جستجوی عبارت دعایت میکنم عشقی تو را چون من بگیراند


ببین این شعر تلخم را، ی دیگر نمی خواند
به قلبم راز این غم را، ی جز تو نمی داند
خدا کاری کند باید، ز دست بخت و اقبالم
که این تقدیر تنهایی، به نفع دل بگرداند
تمام هستی ام دادم، که این را من بدانم که
در این دنیای بی احساس، ی با من نمی ماند
همو که پیش معشوقش، به حالم می زند لبخند
یقین دارم چنین فردی،غم من را نمی داند
اگر خواهی که حالم را، ز درد عاشقی دانی
دعایت میکنم عشقی، تو را چون من بگیراند

محمدصادق رزمی

ببین اشعار تلخم را، ی دیگر نمی خواند
به قلبم راز این غم را، ی جز تو نمی داند
خدا کاری کند باید، ز دست بخت و اقبالم
که این تقدیر تنهایی، به نفع دل بگرداند
تمام هستی ام دادم، که این را من بدانم که
در این دنیای بی احساس، ی با من نمی ماند
همو که پیش معشوقش، به حالم می زند لبخند
یقین دارم چنین فردی،غم من را نمی داند
اگر خواهی که حالم را، ز درد عاشقی دانی
دعایت میکنم عشقی، تو را چون من بگیراند

محمدصادق رزمی

با غزل هابم چو شبنم شب صدایت میکنم
عاشقم بر دیدگانت دل فدایت میکنم

واژه واژه این غزل سهم دلم با یاد توست
دلبرم از بیدلان هرشب جدایت میکنم

چونکه سهمم ازتو اینک واژه های ساده است
در دلم با عشق خود هر دم دعایت میکنم

واژه های عاشقی بردل رسد همچون اذان
صد غزل را فرش گل در زیر پایت میکنم

حس باران میشوم چون بگذری از کوی دل
چتردل را میگشایم , شب رضایت میکنم

بادل پرعشق خود , سر مینهم بر شانه ات
بال پروازت شوم , دل را رهایت میکنم
ت ر ن م ب ا ر ا ن
(96/3/20)من دعایت می کنم تو هم مرا دعا شاید خدا دلش به حال یکی از ما سوخت شاید این بار این بازی ما دو سر باخت نباشد شاید این بار هر دو ببریم دعایت میکنم خدا را قسم خواهم داد به نام بهترینش شاید که او وساطتمان کند شاید این هجر به آ رسد شاید این درد به پایان برسد دعایت میکنم باز که من باشم و تو و دشتی همه سبز کنارت بگشایم من نوای این عشق خ دعایت می کنم من, که تو باشی و من و حضور پر ز نور حق خلاصه می کنم من برایت یه روزی در این دنیای کوچک پهناور تنها من خواهم بود و تو و دیگر هیچ به پاس این همه سال صبوری جام هامان پر خواهد شد از طهورا مرهمت خواهم شد به وقت تنهایی و تو تکیه گاه استوار تمام زندگانی پ.ن:مواظب خودت باش.

هنوزهم بیادت هستم.. هنوزهم بیادت هستم و دعایت میکنم ..چون عشق را باتمام وجود حس ولحظه ای ازان روزها را فراموش نکرده ام.گفتم برایه کارت ندر و باندازه چندسال نذر ودرست شد . گفتم خیلی گیراست نفرین و دعایم !!یادت هست ؟؟ کرد انچه که باید برایه اونی که باعث جدایمان شد ... ولی برایه تو باانهمه حرف بازهم دعایت میکنم ... اون دوشب و روز برایم باندازه کل زندگیم بو ی برایه تو مس ه بوده ؟؟؟؟ کدوم حرف و باورکنم که عاشقم بودی یا بازیچه ات !!!! ن من هنوزهم باهمان خاطرات زندگی میکنم چون عاشق بودم ن هنوزهم دعایت میکنم ...... روزهایه بارانیه من وتو چقدرباصفابود واکنون بهترین روزهابدون تو غمناکترین روزهایه زندیگم

زندگی منم مجازی شده
حرفامو تایپ میکنم
بغض هامو تایپ میکنم
اشک هامو تایپ میکنم
دردهامو تایپ میکنم
روزگارمو تایپ میکنم
حسرت هامو تایپ میکنم
دوست داشتنمو تایپ میکنم
همه چیو تو زندگیم تایپ میکنم
اما ی نیس بفهمه
ی نیس بخونه
ی نیس پا به پام غصه بخوره
ی نیس زخممو یام بده
ی نیس نمک نپاشه رو زخمم....


