جستجوی عبارت سوالات دانش آموزان آشنایی نمونه دانش آموزان نمونه سوالات گروه درسی جلسه گروه سوالات نهایی نمونه سوالات نهایی درسی ریاضی اردیبهش


صورت جلسه گروه درسی ریاضی (اردیبهشت 95 ) جلسه گروه درسی با حضور کلیه دبیران ریاضی در تاریخ 25/2/95 در دفتر آموزشگاه برگزار گردید ومباحث مطرح شده به قرار زیر می باشد : 1- طرح سوالات ترم دوم وتایپ سوالات به همراه کلید وتحویل به موقع به مسئول آموزشگاه 2- ارائه نمونه سوالات نهایی و تمرین وحل نمونه سوالات نهایی نهم درکلاس 3- برگزاری آزمونهای مختلف و آشنایی دانش آموزان با سوالات ترم 4- برطرف اشکالات دانش آموزان براساس پرسش و آزمونهای مکرر 5- استفاده از کتابهای کمک آموزشی و سایت های مختلف جهت آشنایی با نمونه سوالات مناطق مختلف 6- دوره کتاب و آشنایی با نقاط ضعف و قوت دانش آموزان 7- دیدار با اولیا ء دانش آموزان وآماده آنها جهت برگزاری امتحانات ترم دوم 8- آرزوی موفقیت در تمامی دروس برای دانش آموزان

صورت جلسه گروه درسی عربی (فروردین 95) جلسه گروه درسی عربی در مورخ 30/1/95 با حضور کلیه همکاران برگزار شد و درباره مباحث زیر بحث و گفتگو شد : 1- پیگیری وضعیت درسی دانش آموزان فراهم آوردن زمینه های لازم جهت پیشرفت دانش اموزان 2- ارائه سوالات میان ترم و ثبت نمرات و ارائه به دفتر آموزشگاه 3- تشویق دانش آموزان به مشارکت در کلاس 4- تحویل و ثبت نام کارهای عملی دانش آموزان در دفتر کلاسی 5- تلاش در جهت افزایش سطح یادگیری دانش آموزان 6- استفاده از کتابهای کمک آموزشی جهت آشنا دانش اموزان با نمونه سوالات ترم امید است که با تلاش و کوشش بتوانیم زمینه های موفقیت دانش آموزان را فراهم آوریم .

کـانـال پـایـه نـهـم : 1.کانال نمونه سوالات پایه اول https://telegram.me/joinchat/a4wpgduwa2hqjsndeeomkg 2.کانال نمونه سوالات پایه دوم https://telegram.me/joinchat/a4wpgdwviaxummuwzoh4sg 3.کانال نمونه سوالات پایه سوم https://telegram.me/joinchat/a4wpgdv5bwampzefvegpkg 4.کانال نمونه سوالات چهارم https://telegram.me/joinchat/a4wpgdwdy65ts5j4ssj-ca 5.کانال نمونه سوالات پنجم https://telegram.me/joinchat/a4wpgdvx-m7xn_efdae_tq 6.کانال نمونه سوالات ششم https://telegram.me/joinchat/a4wpgdvqsxu45cj__6mqwa 7.کانال نمونه سوالات هفتم https://telegram.me/joinchat/a4wpgdvx89u6xux6qmjhta 8.کانال نمونه سوالات هشتم https://telegram.me/joinchat/a4wpgdwrksinlfq4m7xcza 9.کانال نمونه سوالات نهم https://telegram.me/joinchat/a4wpgdvx90-636nlic9i6w 10.کانال نمونه سوالات دوم دبیرستان https://telegram.me/joinchat/a4wpgdv2viucmqxj9nbeuq 11.کانال نمونه سوالات سوم دبیرستان https://telegram.me/joinchat/a4wpgdukogorou6gbnikuq 12.کانال نمونه سوالات پیش ی https://telegram.me/joinchat/a4wpgdweis9a1ok08vlodw 13.کانال نمونه سوالات کنکور سراسری https://telegram.me/joinchat/a4wpgdvvl5wrzsek9grpqa

