جستجوی عبارت ریاضی درسی اولیاء پایه درسی ریاضی استفاده گروههای درسی صورتجلسه گروههای


صورتجلسه گروههای درسی ریاضی جلسه گروه درسی ریاضی با حضور دبیران ریاضی در دفتر آموزشگاه در تاریخ 18/8/95 با صلوات بر محمد وال محمد برگزار گردید مباحث مطرح شده عبارتند از : 1- آزمون ماهانه پایه ها 2- دیدار با اولیاء و اطلاع اولیاء از وضعیت درسی واخلاقی 3- حل تمرین های گروهی از کتابهای کار خیلی سبز – اسفندیار 4- استفاده از دسته سازه های دانش آموزان در تدریس هندسه پایه نهم 5- ثبت نمرات و فعالیت های کلاسی در دفاتر کلاسی و ثبت دیدار با اولیاء در دفاتر 6- توجه به گروه بندی ها و ثبت نمرات گروهی برای حل تمرین 7- استفاده از کلاس هوشمند در پایه هفتم

صورتجلسه گروههای درسی ریاضی جلسه گروه درسی ریاضی با حضور دبیران ریاضی در دفتر آموزشگاه با صلوات بر محمد وال محمد برگزار گردید مباحث مطرح شده عبارتند از : 1- آشنایی با دانش آموزان وتبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت برای تمامی دانش آموزان 2- آشنایی دانش اموزان با روش کار تدریس 3- آشنایی با دانش آموزان لازم وجه وبررسی وضعیت آنها 4- دیدار با اولیاء دانش آموزان لازم وجه 5- تنظیم دفاتر کلاسی 6- گروه بندی دانش آموزان براساس معدل سال گذشته 7- استفاده از کلاسهای هوشمند جهت بهبود وضعیت تدریس

صورتجلسه گروههای درسی مطالعات جلسه گروه درسی مطالعات در مورخ 18/8/95 در دفتر اموزشگاه برگزار گردید و درباره مباحث ذیل بحث و گفتگو شد 1- کامل دفاتر ثبت فعالیتها 2- کامل دفاتر کلاسی و ثبت فعالیتها 3- دیدار با اولیاء مخصوصا دانش امزان ضعیف 4- همکاری با دبیران پرورشی و ورزش 5- استفاده از سیستم هوشمند با همکاری بچه ها 6- رساندن مطالب درسی و کتاب به مدیر بودجه بندی 7- برگزاری آزمونهای دوره ای برای تثبیت مطالب گفتاری

صورتجلسه گروههای درسی مطالعات در جلسه ای که بین مطالعات در دفتر مدرسه برگزار شد و در مورد مسائل زیر صحبت و گفتگو شد : 1- تنظیم دفاتر کلاسی 2- گروهبندی دانش آموزان 3- استفاده از سیستم هوشمند 4- مشخص نقاط قوت و ضعف دانش اموزان 5- دیدار با اولیاء 6- بودجه بندی کتابها و مشخص محدوده تدریس 7- برگزاری آزمونهای دوره ای 8- بررسی علل کم کاری بعضی از دانش آموزان با کمک اولیاء 9- ثبت نمرات کلاسی 10- دادن و مشخص تکالیف خارج از کلاس

صورتجلسه گروههای درسی علوم تجربی جلسه گروه درسی علوم تجربی با حضور دبیران علوم در دفتر آموزشگاه با صلوات بر محمد وال محمد برگزار گردید مباحث مطرح شده عبارتند از : 1- گروه بندی جدید دانش اموزان براساس اولین ازمون برگزارشده در ماه 2- برگزاری آزمونهای ماهانه در برگه های مخصوص معاونین 3- برگزاری آزمونهای ماهانه به صورت کتبی جهت بررسی نقاط قوت وضعف دانش آموزان 4- انجام پرسشهای شفاهی ومستمر بطور مداوم وبررسی وضعیت درسی دانش آموزان 5- دیدار با اولیاء هفتم هشتم ونهم به طور مجزا وهماهنگ جهت بررسی وضعیت اخلاقی ودرسی 6- استفاده از سیستم هوشمند و سی دی های مرتبط با درس 7- استفاده از وسایل کمک آموزشی وثبت فعالیتهای آن 8- اماده سازی دانش آموزان جشنواره خوارزمی پایه هفتم