شعرطنز" به مناسبت ز له درحسن ا با د
عاقبت ازترس این پس لرزها غش میکنم
گاه با نعره گهی هم بی صدا غش میکنم
ما که میلرزیم از دست گرانی روزوشب
ز له دیگرنیا ، ظا لم بلا غش میکنم
لرزه براندام ما می افتد ازاخبارروز
گاه باخنده گهی باگریه هاغش میکنم
گاه ازدست فساد وحیله های محتکر
یاکه ازآن وعده ی پرت وپلاغش میکنم
شدّ ت بیکاری واوج تورم جای خود
بازم ازاین دردهای بی دواغش میکنم
ز له،مارانترسان بی خودازبیداد خود
چونکه قبلا گفته بودم ازچه هاغش میکنم

6شهریور1397

بیا دست قشنگ مهربانت را عصایی کن که برخیزم
و شورانگیز وشاد آلود به دامان شقایقها بیاویزم
ب م تیشه فرهاد عاشق را و بی پروا چنان رعدی
بنای سنگی غم را فرو ریزم بسازم کلبه عشقی
بسازم کلبه عشقی میان باغ فرداها
و حافظ وار بر بام فلک طرحی دگر از عشق اندازم و نقش دیگری ریزم
بیا وا کن لبانم را به تکرار سرود عشق
که من آن مرغ غمگین شب آویزم
کاش قلبم درد پنهانی نداشت
چهره ام هرگز پریشانی نداشت
برگهای آ تقویم عشق
حرفی از یک روز بارانی نداشت
کاش می شد راه سخت عشق را
بی خطر پیمودو قربانی نداشت
همه رفتند ی دور و برم نیست
چنین بی شدن در باورم نیست ********************************************* تو میروی و انگار آسمان میداند
سکوت شبهای بی ستاره من ترانه میخواند
تو میروی و دلم را غروب میگیرد
تمام اشکهایم تو را بهانه میگیرد
به پای گریه های یک نگاه می نالد
پرنده ای برای چشم های تو میخواند
تو میروی و دلم را سکوت میگیرد
دلم برای نگاه تو هنوز هم میمیرد
دلم به پای خیال تو هنوز هم میسوزد
برای غنچه های غم شکوفه می چیند
تو میروی بدست یاد و زمانه می ماند
زمانه هم چه خوب غم به غم می بافد ********************************************* بی گمان روزی تو را در خود هویدا میکنم
عقده های مانده را از خویشتن وا میکنم
درد دل ها میکنم ازمدت هجران تو
بعد هر حرفی " دریغا ... ای دریغا" میکنم
می نشینم روبه رویت خیره و مبهوت تو
از نگاهت عشق را با خویش معنا میکنم
با زبانی ساده می پرسم دلیل رفتنت،
درسکوت تت آن را هویدا میکنم
لحظه های بی تو بودن مرگ بود ُ و مرگ بود
روزهای عمر خود را در تو پیدا میکنم
گرچه می دانم که باطل باشد اما در خیال
ماندنت را لحظه لحظه من تمنا میکنم
خوب میدانم که باید رخت از اینجا برکنم
گرچه د یش تو من امروز و فردا میکنم
گریه ام می گیرد و و پنهان زرویت میکنم
تو زمن می پرسی ومن ازتو حاشا میکنم
می روم درباغ وبا یاد تو تنها می شوم
می نشینم گوشه ای "گل " را تماشا می کنم

مدتی در قلب من بودی و حالا در سرم! کار سختی نیست.... تنها جا به جایت می کنم بعد از این گاهی سلامی، گوشه چشمی، خنده ای شکر ایزد! در همین حد هم قناعت می کنم من نه جلادم! نه زندانبان، ی هم نیستم چون خودت می خواستی، باشد! رهایت می کنم لب به دندان می گزم،.... پنهان بماند راز تو بیش از این چیزی نمی گویم، رعایت می کنم پیش من خوشبخت بودی، بعد از این هم سعی کن لااقل خوشبخت تر باشی، دعایت می کنم.پاو وینت زندگینامه و آثار میرزاده عشقی
ید فایل