صورت جلسه گروه درسی دینی وقرآن (فروردین 95) جلسه گروه درسی معارف ی با حضور کلیه همکاران برگزار شد و درباره مباحث زیر بحث و گفتگو شد : 1- دوره دروس برای آماده سازی دانش آموزان 2- ارتباط با اولیاء دانش اموزان ضعیف 3- برگزاری آزمونهای متعدد ( برگه آزمون ) 4- طرح سوالات میان ترم با رعایت بودجه بندی 5- ارائه نمونه سوالات امتحانی و استفاده از کتاب های کمک آموزشی 6- استفاده از قلم هوشمند در درس

جلسه گروه درسی علوم تجربی با حضور کلیه دبیران علوم تجربی در تاریخ 95/2/26 روز یکشنبه برگزار گردید ومباحث زیر مطرح گردید . 1- طرح سوالات ترم دوم به طور هماهنگ 2- تایپ سوالات و تحویل به موقع آن به مسول آموزشگاه 3- دوره کتاب و رفع اشکال آن وبرطرف مشکلات مربوط به دانش اموزان 4- استفاده از ازمونهای مختلف واستفاده از سایت های مختلف برای دوره کتاب نهم 5- برگزاری آزمونهای مستمر در کلاس وپرسشهای شفاهی 6- بالابردن اعتماد به نفس دانش اموزان هنگام پاسخگویی ازمونهای نهایی 7- اعلام نمرات عملی دانش آموزان

به نام خدا بررسی آزمون و تحلیل درس شیمی 3 و آزمایشگاه رشته تجربی – ریاضی در شهریور 1394 آزمون توسط گروه ارزی و نتیجه به شرح زیر است : 1-سوالات شامل تمامی انواع سوال (توضیحی – تشریحی – تکمیلی - ....) بوده است . 2-سوالات شامل (آسان – متوسط – سخت ) بوده است . 3-سوالات تمام حیطه ها شناختی – روانی حرکتی – عاطفی را در بر گرفته است . 4-سوالات در برگیرنده هوش تمام دانش آموزان بوده است . 5-سوالات از ساده به سمت مشکل بوده که این از لحاظ روانی بر دانش آموز اثر بخش است . 6-سوالات نسبت به داد 94 آسانتر بوده .یا به عبارتی برای دانش آموزان طوری بوده که در کلاس با آنها زیاد برخورد کرده اند . 7-سختی سوالات داد به این دلیل بوده که سوال جدید بوده و عدم تکرار آنها و شیوه جدید سوال بوده که دانش آموز با آنها کمتر برخورد کرده است . 8-حجم نمونه جمع آوری شده در درس شیمی 3 در شهریور 94 برای 1001 دانش آموز می باشد که حداقل روایی مربوط به سوال 1 و حداکثر روایی مربوط به سوال 14 است .که این هم مربوط به نوع سوال است . و عدم برخورد کمتر دانش اموز با این سوالات و کم توجهی دانش آموز به تمام مطالب کتاب است . 9-کمترین درصد جوابدهی مربوط به سوال 4 می باشد که با توجه به مفهومی بودن و آوردن چند سوال باهم از هر سه فصل می باشد . که توانایی دانش آموز برای جواب دادن کمتر گردیده است . یعنی از هر 1001 ورقه دانش آموز 21 دانش اموز جواب کامل دادند . 10-میزان روایی (حداقل – حداکثر)برای هر دورشته (ریاضی – تجربی) مربوط به همان سوال 1 و 14 است . با دلایل ذکر شده . 11-میزان دشواری سوالات یا آسانی آنها برای دانشآموزان هر دو رشته تقریبا مثل هم است که آمار و جواب دهی دانش اموزان بیانگر ان است . 12-تعداد صفرها (حداقل جوابدهی)در سوالات دشوار به اندازه ی ان در هر دو رشته مشاهده می گردد . 13-بیش تر در صد صفر و بالاترین تعداد صفر مر بوط به سوال 14 برای رشته ریاضی و هم برای رشته تجربی است .(یعنی 961 صفر برای رشته تجربی و 583 صفر برای رشته تجربی ) 14-با نظر گروه سطح دشواری سوالات شهریور 94 در کل نسبت به داد 94 بالاتر نیست و آسانتر است . سر گروه شیمی دالاهو کیومرث صفری اسفند 94