صورتجلسه گروههای درسی دینی وقرآن اولین جلسه گروه دینی وقران در دفتر مدرسه با حضور همکاران مربوطه با ذکر صلواتی آغاز شد و درباره مباحث ذیل بحث و گفتگو شد . 1- تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی 2- معارفه و گروه بندی دانش آموزان 3- شرح وظایف دانش آموزان 4- شرکت در جلسه حجاب و با دانش آموزان در خانه مدرسه 5- استفاده از وسایل کمک آموزشی مانند قلم هوشمند و کتاب و ...... 6- شرکت در مراسم عزاداری محرم ابا عبدالله الحسین 7- ارتباط با اولیاء دانش آموزان ضعیف و پیگیری موارد درسی و انضباطی 8- تشویق و استفاده دانش آموزان از کارهای عملی و دست سازه ها 9- همکاری در طرح همگام با قرآن و اجرای آن در کلاس

صورت جلسه گروههای درسی دینی وقرآن جلسه گروه درسی دینی وقران در مورخ 18/8/95 در دفتر اموزشگاه برگزار گردید و درباره مباحث ذیل بحث و گفتگو شد 1- برگزاری آزمونهای ماهانه و متعدد 2- دعوت از اولیاء و ارتباط با آنان برای پیگیری مسائل درسی و اخلاقی 3- استفاده از سایت و کلاس هوشمند 4- استفاده از کتابهای موجود در کتابخانه 5- استفاده از قلم هوشمند در تثبیت یادگیری دانش آموزان 6- استفتده از کتاب کار ونمونه سوالات 7- استفاده از از دست سازه های دانش آموزان به عنوان وسایل کمک آموزشی 8- بررسی فعالیت های گروهی دانش آموزان در درسها و ارائه نمره به آن 9- شرکت دانش آموزان در طرح همگام با قرآن

سه منبع اصلی اطلاعاتی برای برنامه ریزی درسی به شرح زیر است: 1- موضوع های درسی مدون. 2- یادگیرندگان. 3- جامعه (کلاین، 1383). میزان توجه به هر یک از این منابع مهمترین عامل جهت گیری و تحول برنامه های درسی است (مهرمحمدی، 1383). البته لازم به ذکر است که این عوامل به ظاهر مجزا، 3 عامل اصلی تعلیم و تربیت بوده و در واقع متعلق به یک امر واحد هستند (تنر، 1383). در نتیجه در تألیف محتوای درسی ی باز و از دور لازم است به هر سه این منابع یعنی موضوع درسی، یادگیرنده و جامعه به صورت ی ان توجه شود.

1- استفاده از محتوای تلفیقی و میان رشته ای 2- ادغام دانش نظری و عملی 3- استفاده از آموزش و یادگیری در تربیت شهروندی 4- توجه به جامعه ی پیرامون سازمان آموزشی 5- توجه به مسأله محوری در برنامه درسی 6- داشتن رویکرد ساختن گرایی در آموزش 7- توجه به تربیت فرهنگی 8- توجه به همخوانی درونی در تدوین برنامه ی درسی 9- حرکت به سوی عدم تمرکز 10- افزودن عنصر پژوهش به برنامه ی درسی 11- توجه به نقادی آموزشی 12- توجه به تنوع و تکثر در برنامه ی درسی 13- توجه به تفاوت های فردی در برنامه های درسی 14- توجه به تربیت هنری 15- توجه به تفکر انتقادی 16- نوآوری و تغییر در مواد آموزشی و توجه به قابلیت اجرایی آن 17- توجه به بستر رفتاری مخاطب 18- توجه به برنامه درسی پوچ و پنهان این موارد لازم است در تألیف محتوای درسی ی باز و از دور جهت داشتن رویکرد جدید به برنامه درسی مد نظر قرار بگیرد.