پاو وینت زندگینامه و آثار میرزاده عشقی در اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش


فهرست


شرح حال میرزاده عشقی-مدیر رو مه قرن بیستم

تجربه رو مه نگاری

ولادیمیر نابوکف :

ترور عشقی

عشق میرزاده عشقی عاطفه ی چشم طلایی

تابلو مریم،احتیاج،رستاخیز را می توان از اشعار معروف نوروزی نامه عشقی نام برد.

بنام عشق وطنید فایل

پاو وینت زندگینامه و آثار میرزاده عشقیپاو وینت زندگینامه میرزاده عشقیپاو وینت آثار میرزاده عشقیپاو وینت میرزاده عشقیپاو وینت میرزادهزندگینامه و آثار میرزاده عشقیزندگینامه میرزاده عشقیآثار میرزاده عشقیمیرزاده عشقیمیرزاده

اگر امید داری که ی دیگری دعایت را استجابت می کند، دعایت مستجاب نمی شود. اگر می خواهی که دعایت مستجاب شود؛ ببین در دلت اگر به هیچ امید نداری، خدا را صدا بزنی، خدا حاجتت را می دهد. توسل هم پیدا کنید مخصوصاً به «نرجس خاتون» که مادر ولی وقت(عج) است. وقتی به پسرش بگوید که ی به من متوسل شده، پسر مجبور است به حرف مادرش گوش دهد. البته توسل به همه خوب است اما آنها مقداری طول می کشد.

ای غصه هایت قاتلم هرشب دعایت میکنم.... داغت نبینم جان من.... جان را فدایت میکنم... باید بلرزد قلبشان وقتی شنیدند این سران!!! گفتی که من "فعلا"فقط دارم نصیحت میکنم.......... سلامتی صلوات

آهنگ جدید آرش عشقی بنام تا بی کران با بالاترین کیفیت
شعر : حسن عشقی
آهنگ : آرش عشقی
تنظیم : خزر چکاوک
می و مسترینگ : جابر بهار مست
لینک و متن آهنگ در ادامه مطلب... ادامه مطلب...

آهنگ جدید آرش عشقی بنام تا بی کران با بالاترین کیفیت
شعر : حسن عشقی
آهنگ : آرش عشقی
تنظیم : خزر چکاوک
می و مسترینگ : جابر بهار مست
لینک و متن آهنگ در ادامه مطلب... ادامه مطلب...

با اجازه غزلى تازه فدایت بر سر سجده نه در شعر دعایت با اجازه از همه دست کشیدم امشب و تو را از وسط جمع سوایت با اجازه از تو و چشم و لبت مى گویم چه کنم دست خودم نیست هوایت با اجازه تو طبیبى و منم باز مریض تو بزن بوسه بگو باز دوایت با اجازه به خیالات خودم مى پیچم مثلا بودى و این بار صدایت با اجازه از شما و بى اجازه از همه بوسه بر شعر زدم باز دعایت #الهام

مجموعه: خواندنیهای دیدنی

متن ش ت عشقی, پیامک ش ت عشقی
...

دریغ نکن !
صبح بخیرهایت را ،
از ی که شب را ، با خیال #تُ گذرانده
و صبح ، زندگی را ، با یاد #تُ آغاز می کند!!

جملات ش ت عشقی,جملات ش ت عشقی کوتاه
جمله ش ت عشقی

گریه کار کمی ست برای توصیف رفتنت
دارم یه رفتار پرشکوهی شبیه مرگ فکر می کنم

جملات ش ت عشقی,جملات ش ت عشقی کوتاه
جملات ش ت عشقی کوتاه

چشات دیگه از من خسته و سیره
اما هنوز چشمای من اسیره
فقط بدون که این دل ش ته
منتظره بگی واست بمیره….

جملات ش ت عشقی,جملات ش ت عشقی کوتاه
مطالب ش ت عشقی

این روزها تلخ می گذرد ، دستم می لرزد از توصیفش
همین بس که :
نفس کشیدنم در این مرگِ تدریجی، مثل خودکشی است
با تیغِ کُند

جملات ش ت عشقی,جملات ش ت عشقی کوتاه
متن های ش ت عشقی

به حرمت نان و نمکی که با هم خوردیم
نان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاه!
نمک را بگذار برای من میخواهم این زخم همیشه تازه بماند

جملات ش ت عشقی,جملات ش ت عشقی کوتاه
جمله ش ت عشقی

صندوق صدقات نیست دل من
که گاهی سکه ای محبت در آن بیاندازی
و پیش خدای دلت ف بفروشی که مستحقی را شاد کرده ای . . .

جملات ش ت عشقی,جملات ش ت عشقی کوتاه
ش ت عشقی

- تنهایی
+منظورت از تنهایی چیه؟
-یعنی ی تو رندگیت هست یا تنهایی؟
+ ی تو زندگیم هست ولی تنهام...

جملات ش ت عشقی,جملات ش ت عشقی کوتاه
اس ام اس ش ت عشقی

دِلتنگی فقط اونجاش بَدِه که
یِهو به خودِت میای میبینی
توو خیالِت داری
باهاش حَرف میزنی ...
ولی خُب حِیف !!
حِیف که بِقول شَهریار :
"خیالَت ساده دِل تَر بود و با ما از تو یِک رو تَر"

جملات ش ت عشقی,جملات ش ت عشقی کوتاه
متن ش ت عشقی

شب هر چقدر هم
که سیاه باشد
تنهایی ام را نمی پوشاند.
دلتنگی
از گوشه هایش بیرون می زند.

جملات ش ت عشقی,جملات ش ت عشقی کوتاه
متن های ش ت عشقی

کاش می شد....
یه آگهی تجاری هم بود این شکلی...
دل گرفته تان را ...
به بالاترین قیمت یداریم..
شانه می دهیم ...
سر بگذارید ...
درد و دل کنید
و نترسید از بعد !
بعد از درد و دل هم ،
نخود نخود هر که رود خانه ی خود...
نه دلی جا می موند ...
و نه احساسی خَش می افتاد....

جملات ش ت عشقی,جملات ش ت عشقی کوتاه
جمله ش ت عشقی

هر صُبح
حالَت موهایم عوض میشود
از بَس
خواب "نوازش" دیده ام.

جملات ش ت عشقی,جملات ش ت عشقی کوتاه
مطالب ش ت عشقی

دیوانه ها با خودشان حرف نمی زنند!
آن ها فقط تمام روز را به ی که نیست، بلند بلند فکر می کنند...

جملات ش ت عشقی,جملات ش ت عشقی کوتاه
جمله ش ت عشقی

دلمان که میگیرد ، تاوان لحظاتی است که دل بسته بودیم . . .

جملات ش ت عشقی,جملات ش ت عشقی کوتاه
جملات ش ت عشقی کوتاه

مگر چه می شود!
یکی "بیاید"
هیچ مرگش نشود
هرکه آمد
لعنتی،یک نفر دیگر شد و"رفت"...

جملات ش ت عشقی,جملات ش ت عشقی کوتاه
اس ام اس ش ت عشقی

نبودن هایی هست ،
که آدم را زمین گیر می کند!
هیچ وقت تمام نمی شود...
بود نمیشود،پُرنمیشود،
همیشه میماند،فراموش نمی شود
کهنه نمی شود،خورده می شود موریانه میشود،
میاُفتد به جان زندگیت

جملات ش ت عشقی,جملات ش ت عشقی کوتاه
جمله ش ت عشقی

تمام تنم میلرزد…
از زخمهایی که خورده ام..!!
من از دست رفته ام…ش ـ ــ ـ ـته ام
می فهمی؟؟
به انتهای بودنم رسیده ام
اما…!
اشــــــک نمیریزم
پنهان شده ام پشت
لبخـــندی که درد میــــکند

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

اینجا میگویند برو دعایت را به فلانی بگو،،، پیش خدا آبرو دارد شاید دعایت پذیرفته شود خدایا نگو که پارتی بازی به عرش هم رسیده من به این جماعت دیوانه کافر شده ام فقط تورا میشناسم و بس

نمیدانم توهم یادمن هستی یافقط منم که هرلحظه وهرثانیه وهمه جابه توفکرمیکنم

گاهی فکرمیکنم دیوانه ای بیش نسیتم که به ی می شم
که حتی نمیدانم لحظه ای یاثانیه ای خیالش به یادمن می افتد یانه!!!