کتاب نمونه سوالات امتحانی ریاضی عمومی (1) فنی حرفه ای انقلاب ی- آزاد شهر ری با حل کامل تالیف شیرین سلطانی محمدی توسط انتشارات لبخند دانش به بازار عرضه شد. انتشارات فنی حرفه ای انقلاب ی- شهر ری دریافت نمونه سوالات امتحانی از طریق تلگرام و ایمیل انتشارات لبخند دانش کانال تلگرام انتشارات telegram.me/labkhandedanesh

کتاب نمونه سوالات امتحانی ریاضی عمومی (1) فنی حرفه ای انقلاب ی- آزاد شهر ری با حل کامل تالیف شیرین سلطانی محمدی توسط انتشارات لبخند دانش به بازار عرضه شد. انتشارات فنی حرفه ای انقلاب ی- شهر ری دریافت نمونه سوالات امتحانی از طریق تلگرام و ایمیل انتشارات لبخند دانش کانال تلگرام انتشارات telegram.me/labkhandedanesh

نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی روان شناس بالینی خوشه 2495 نمونه سوالات استخدامی آسیب شناسی روانی 960 سوال با پاسخ نمونه سوالات استخدامی ارزی و تشخیص 280 سوال با پاسخ نمونه سوالات استخدامی روانشناسی بالینی 105 سوال با پاسخ نمونه سوالات استخدامی نظریه های شخصیت و روان درمانی 480 سوال با پاسخ رایگان سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ,95 نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی 95 + پاسخ, نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید

نمونه سوالات استخدامی دستگاه اجرایی روان شناس بالینی خوشه 2495 نمونه سوالات استخدامی آسیب شناسی روانی 960 سوال با پاسخ نمونه سوالات استخدامی ارزی و تشخیص 280 سوال با پاسخ نمونه سوالات استخدامی روانشناسی بالینی 105 سوال با پاسخ نمونه سوالات استخدامی نظریه های شخصیت و روان درمانی 480 سوال با پاسخ رایگان سوالات سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ,95 نمونه سوالات سومین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی 95 + پاسخ, نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید

با سلام خدمت همه دوستان بنده پس از پاسخ به سوالات و بررسی برخی از آنها با نسبت به جواب بیشترشان اطمینان دارم ولی بازهم خودتان هم مسئله ها را یک بار حل کنید سوالات امتحان حدودا 10 سوال است که که 6 تا تستی البته با ذکر دلیل و 4 تا تشریحی که یکی از آن الگوریتم کراسکال است می باشد بنابراین سعی کنید کراسکال را خوب یاد بگیرید و تمرین کنید. برای دریافت نمونه سوالات با پاسخ بر روی اینجا کلیک نمایید

تدریس کنکوری ریاضیات گسسته و جبر و احتمال توسط دانشجوی ای ریاضی محض خوارزمی تهران رضا بهمانی با 10 سال سابقه تدریس خصوصی دروس ریاضی دبیرستان. دانش ما موفقیت شما را تضمین می کند. تدریس موضوعی و مفهومی مباحث درسی. حل نمونه سوالات امتحانی. حل نمونه سوالات کنکور سراسری. رفع اشکال. شماره تماس: 09359465021

نمونه سوالات درس به درس جامعه شناسی 1 نمونه سوالات درس به درس جامعه شناسی 1 درس اول )کنش انسانی( 1 کنش انسانی را با ذکر مثال تعریف کنید. - 2- کنش انسانی با کنش موجودات دیگر چه تفاوتی دارد؟ -

ضمن عرض سلام خدمت همکاران محترم با توجه به نهایی بودن درس جغرافیایی (2) سال سوم، جهت آشنایی دانش آموزان با آزمون نهایی حتی المقدور از نمونه سوالات سالهای گذشته در کلاس در وقت باقی مانده استفاده نما یید. و امتحانات مستمر را از نمونه سوالات سنوات گذشته برگزار شود .