صورتجلسه گروههای درسی کاروفناوری جلسه با نام ویاد خدا وذکر صلوات برمحمد (ص) و آل پاک وطاهرش آغاز شد . اهم مطالب مطرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد . 1- تاکید بر گروه بندی دانش آموزان به منظور هم شی در انجام فعالیتهای عملی 2- تهیه و تنظیم دفاتر کلاسی 3- تاکید بر استفاده از سیستم های هوشمند به منظور انجام فعالیتهای عملی توام با یادگیری دانش آموزان 4- سعی در بر قراری ارتباط بیشتر با اولیاء دانش آموزان به منظور همکاری در تهیه وسایل کار عملی برای دانش آموزان 5- سعی شود با توجه به امکانات بومی و منطقه ای فعالیتهای جایگزین انتخاب و از صرف هزینه های مضاعف توسط دانش آموزان جلو گیری شود . در پایان جلسه با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد خاتمه یافت .

صورتجلسه گروههای درسی عربی 1- تدریس طبق بودجه بندی سالانه 2- تدریس درس عربی توسط دانش آموزان به منظور سنجش و پیشرفت تحصیلی آنان 3- استفاده از وسایل کمک آموزشی 4- برگزاری امتحانات ماهانه 5- ارائه کارنامه مستمر ماهانه توسط همکاران دبیر تصمیم گیری انجام شده در زمینه : الف- در هر کدام از پایه های تحصیلی نحوه یادگیری فصل ها در دروس را مرحله به مرحله باید به دانش آموزان یاد داد . ب- گروه بندی دانش آموزان و ارائه کار عملی و دادن تکالیف به گروه ج- تهیه کارتهای یادگیری توسط دانش آموزان د- مطالب روخوانی درس توسط سرگروهها از همه گروهها ه- صحبت با والدین دانش آموزان ضعیف ارائه گزارش دانش اموزان مشکل دار به مشاور مدرسه

صورتجلسه گروههای درسی علوم تجربی جلسه گروه درسی علوم تجربی با حضور دبیران علوم در دفتر آموزشگاه با صلوات بر محمد وال محمد برگزار گردید مباحث مطرح شده عبارتند از : 1- آشنایی با دانش آموزان وتبریک سال تحصیلی جدید و آرزوی موفقیت برای تمامی دانش آموزان 2- آشنایی دانش اموزان با روش کار تدریس 3- آشنایی با دانش آموزان لازم وجه وبررسی وضعیت آنها 4- دیدار با اولیاء دانش آموزان لازم وجه 5- تنظیم دفاتر کلاسی 6- گروه بندی دانش آموزان براساس معدل سال گذشته 7- استفاده از وسایل کمک آموزشی جهت بهبود کیفیت تدریس 8- ثبت فعالیت های انجام شده در آزمایشگاه 9- استفاده از کلاسهای هوشمند جهت بهبود وضعیت تدریس 10- دیدار با اولیاء دانش آموزان هفتم جهت بررسی وضعیت درسی و اخلاقی دانش آموزان

چندی پیش کتاب « نحوه نگارش و تهیه کتاب درسی ی» به همت ارجمندم سرکار خانم زهرا ابوالحسنی چیمه، یار محترم سازمان سمت، و 8 نفر از همکارانشان ترجمه و توسط انتشارات سمت در 336 صفحه به چاپ رسید. هدف مری آلن لپیونکا از نگارش این کتاب آن است که خوانندگان را با دانش و مهارت های تدوین کتاب های مربوط به آموزش عالی آشنا سازد و بتوانند در مقام یک مؤلف ی و نویسنده کتاب درسی از آن به نفع خود استفاده کنند و این توانایی و اختیار را ب کنند که خودشان به تهیه و تدوین کتاب درسی همت گمارند تا بر میزان و امکان موفقیتشان بیفزایند.

همکاران بزرگوار با توجه به بخشنامه ی اداره ی کل اموزش و پرورش و تغییر کتب درسی پایه ی دهم ، نقد و بررسی تخصصی و علمی کتب درسی و انعکاس ان به گروههای اموزشی برای ارسال به دبیر خانه ی راهبری کشوری را در اولویت کاری خود قرار داده و تا اذر ماه نوشته های خود را به گروههای اموزشی تحول نمایید . همکاران محترم پیشنهادات و نظرات خود را در خصوص هر چه بهتر مسایل اموزشی تا پایان ابان ماه به گروههای اموزشی ناحیه ی یک تحویل دهند .