نمی دانم که توبه چه ی می شی به ی که به اندازه ی من تورادوست دارد؟؟؟؟

به ی که به اندازه من به عشق توپایبند است یانه؟؟؟

به ی که به اندازه من آنقدرصبورباشدکه بتواند هرلحظه بی توجهی وهرلحظه بی محلی هایت رابه دل نگیرد!!!

ی که همه آمدن ورفتن هایت وهمه قول وقرارهایی که زی اگذاشته ای رافراموش کندوبازدوستت داشته باشد

گاهی به عشق پوچ خودمیخندم ......به عشقی که حتی لحظه ای ازآن هم بی نام توگذرنمیکند...عشقی که حس میکنم

آنقدر دروجودم فرورفته که حتی نفس هایی که میکشم نام ویادتورافریادمیزند.......

در کتاب مستدرک الوسایل عظیم الشان ص می فرمایند درآمدت را پاک کن تا دعایت مستجاب شود. زیرا هر لقمه حرام که به دهان ببری باعث میشود تا چهل روز دعایت مستجاب نشود وقتی قران کریم غیبت را حوردن گوشت مرده می داند بدون شک وقتی غیبت میکنم دعایم مستجاب نمی شود ی که خمس سهم سادات را از مال خویش نمی پردازد بدون شک دعایش مستجاب نمی شود...
مرتضی متقیان 09125518933

در کتاب مستدرک الوسایل عظیم الشان ص می فرمایند درآمدت را پاک کن تا دعایت مستجاب شود. زیرا هر لقمه حرام که به دهان ببری باعث میشود تا چهل روز دعایت مستجاب نشود وقتی قران کریم غیبت را حوردن گوشت مرده می داند بدون شک وقتی غیبت میکنم دعایم مستجاب نمی شود ی که خمس سهم سادات را از مال خویش نمی پردازد بدون شک دعایش مستجاب نمی شود...
مرتضی متقیان 09125518933


ش ت عشقی یکی از اتفاقات رایج در زندگی جوانان امروزی می باشد . ش ت عشقی یعنی به هم خوردن یک رابطه عاطفی و عاشقانه که فرد را اندوهگین و ناراحت می کند و همراه با سرخوردگی ، تحقیر و طرد شدن است .
به استناد سایت مشاوره روانشناسی تلفنی فیلیا ، نشانه های ش ت عشقی یعنی ح هایی که بعد از ش ت در فرد به وجود می آید شامل موارد زیر است :
حس بدبینی نسبت به جنس مخالف
احساس تحقیر و طرد شدن
مشکلات خواب
نا امیدی به آینده
افکار خودکشی و اقدام به خودکشی
احساس گناه و درماندگی
بی قراری ، بی حوصلگی و خستگی

برای مطالعه متن کامل مقاله روی لینک زیر کلیک کنید :


www.heyvafamily.com/web/articles/view/497/ش ت-عشقی-چیست.html


نگاه میکنم به نقطه ای بی هدف
هیچ چیز، دیگر برایم زیبا نیست...
فقط نگاه میکنم..
نگـــــاه..
øªøµù?û?ø± ù?ø±øªø¨ø·

آهنگ جدید پوریا اسفندیاری به نام عشقی نمی دیدم
آهنگ جدید پوریا اسفندیاری به نام عشقی نمی دیدم
آهنگ جدید پوریا اسفندیاری به نام عشقی نمی دیدم – موزیک

new song by pouria esfandiari called eshghi nemididam

آهنگ جدید پوریا اسفندیاری عشقی نمی دیدم

آهنگ جدید پوریا اسفندیاری به نام عشقی نمی دیدم
آهنگ جدید پوریا اسفندیاری به نام عشقی نمی دیدم
آهنگ جدید پوریا اسفندیاری به نام عشقی نمی دیدم – موزیک

new song by pouria esfandiari called eshghi nemididam


آهنگ جدید پوریا اسفندیاری عشقی نمی دیدم

هرشب به آسمان عاشقانه ، نظاره میکنم
به من قلم دهید ، نامه را پُرستاره میکنم

من ازوفای عشق ، دامنش را گرفتم
درنگاهش نشاط ونغمه را ، ترانه میکنم

آن نوای گرم لبان ، عاشقانه اش را
مثنو ی و کتابِ و ، ترانه میکنم

سرنهاده ام ، دراین سطور
به این نشانِ وفایش ، سجده میکنم

مکر. نمی کندعاشق ، همه آگهید
دردیارعاشقان ، ی حاشا نمیکند

سربه دامن شب ، ننهدهرگز !
آنکه عشقش را حاشا نمیکند

در دیارعاشقی خودپسندی ، بس غلام
عاشق عشوه ها را ، ترانه میکند

غ.. ر..آ


هرشب به آسمان عاشقانه ، نظاره میکنم
به من قلم دهید ، نامه را پُرستاره میکنم

من ازوفای عشق ، دامنش را گرفتم
درنگاهش نشاط ونغمه را ، ترانه میکنم

آن نوای گرم لبان ، عاشقانه اش را
مثنو و کتابِ و ، ترانه میکنم

سرنهاده ام ، دراین سطور
به این نشانِ وفایش ، سجده میکنم

مکر. نمی کندعاشق ، همه آگهید
دردیارعاشقان ، ی حاشا نمیکند

سربه دامن شب ، ننهدهرگز !
آنکه عشقش را حاشا نمیکند

در دیارعاشقی خودپسندی ، بس غلام
عاشق عشوه ها را ، ترانه میکند

غ.. ر..آ


... چرا قسم میدهی نور دیده؟! قسم میدهی که دعایت کنم؟!! نیاز به قسم بود بین ما؟ من کی از یاد و ذکر و دعای تو غافل بوده ام که حالا قسم میدهی دعایت کنم؟ تکه های قلبم، آرام باش و دل به حادثه بده، اینجا همیشه ی برای دلتنگی ات دعا میکند.. و ببخش که بیش از این از دستش ساخته نیست ..

جواد مرثیه جواد با دلی پرغم سیه پوش عزایت میشوم آستان بوس حریم باصفایت میشوم از دعای حضرت زهرا(س)و لطف بی حَدش باز هم مهمان بَزم روضه هایت میشوم تا که حرف از کاظمین و مرقد تو میشود جان تو بَدجور دلتنگ هوایت میشوم چشم را می بَندم و همراه کفترهای طوس زائر بارانی صحن و سرایت میشوم پشت سر باب الجَواد و روبرو باب المُراد هر طرف رو میکنم غرق عطایت میشوم پَرش ته میکِشم خود را به سمت و سوی تو مُعتکف در گوشه ی ایوان طلایت میشوم با دعایت رزق ما قطعا شهادت می شود عاقبت یک روز مشمول دعایت میشوم

از اینها بگذریم؛ دعایت میکنم، و یقین دارم مستجاب است. هر چند صاحب دعا صدایش به گوش خودش هم نمی رسد؛ اما خود دعا آنقدر صمیمی است که عرش را می درد.


1) میخوانم
2)دوست دارم به خدا نزدیک شم
3)روی رفتار هام فکر میکنم
4)دیگران را درک میکنم
5)همه را دوست دارم
6)به پدرومادر ام احترام میذارم70%
7)سعی میکنم غیبت نکنم +نشنوام60%
8)سعی میکنم دروغ نگم 80%
9)مهربانم
10)منطقی ام
11)کاری از دست ام بر بیاید برای دیگران انجام میدهم
12)دارم آموزش میبینم
13)سعی میکنم تکیه گاه خوبی برای بقیه باشم
14)انگیزه بالایی دارم
15)کارهای خونه را خوب از پس اش برمی آیم
16)سعی میکنم از دیگران خوبی هاشون را برداشت کنم
17)قدام بلنده
17)چشم هام خوشگله
18)مهارت ارتباطیم 70%
19)شنونده خوبی هستم70%
20)تمیزام70%
21)پرحرفم
22)میتوان احساساتم را خوب بیان کنم
23)برونگراام70%
24)دوست داشتنی ام

آخرین مطالب