- تهیه ی کتاب فنری مجموعه سوالات به همراه پاسخنامه تشریحی و تحلیلی سوالات زبان انگلیسی سال سوم ( از سال 88 تا 94 - 21 نمونه ) توسط گروه زبان استان و تعدادی از سر گروه های سطح استان جهت به رویت رسیدن دبیران ربان انگلیسی و دانش اموزان

تدریس خصوصی حسابان و حساب دیفرانسیل به صورت تستی و تشریحی توسط رضا بهمانی دانش آموخته کارشناسی ارشد ریاضی محض صنعتی شریف تهران و دانشجوی سال آ ای ریاضی خوارزمی تهران. حل تمرین و نمونه سوالات امتحانی به صورت تشریحی. تدریس موضوعی مباحث درسی بر اساس منابع مورد نظر دانش آموزان. حل نمونه سوالات کنکور سراسری به صورت تستی و تشریحی. موفقیت اتفاقی نیست، دانش ما + تلاش شما= موفقیت شما. شماره تماس: 09359465021

همکاران گرانقدرم - سرگروههای محترم درس پیام آسمانی باتوجه به نزدیک شدن به امتحانات ترم دوم و وم ایجاد آمادگی در دانش آموزان بمنظور پاسخگویی کامل به سوالات طرح شده در استان در نوبت دوم ، از شما عزیزان تقاضا می شود نسبت به طرح و ارسال نمونه سوال ترم دوم در سه پایه هفتم و هشتم و نهم در درس پیام آسمانی اقدام نمایید . سوالات مطابق بارم ترم دوم طرح و استاندارد باشند . مهلت ارسال سوالات 20فروردین سال 95 بررسی سوالات با حضور طراحان محترم

با تشکر از مسئولین دبیرستان نمونه بهشت آیین شهرستان اردل ، دانش آموزان فعال و دبیر ریاضی آموزشگاه سرکار خانم رحمانی، نمایشگاهی از دست سازه های دانش آموزان ایجاد نمودند و نمونه ای از آنها را برای گروه ریاضی استان ارسال نمودند. در ادامه برخی از این دست سازه ها را مشاهده کنید:

نمونه سوالات هفتم درس به درس:

نمونه سوالات هفتم درس به درس:

نمونه سوالات پیام نور همراه با جواب نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ پیام نور سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ پیام نور عنوان درس: شبکه های کامپیوتری ۲ کد درس: ۱۱۱۵۱۵۲ رشته تحصیلی/ کد درس: ی فناوری اطلاعات ، ی فناوری اطلاعات (چند بخشی) ۱۱۱۵۱۵۲ این محصول شامل تمامی نمونه سوالات زیر می باشد. نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ نیمسال اول ۹۵-۹۴ پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ تابستان ۹۴ پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ نیمسال دوم ۹۴-۹۳ پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ نیمسال اول ۹۴-۹۳ پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ تابستان ۹۳ پیام نور نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ نیمسال دوم ۹۳-۹۲ پیام نور با پاسخ تستی نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ نیمسال اول ۹۳-۹۲ پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ تابستان ۹۲ پیام نور با پاسخ تستی و تشریحی نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ نیمسال دوم ۹۲-۹۱ پیام نور با پاسخ تستی نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ نیمسال اول ۹۲-۹۱ پیام نور با پاسخ تستی نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ تابستان ۹۱ پیام نور با پاسخ تستی نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ نیمسال دوم ۹۱-۹۰ پیام نور با پاسخ تستی نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۰ پیام نور با پاسخ تستی سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ پیام نور لطفاً جهت نمونه سوالات شبکه های کامپیوتری ۲ پیام نور محصول را یداری نمائید قیمت 1000 تومان تشکر از یدتان