فرانسیس کلاین [1] به 9 عنصر تشکیل دهنده ی برنامه ی درسی تأکید دارد. 1- هدف ها 2- محتوا 3- فعالیت های یادگیری دانش آموزان 4- روش های ارزشی 5- منابع و ابزار یادگیری 6- زمان 7- فضا یا محیط 8- گروه بندی دانش آموزان 9- راهبردهای تدریس وقتی بالاترین سطح همخوانی درونی بین این عناصر ایجاد شود بیش ترین توان را برای اثرگذاری مطلوب ایجاد می نماید (کلاین، 1383). در تألیف محتوای درسی ی باز و از دور لازم است نویسنده، عناصر اصلی برنامه ی درسی یعنی هدف، فعالیت یادگیری، روش ارزشی ، منابع و ابزار، زمان، فضا، گروه‏بندی و راهبردهای تدریس را در کنار محتوا مورد توجه قرار ‏دهد. [1] klein

نکات مهم کتاب درسی ریاضی جدید پایه ششم ابت ریاضی پایه ششم دبستان، ریاضی پایه ششم ابت ، ریاضی پایه ششم، ریاضی ششم دبستان،ریاضی پایه ششم دبستان،ریاضی پایه ششم ابت ،ریاضی پایه ششم،ریاضی ششم دبستان،آزمون ریاضی جدید پایه ششم ابت ،آزمون ریاضی پایه ششم ابت ،آزمون ریاضی ششم ابت

ثبت نام برای دریافت کتب درسی به صورت تک جلدی با سلام خدمت همکاران گرامی ثبت سفارش کتابهای درسی تک جلدی ویژه معلمان از امروز در سایت irtextbook.com. فعال شده است. پیش ی از امروز تا ۲۰ شهریور - ابت و متوسطه اول و پایه دهم از ۱۵ شهریور تا ۲۰ شهریور در قسمت آدرس از ارقام و خط فاصله و... استفاده نکنید، اعداد آدرس رو هم به حروف وارد کنید. _____________ کانال سراسری دبیران عربی

نکات مهم کتاب درسی ریاضی جدید پایه ششم ابت ریاضی پایه ششم دبستان، ریاضی پایه ششم ابت ، ریاضی پایه ششم، ریاضی ششم دبستان،ریاضی پایه ششم دبستان،ریاضی پایه ششم ابت ،ریاضی پایه ششم،ریاضی ششم دبستان،آزمون ریاضی جدید پایه ششم ابت ،آزمون ریاضی پایه ششم ابت ،آزمون ریاضی ششم ابت ریاضی پایه ششم دبستان، ریاضی پایه ششم ابت ، ریاضی پایه ششم، ریاضی ششم دبستان، خلاصه دروس و نکات مهم ریاضی جدید پایه ششم ابت ، خلاصه دروس مهم ریاضی جدید پایه ششم ابت ، نکات مهم ریاضی جدید پایه ششم ابت

ب واحترام به اطلاع می رساند :کلیه همکاران مدرس آمدگی دفاعی علاقه مندمی توانند در فراخوان طرح درس روزانه یکی از مباحث درسی آمادگی دفاعی پایه نهم و دوم متوسطه شرکت کنند.لذا خواهشمند است طرح درس خود را به ایمیل سرگروه ا ویا به کارشناسی گروههای آموزشی ارسال نمایید.ازهمکاران برتر به نحو مقتضی تقدیر به عمل خواهد آمد.

صورتجلسه گروههای درسی عربی معارفه و اشنایی با دانش اموزان وبیان روش کار به دانش آموزان مرور و تکرار و تمرین قواعد پایه هفتم و هشتم برای یادگیری بیشتر تهیه کار دستی از قواعد مرور شده گروه بندی دانش اموزان و تعیین سرگروه کار نمونه سوالات امتحان به کار گیری دانش آموزان در حل تمارین و فعال نمودنشان در کلاس آموزش و یادگیری ساخت وزن و افعال جدید محاسن : 1- معارفه و ارائه روش کار به دانش اموزان 2- مرور و تکرار وتمرین قواعد پایه هفتم و هشتم با دانش اموزان 3- تهیه کار دستی از این قواعد 4- گروه بندی دانش آموزان و تعیین سر گروه 5- کار نمونه سوالات امتحانی 6- آموزش و یادگیری ساخت افعال و حل تمارین توسط دانش آموزان

با تشکر و سپاس از والدین گرامی 1-کلاس ها ی فوق برنامه ریاضی طبق نامه های فرستاده شده مدیریت از پنجشنبه برگزار می شود.ازکتاب به همراه تمرینات کتب کمک درسی جهت تقویت ریاضی استفاده می شود. 2-نمرات علاوه بر ثبت در وبلاگ در برگه آموزگار ثبت می شود و جای نگرانی نیست. 3-ساعات درسی را اقای صالحی در تلگرام مدرسه قرار داده است. 4-گروه بندی علوم انجام می شود. 5-از انتقادات و پیشنهاد های شما ممنونم.

بسمه تعالی فرم صورتجلسه صورتجلسه گروه درسی: عربی آموزشگاه حاج رضا اسماعیل منطقه: بهارستان1 تاریخ:24/12/94 مکان: دفتر آموزشگاه ساعت شروع:9:00 ساعت پایان:9:30 شماره جلسه:3 شرح موارد مطرح شده: جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و با حضور دبیران عربی در دفتر آموزشگاه آغاز گردید که در این جلسه در رابطه با تعیین و تکلیف جهت تعطیلات نوروزی برای دانش آموزان بحث شد که هر دبیر با توجه به محتوای کتاب عربی و هر پایه تکالیفی جهت انجام در تعطیلات به دانش آموزان محول کنند همچنین مقرر گردید در هفته آ فروردین ماه امتحان میانترم به صورت هماهنگ برگزار گردد و مقدار هر پایه تا پایان درس 8 تعیین شد که دبیران موظف شدند سؤالات را طرح و جهت تکثیر و آماده سازی به دفتر آموزشگاه تحویل دهند. همچنین به استفاده از سرگروه­های دانش آموزان جهت رفع اشکال و پرسش و پاسخ با دانش آموزان ضعیف تأکید شد.

گردهمایی گروههای درسی گروههای آموزشی متوسطه ناحیه یک در نظر دارد گردهمایی با موضوع اعلام برنامه عملیاتی سال تحصیلی 96/95 با حضور تمامی دبیران گروههای درسی مختلف متوسطه اول ودوم برگزار نماید . حضور کلیه دبیران در این گردهمایی ا امی می باشد . زمان : روز پنج شنبه 27/8/95 ساعت 10 الی 12 صبح مکان : دبیرستان حضرت فاطمه ( س ) واقع در خیابان شهید مصطفی ی( متوسطه دوم) مکان : دبیرستان حضرت فاطمه ( س ) واقع در خیابان شهید مصطفی ی( متوسطه اول )

بسمه تعالی فرم صورتجلسه صورتجلسه گروه درسی: عربی آموزشگاه حاج رضا اسماعیل منطقه: بهارستان1 تاریخ:13/2/95 مکان: دفتر آموزشگاه ساعت شروع:9:00 ساعت پایان:9:30 شماره جلسه:4 شرح موارد مطرح شده: جلسه با تلاوت قرآن و تبریک به مناسبت هفته معلم به همکاران آغاز گردید. در این جلسه در رابطه با برگزاری امتحانات شفاهی که شامل 5 نمره ترم می­باشد که از هر پایه که شامل مکالمه و روخوانی مطالب کتاب می­باشد. جمع بندی نمرات مستمر و ثبت در دفتر ارزشی . همچنین طرح و آماده سازی سؤالات ترم و تحویل به موقع به دفتر اموزشگاه به همراه پاسخنامه و سی­دی جمع بندی کتاب و مرور از اول کتاب و رفع اشکالات دانش آموزان گفتگو شد. با توجه به نهایی بودن امتحانات پایه نهم کار با پایه نهم با نمونه سؤالات مناطق دیگر و ثبت نمرات مستمر در لیست پایانی و تحویل به دفتر آموزشگاه.

از آغاز قرن بیست و یکم، تمرکز بر مباحث زیر مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته است: گسترش نظریه های جدید طراحی آموزشی، یکپارچه سازی برنامه های درسی، آموزش و ارزشی و طراحی آموزشی در برابر نیازهای جدید فناوری. اصول جدید: - تضمین دانسته های پیشین یادگیرندگان. - دانش واقعی باید با عملکرد در هم آمیخته شود. - توجه به فراشناخت در یادگیری (کنترل یادگیری از هدف گذاری تا ارزشی ). این موارد 3 هسته ی اساسی یادگیری هستند. «اش» معتقد است برنامه درسی 5 مؤلفه ی پذیرفته شده به شرح زیر دارد: 1- چارچوبی از فرضیات در باره ی یادگیرنده و جامعه 2- هدف 3- محتوا 4- اجرا 5- ارزشی . برنامه ی درسی مطلوب که راهنمایی مناسب برای تألیف محتوای درسی ی باز و از دور است ویژگی های زیر را دارد: · حاوی اطلاعات لازم در مورد یادگیرنده است. · هدف صریح، جامع، متعادل و واقعی دارد. · در جهت ایجاد یادگیرنده ی مستقل و خودراهبر عمل می‏نماید. · مشارکت یادگیرنده را در نظر دارد. · هدف‏ها را با فرصت‏های یادگیری ارتباط می‏دهد. · سبب رشد شخص می‏شود. · شایستگی اجتماعی را در نظر دارد. · مهارت های یادگیری تداومی را ایجاد می‏کند. · تخصص را در نظر دارد. · تجارب یادگیری قابل اجرا فراهم می‏کند. · به تفاوت های فردی توجه دارد. · برنامه توسط دی نفعان یا نمایندگان واقعی آن ها طراحی می‏شود. · در برنامه اصلاحات پیش‏بینی شده است. · در برنامه مشکلات پیش‏بینی شده است. · از تمام منابع استفاده شده است. · انعطاف‏ پذیر است.

صورت جلسه گروههای درسی کاروفناوری جلسه گروه درسی کاروفناوری در تاریخ 18/8/95 در ساعت 10:45 الی 11 در اموزشگاه سمیه برگزار شد در این جلسه توجه به مراحل طراحی – ساخت و ارزشی در تدریس پودمان ها وانجام فعالیتهای عملی براساس علایق مهارتی و شرایط منطقه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت . علاوه بر ان نکات مهمی که مورد تبادل و تجزیه و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل می باشد : 1- دیدار با اولیای دانش آموزان ضعیف که در انجام فعالیتها مهارت لازم را ندارند 2- بررسی علل کم کاری بچه ها در انجام فعالیتها ی عملی با کمک اولیاء 3- اعلام محورهای جشنواره خوارزمی ( دست سازه ها – بازارچه ) و راهنمایی بچه ها برای ساخت وسایل کم هزینه و کار امد 4- همکاری با معاون پرورشی در زمینه بخشنامه هایی که با موضوعات دست سازه ها ارتباط دارند 5- همکاری با مشاور مدرسه در زمینه هدایت تحصیلی دانش آموزان 6- استفاده از سیستم هوشمند و نصب نرم افزار ها برای انجام فعالیتهای عملی

منابع کمک درسی درقفسه های مجزا از مجموعه اصلی قرار گرفته است.این بخش تقریبا دارای 450 کتاب کمک درسی می باشد که براساس رشته از هم تفکیک شده که شامل کتاب های عمومی ،اختصاصی،رشته علوم انسانی،تجربی و ریاضی فیزیک و...است.همچنین این منابع با استفاده از نوارهای رنگی و شناسه قفسه از یکیدیگر تفکیک شده است.

pdf کتابهای درسی پایه دهم pdf کتابهای آزمایشگاه علوم، منطق، تفکر و سواد رسانه ای، نگارش، فارسی، علوم و فنون، تاریخ، جغرافیا، جامعه شناسی، ریاضیات، ریاضی و آمار، هندسه، آمادگی دفاعی، زبان، هنر، زیست شناسی، شیمی، فیزیک، راهنمای تربیت بدنی افزوده شده است.

برای دریافت فایل درسی سیستم اطلاعات مدیریت اینجا کلیک کنید برای دریافت فایل درسی اجرای بودجه اینجا کلیک کنید برای دریافت فایل درسی احکام زندگی اینجا کلیک کنید برای دریافت فایل درسی اخلاق فردی،اجتماعی اینجا کلیک کنید برای دریافت فایل درسی اصول ومبانی ارتباطات اینجا کلیک کنید برای دریافت فایل درسی تربیت ی اینجا کلیک کنید(تا صفحه 80 کتاب) برای دریافت فایل درسی حقوق اساسی اینجا کلیک کنید برای دریافت فایل درسی حقوق شهروندی اینجا کلیک کنید برای دریافت فایل درسی روابط سالم زوجین اینجا کلیک کنید برای دریافت فایل درسی مدیریت پیشگیری ازوقوع جرم اینجا کلیک کنید

محمد محمدی - رتبه یک منطقه 2 و کشور - کنکور سال 91 در رشته ریاضی من در درس های عمومی به خصوص ادبیات مشکل داشتم و مشکلم این بود که وقتی درسم را می خواندم بعد از مدتی می دیدم که کاملاً فراموش کرده ام و در آزمون ها نتیجه دلخواهم را نمی گرفتم. بعد از مدتی با چند نفر که مشاوره فهمیدم که کار اشتباه من این بود که اگر دو فصل را برای آْزمون بعدی می خواستم بخوانم هر دو را در یک روز می خواندم. ولی همان زمانی را که برای مطالعه می گذاشتم یعنی 5 تا 6 ساعت را به جای یک ضرب خواندن در3 روز خواندم. با این کار درصدم در آزمون کلی بالا رفت اول ادبیات را 40% می زدم و آرزو می 70% بزنم ولی با این روش 100% هم زدم و معمولاً بالای 80 بود. در درس های عمومی این روش را در پیش گرفتم. در درس های اختصاصی به نظر خودم بهترین درسی که خواندم درس شیمی بود برای درس شیمی اول کتاب مدرسه را کامل می خواندم و تک تک نکته هایش را نشان دار می و روی کاغذ می نوشتم و این کاغذها را تا آْ سال داشتم .وقتی می نوشتم احساس می که بیشتر در ذهنم می ماند. سینا ملکیان - رتبه 2 منطقه و 2 کشوری درکنکور ریاضی 91 من در دروس ادبیات و دین و زندگی مشکل داشتم در درس ادبیات مشکلم این بود که درس ادبیات را درس به درس می خواندم بعداً شروع به قسمت به قسمت خواندن، قرابت معنایی و آرایه ها را جدا خواندم که واقعاً نتیجه داد و درصد ادبیاتم در آزمون ها خیلی بالاتر رفت. برای درس دین و زندگی هم چند مرحله داشتم اول آیه ها را حفظ نمی و درصدهایم خوب نبود. بعد رفتم سراغ حفظ آیه ها و خوب نتیجه گرفتم به اوا سال که رسیدم متوجه شدم که با حفظ آیه ها هم نمی شود به بعضی از سوال ها جواب داد. بعد شروع به بهتر تمرین سوال های کنکور به نظر من در درس های عمومی خیلی تمرین تست های کنکور تأثیر گذار است و کلاً شکل سوال های کنکور درس های عمومی طوری است که تکرار می شود و به نظر من اگر سوال های عمومی سال های قبل خوب تکرار و تمرین شود می شود که در کنکور خوب جواب داده شود. من از این نظر از کتاب زرد عمومی خیلی خوب استفاده و سوال های کنکور های سال های قبل را خوب بررسی . یک روشی هم در درس فیزیک داشتم در مطالعه و به نظرم یکی از درس های خوب من بود .در دبیرستان روش من این طور بود که اول کتاب درسی را می خواندم بعد تمرین ها را به دقت بررسی می . مرحله بعدی این بود که از روی جزوه و نمونه سوال ها مطالعه می بعد تمرین های تشریحی حل می و بعد از آن می رفتم سراغ تست زدن و چون موقع تست زدن تشریحی حل کرده بودم تست زدن برایم راحت می شد . بعد در درس فیزیک تأکید داشتم روی تمرین های کتاب به نظرم هر چه سال بالاتر می رود .سوالات به کتاب نزدیک تر می شود و از کتاب بیشتر سوال می آید . در درس ریاضی هم همین گونه است .تمرین و تکرار خیلی مهم است. چون ریاضی هر چه باشد مهمترین درس رشته ریاضی است و باید بیش از درس های دیگر برای آن وقت بگذارند من برای درس ریاضی وقت گذاشتم و نتیجه اش را هم گرفتم به نظر من ریاضی یکی از درس هایی است که حداقل باید یک یا دو کتاب تست برایش تمام کنیم.

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها