یک ساله بی قید و شرط و ده سال خدمات پس از فروش بخشی از ویژگی های این ماشین جوجه کشی میباشد دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور ۶ یک ماشین جوجه کشی تمام اتوماتیک است و تمامی ایتم ها در آن بدون دخ دست و بصورت فول اتوماتیک تنظیم میگردد و قابلیت جوجه کشی از تمامی تخم گذاران شامل انواع پرندگان و خزندگان را دارا میباشد. برای ید دستگاه جوجه کشی حرفه ای به سایت دستگاه جوجه کشی مراجعه نمایید.
http://دستگاه-جوجه-کشی.net


دستگاه جوجه کشی ارزان – دستگاه جوجه کشی ایزی باتور پنج نسخه اقتصادی ماشین جوجه کشی ایزی باتور شش ساخت مینیاتور میباشد که جهت ارزان تر شدن برخی از آپشن های آن حذف شده است با این وجود هنوز دقیق و کاراست و برای جوجه کشی از پرندگان مختلف ایده آل است این دستگاه جوجه کشی دارای بدنه تماما شفاف از کریستال نشکن و کاملاً است که جهت جلوگیری از ورود طیف نوری زیان آور خورشید کاور شده و دودی شده است ولی تخم های نطفه دار داخل دستگاه دقیقا قابل مشاهده میباشد. امکانات دستگاه جوجه کشی ۱۲ عددی خانگی (آماتور) این دستگاه دارای یک نمایشگر دیجیتال و یک برد پیش رفته دیجیتال است که بصورت کاملا خ ر و با سیستم هوشمند با تکنولوژی فازی با استفاده از المنت های روکش دار درجه جرارت دستگاه را بصورت دقیق تنظیم می نماید. دستگاه ایزی باتور پنج در قسمت پایین دستگاه دارای شیارهای است که برای تامین رطوبت دستگاه در داخل آنها آب ریخته میشود استفاده از این دستگاه بسیار ساده و آسان بوده و نیاز به هیچ تخصص و یا مهارت خاصی ندارد این دستگاه جوجه کشی با برق ۲۲۰ ولت شهری معمولی مورد استفاده قرار میگیرد و توان مصرفی آن حدودا ۳۰ وات معادل یک سوم یک لامپ ۱۰۰ وات میباشد.چرخش تخم در داخل ماشین جوجه کشی ۱۲ تایی بصورت ۳۶۰ درجه و به شکل مداوم انجام میگیرد که این مهم راندمان تبدیل تخم نطفه دار به جوجه را به طرز قابل توجهی افزایش میدهد ابعاد و گارانتی دستگاه جوجه کشی ۱۲ عددی خانگی (آماتور) این دستگاه دارای سه کیلوگرم وزن و ابعاد ۳۰*۲۸*۳۸ سانتی متر میباشد محصول دارای یک سال گارانتی بی قید و شرط و ده سال تضمین فروش قطعات یدکی میباشد. این ماشین جوجه کشی توانای جوجه کشی از تمام پرندگان از جمله بلدرچین و کبک ، بوقلمون ، مرغ ، غاز و اردک را دارا میباشد اگر به دنبال یک ماشین جوجه کشی ارزان و کارا هستید ایزی باتور پنج میتواند یکی از انتخاب های مطمئن شما باشد در صورتی که اهمیت بیشتر و مضاعفی تری به کیفیت و درصد جوجه آوری دستگاه میدهید بهتر است صفحه مربوط به دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور شش را هم مطالعه فرمایید. برای اطلاع از قیمت دستگاه جوجه کشی لطفا وارد صفحه زیر شوید.


http://دستگاه-جوجه-کشی.net
دستگاه جوجه کشی جیمزوی

قیمت دستگاه جوجه کشیقیمت دستگاه جوجه کشی با توجه به برند و ظرفیت های دستگاه ها متفاوت است. باید توجه کنید که برندهایی که از قطعات با کیفیت تری تولید می شوند معمولا قیمت بالاتری دارند. در هنگام ید در نظر داشته باشید که اگرچه قیمت از عوامل مهم در تصمیم گیری است ولی با این حال در کنار قیمت باید کیفیت را هم مد نظر قرار دهید. احتمال دارد قیمت یک برند از برند دیگر بالاتر باشد ولی با توجه به امکانات، قابلیت ها و کیفیت قیمت نسبی آ ن کمتر از قیمت برند دیگر باشد. برای مثال دستگاه های جوجه کشی بدنه ف ی که از کیفیت پاینی برخوردارند و در ساخت آن ها از قطعات چینی استفاده می شود قیمت بسیار پایین تری نسبت به دستگاه های دیگر دارند. در مورد ظرفیت نیز باید توجه کنید که دستگاه های با ظرفیت بیشتر قیمت بالاتری نیز دارند. قیمت دستگاه های جوجه کشی صنعتی به دلیل ظرفیت بیشتری که دارند بالاتر از قیمت دستگاه های جوجه کشی خانگی است. ید دستگاه های جوجه کشی صنعتی زمانی مناسب است که بخواهید از تعداد بسیار زیاد تخم های پرندگان برای سودآوری و ب درآمد جوجه کشی کنید. البته دستگاه هایی نیز وجود دارند که ورژن های ارزان تر سایر دستگاه های جوجه کشی هستند. مثلا ایزی باتور 5 نسخه ارزان قیمت و اقتصادی ایزی باتور 6 ساخت گروه صنعتی اسکندری است. ایزی باتور 5 طوری طراحی شده است که استفاده از آن بسیار آسان بوده و با آن به راحتی می توان از تخم های پرندگان مختلف مخصوصا پرندگان زینتی جوجه کشی کرد. در مورد قیمت برندهای خارجی توجه داشته باشید که قیمت بالای این دستگاه ها صرفا به دلیل کیفیت آن ها نیست بلکه عواملی مانند افزایش قیمت دلار، مالیات وادرات و هزینه های ثبت سفارش بهای ید را برای مصرف کنندگان ایرانی افزایش می دهند. با توجه به ارتقای کیفیت دستگاه های جوجه کشی ایرانی می توانید با قیمت بسیار پایین تر دستگاهی در حد و اندازه این برندها یداری کنید. http://دستگاه-جوجه-کشی.net/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%87-%da%a9%d8%b4%db%8c/

دستگاه جوجه کشی ۱۲ تایی ( آماتور )415,000 توماندستگاه جوجه کشی خانگی – دستگاه جوجه کشی ۱۲ تایی حرفه ای580.000 توماندستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی – ایزی باتور 1590,000 توماندستگاه جوجه کشی خانگی ۹۶ تایی – ایزی باتور ۲740,000 توماندستگاه جوجه کشی ۱۲۶ تایی1,320,000 توماندستگاه جوجه کشی ۱۶۸ تایی1,430,000 توماندستگاه جوجه کشی ۲۵۲ تایی1,950,000 توماندستگاه جوجه کشی ۳۳۶ تایی2,040,000 توماندستگاه جوجه کشی ۵۰۴ تایی2,400,000 توماندستگاه جوجه کشی ۶۷۲ تایی2,750,000 توماندستگاه جوجه کشی ۱۰۰۸ تایی3,740,000 توماندستگاه جوجه کشی ۲۰۱۶ تایی5,280,000 توماندستگاه جوجه کشی شترمرغی ۱۶ تایی2,500,000 توماندستگاه جوجه کشی شترمرغی ۲۴ تایی2,800,000 توماندستگاه جوجه کشی شترمرغی ۶۴ تایی4,950,000 تومانماشین جوجه کشی صنعتی بزرگ7,900,000 تومان

قیمت دستگاه جوجه کشیقیمت دستگاه جوجه کشی با توجه به برند و ظرفیت های دستگاه ها متفاوت است. باید توجه کنید که برندهایی که از قطعات با کیفیت تری تولید می شوند معمولا قیمت بالاتری دارند. در هنگام ید در نظر داشته باشید که اگرچه قیمت از عوامل مهم در تصمیم گیری است ولی با این حال در کنار قیمت باید کیفیت را هم مد نظر قرار دهید. احتمال دارد قیمت یک برند از برند دیگر بالاتر باشد ولی با توجه به امکانات، قابلیت ها و کیفیت قیمت نسبی آ ن کمتر از قیمت برند دیگر باشد. برای مثال دستگاه های جوجه کشی بدنه ف ی که از کیفیت پاینی برخوردارند و در ساخت آن ها از قطعات چینی استفاده می شود قیمت بسیار پایین تری نسبت به دستگاه های دیگر دارند. در مورد ظرفیت نیز باید توجه کنید که دستگاه های با ظرفیت بیشتر قیمت بالاتری نیز دارند. قیمت دستگاه های جوجه کشی صنعتی به دلیل ظرفیت بیشتری که دارند بالاتر از قیمت دستگاه های جوجه کشی خانگی است. ید دستگاه های جوجه کشی صنعتی زمانی مناسب است که بخواهید از تعداد بسیار زیاد تخم های پرندگان برای سودآوری و ب درآمد جوجه کشی کنید. البته دستگاه هایی نیز وجود دارند که ورژن های ارزان تر سایر دستگاه های جوجه کشی هستند. مثلا ایزی باتور 5 نسخه ارزان قیمت و اقتصادی ایزی باتور 6 ساخت گروه صنعتی اسکندری است. ایزی باتور 5 طوری طراحی شده است که استفاده از آن بسیار آسان بوده و با آن به راحتی می توان از تخم های پرندگان مختلف مخصوصا پرندگان زینتی جوجه کشی کرد. در مورد قیمت برندهای خارجی توجه داشته باشید که قیمت بالای این دستگاه ها صرفا به دلیل کیفیت آن ها نیست بلکه عواملی مانند افزایش قیمت دلار، مالیات وادرات و هزینه های ثبت سفارش بهای ید را برای مصرف کنندگان ایرانی افزایش می دهند. با توجه به ارتقای کیفیت دستگاه های جوجه کشی ایرانی می توانید با قیمت بسیار پایین تر دستگاهی در حد و اندازه این برندها یداری کنید.
دستگاه جوجه کشی ۱۲ تایی ( آماتور )415,000 توماندستگاه جوجه کشی خانگی – دستگاه جوجه کشی ۱۲ تایی حرفه ای580.000 توماندستگاه جوجه کشی ۴۸ تایی – ایزی باتور 1590,000 توماندستگاه جوجه کشی خانگی ۹۶ تایی – ایزی باتور ۲740,000 توماندستگاه جوجه کشی ۱۲۶ تایی1,320,000 توماندستگاه جوجه کشی ۱۶۸ تایی1,430,000 توماندستگاه جوجه کشی ۲۵۲ تایی1,950,000 توماندستگاه جوجه کشی ۳۳۶ تایی2,040,000 توماندستگاه جوجه کشی ۵۰۴ تایی2,400,000 توماندستگاه جوجه کشی ۶۷۲ تایی2,750,000 توماندستگاه جوجه کشی ۱۰۰۸ تایی3,740,000 توماندستگاه جوجه کشی ۲۰۱۶ تایی5,280,000 توماندستگاه جوجه کشی شترمرغی ۱۶ تایی2,500,000 توماندستگاه جوجه کشی شترمرغی ۲۴ تایی2,800,000 توماندستگاه جوجه کشی شترمرغی ۶۴ تایی4,950,000 تومانماشین جوجه کشی صنعتی بزرگ7,900,000 تومان

دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور یک محصول جدید گروه صنعتی اسکندری مخصوص جوجه کشی در محیط های کوچک و منازل می باشد. این دستگاه جوجه کشی خانگی قادر به جوجه کشی تمام خ ر از پرنده های پرکاربرد مانند مرغ ، بلدرچین ، کبک ، غاز ، اردک ، بوقلمون می باشد، البته لازم به ذکر است که این ماشین جوجه کشی کوچک قادر به جوجه کشی از مابقی پرندگان و ماکیان تخم گذار مانند کاسکو ، طوطی ، فنچ ، لک لک ، فلامینگو ، کبوتر ، مرغ عشق ، طاووس و… را در ح حرفه ای دارا بوده و امکان جوجه کشی از 120 عدد تخم از نوع ریز تخم، 20 عدد تخم از نوع درشت تخم ، 48 عدد تخم از نوع تخم های متوسط را به کاربر می دهد. دستگاه جوجه کشی ایزی باتور1 مطابق با آ ین فنّاوری روز دنیا طراحی و تولیدشده است که در ساخت این دستگاه با در نظر داشتن محوریت تولید بر روی کیفیت محصول تمامی قطعات مکانیکی و الکترونیکی دستگاه ساخت ما ی و حس گر دستگاه ساخت سوئیس و بدنه دستگاه ساخت ایران می باشد. طراحی دستگاه جوجه کشی ارزان easy bator1 به گونه ای می باشد که کاربر می تواند به راحتی با فشردن چند دکمه ساده به هدف خود برسد به این معنا که کاربر نیاز به هیچ دانش قبلی در مورد جوجه کشی ندارد و برای جوجه کشی فقط کافی است نوع پرنده را انتخاب نموده و تخم ها را درون دستگاه قرار دهد تا دستگاه به صورت اتوماتیک فرایند جوجه کشی را انجام دهد. ماشین جوجه گیری easybator1 مزیت های بسیاری نسبت به سایر دستگاه های جوجه کشی خانگی موجود در بازار ایران دارد ازجمله این مزیت ها می توان به قطعات مکانیکی و الکترونیکی ساخت ما ی ، حس گر ساخت سوئیس ، قابلیت جوجه کشی تمام خ ر ، قابلیت جوجه کشی از تمامی پرندگان ، سیستم کاهنده ولتاژ ، فن های دائم کار با فناوری کارکرد در ح خلع، سیستم ا یژن گیری پیشرفته و… اشاره کرد. دستگاه جوجه کشی خانگی ایزی باتور 1 حاصل نزدیک به سه دهه تجربه گروه صنعتی اسکندری درزمینه? ساخت انواع دستگاه های جوجه کشی خانگی ، صنعتی و نیمه صنعتی می باشد. گروه صنعتی اسکندری مانند یک مارکت دستگاه های جوجه کشی انواع ماشین های جوجه کشی کوچک ، متوسط و بزرگ را ارائه می دهد. گروه صنعتی اسکندری به عنوان برترین و بزرگ ترین سازنده ماشین های جوجه کشی در خاورمیانه با بیش از 100 نمایندگی در سرتاسر ایران آماده خدمات رسانی به شما عزیزان می باشد.
برای اطلاع از قیمت دستگاه جوجه کشی به صفحه زیر مراجعه نمایید.
آخرین مطالب

آخرین جستجو ها