2432 220 سوال استخدامی مبانی هنرهای تجسمی با پاسخ 160 سوال استخدامی مطالعات تطبیقی هنر با پاسخ 210 سوال استخدامی نقد و تحلیل تصویر امور هنری کارشناس امور هنری 2434 150 نمونه سوالات استخدامی مبانی و نظریه های جامعه شناسی با جواب 270 نمونه سوال استخدامی روش تحقیق و آمار با پاسخنامه 90 نمونه سوال استخدامی مددکاری اجتماعی با پاسخنامه 290 نمونه سوال استخدامی آسیب شناسی اجتماعی بهمراه پاسخ مددکار اجتماعی کارشناس مطالعات اجتماعی، مددکار اجتماعی 2441 440 نمونه سوال استخدامی دستورزبان با پاسخنامه 270 نمونه سوال استخدامی واژگان با پاسخنامه 650 نمونه سوال استخدامی درک مطلب با پاسخنامه مترجم زبان انگلیسی نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید نمونه سوالات استخدامی دستگاههای اجرایی 95کلیک کنید

نمونه سوال ریاضی دادماه دانش آموزان عزیز سوالات فوق کمی نکته دار هستند و چنانچه پس از مطالعه آزمون فارسی فرصت داشتید انها را حل کنید و از کانال فصل پنجم به لینک زیر برداشته شده است، که سوالات و های آموزشی سایر دروس نیز موجود می باشد. کانال تلگرام فصل پنجم

گروه آموزشی زبان انگلیسی بررسی نتایج کیفی پذیرقته شدگان کنکور سراسری 94نشان می دهد. - 463 نفر از پذیرفته شدگان در آزمون گروه ریاضی توانستند 100درصد سوالات زبان خارجه را صحیح بزنند. - 92 نفر از پذیرفته شدگان با آزمون گروه تجربی توانستند100 درصد سوالات زبان خارجه را صحیح بزنند. - 46 نفر از پذیرفته شدگان با آزمون گروه انسانی توانستند100 درصد سوالات زبان خارجه را صحیح بزنند. - 45 نفر از پذیرفته شدگان با آزمون گروه هنر توانستند 100 درصد سوالات زبان خارجه را صحیح بزنند. - 45 نفر از پذیرفته شدگان با آزمون توانستند گروه زبان 100 درصد سوالات زبان خارجه را صحیح بزنند. دانستن این مطلب مهم است که هیچ یک از پذیرفته شد گان به 100 در صد سوالات درس زبان خارجی تخصصی باسخ صحیح نداده اند. - میانگین نمره خام درس زبان خارجه پذیرفته شدگان گروه ریاضی 29/ 32 می باشد. - میانگین نمره خام درس زبان خارجه پذیرفته شدگان گروه تجربی67/ 34 می باشد. - میانگین نمره خام درس زبان خارجه پذیرفته شدگان گروه انسانی 55/ 13می باشد. - میانگین نمره خام درس زبان خارجه پذیرفته شدگان گروه هنر34/ 20می باشد. - میانگین نمره خام درس زبان خارجه پذیرفته شدگان گروه زبان58/ 58می باشد. - میانگین نمره خام درس زبان خارجه تخصصی پذیرفته شدگان گروه زبان77/ 37می باشد. -مطالعه این مطالب کمک می کند پاسخگوی بسیاری از سوالات دانش آموزان و داوطلبان کنکور 95باشید. اطلاعات مربوط به استان و شهرستان در جلسه گروه آموزشی در اختیار همکاران قرار خواهد گرفت تا بتوانند شاگردان خود را با شهرستان ، استان و کشور مقایسه کنند با تشکر از تلاش و دقت همه همکاران

ملاک ثبت نام دانش آموزان پایه نهم در آزمون ورودی دبیرستانهای نمونه تی ،حداقل معدل 17در نوبت اول سال تحصیلی 95-94است . ثبت نام از روز چهارشنبه 25فروردین تا روز 14اردیبهشت 95در مدرسه محل تحصیل فعلی دانش آموز انجام میشود . کارت ورود به جلسه از 95/4/1تا 95/4/3در محل تحصیل در اختیار دانش آموز قرار می گیرد . آزمون ورودی نمونه تی دوره اول ودوم راس ساعت 9صبح روز 95/4/4در سراسر کشور بطور همزمان برگزار خواهد شد . مواد درسی آزمون ورودی نمونه تی پیامهای آسمانی 10سوال (ضریب 2) 0سوال (ضریب 2) عربی 8سوال (ضریب 1) مطالعات 10سوال (ضریب 1) انگلیسی 7سوال (ضریب 1) کار وفناوری 10سوال (ضریب 2) علوم 20سوال (ضریب 2) ریاضی 25سوال (ضریب 3) همه سوالات از کتابهای پایه نهم سال تحصیلی 95-94می باشد . برای همه شرکت کنندگان آرزوی موفقیت دارم

تدریس خصوصی هندسه تحلیلی به صورت تستی و تشریحی توسط رضا بهمانی دانش آموخته کارشناسی ارشد صنعتی شریف و دانشجوی ای ریاضی محض خوارزمی تهران (تربیت معلم سابق). موفقیت اتفاقی نیست! دانش ما موفقیت شما را تضمین می کند. حل نمونه سوالات امتحانی و کنکوری تدریس موضوعی مطالب درسی آموزش حل مسئله و نحوه استفاده از قضایای درسی در حل سوالات شماره تماس: 09359465021

کتاب ریاضی کاربردی شامل نمونه سوالات امتحانی فنی حرفه ای انقلاب ی با حل کامل تالیف شاهی فرد- جعفرآبادی آشتیانی توسط انتشارات لبخند دانش به بازار عرضه شد. کتاب نمونه سوالات امتحانی ریاضی کاربردی فنی حرفه ای انقلاب ی با حل کامل تالیف شاهی فرد توسط انتشارات لبخند دانش به بازار عرضه شد. انتشارات فنی حرفه ای انقلاب ی

1- زبان:آوردن نمونه سوال .دبیر یکی از نمونه سوالات را انتخاب کرده و از کلاس امتحان می گیرد.این نمونه سوال باید برای درس 1 باشد.(درصورت امکان تایپی باشد.) 2-دینی:نوشتن سوالات تستی و درون متن برای درس 3.جواب دادن فعالیت های کلاسی صفحه های 38 و 42 در دفتر.امتحان از دروس 1 و 2 و 3. (این نوشته بروز رسانی می شود) نویسنده:نیما شاهرخی #تکالیف

با سلام شروع سال جدید را تبریک میگویم ضمن عذر خواهی از تمام بازدید کنندگانی که منتظر نمونه سوالات بودند از این به بعد میخواهم نمونه سوالات نهم را برای شما در این وبلاگ بگذارم. راستی سایتی که گفته بودم مشکلاتی دارد برای همین در همین وبلاگ برایتان نمونه سوال نهم میگذارم،با آرزوی موفقیت در درس ها. منتظر نظراتتان هستم

با سلام شروع سال جدید را تبریک میگویم ضمن عذر خواهی از تمام بازدید کنندگانی که منتظر نمونه سوالات بودند از این به بعد میخواهم نمونه سوالات نهم را برای شما در این وبلاگ بگذارم. راستی سایتی که در پایین گذاشتم مشکلاتی دارد برای همین در همین وبلاگ برایتان نمونه سوال نهم میگذارم،با آرزوی موفقیت در درس ها. منتظر نظراتتان هستم

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها